Technický list
OSMO COLOR
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE
Pre profesionálne použitie v interiéri - polomatný
Príprava:
Popis výrobku:
Osmo Tvrdý voskový olej 2K je vysoko kvalitný voskový
olej bez obsahu rozpúšťadiel (a vody) pre profesionálnych
užívateľov, vhodný na všetky parketové a drevené podlahy
podľa DIN 18356. Osmo Tvrdý voskový olej 2K PURE je
vyrobený na báze prírodných rastlinných olejov a voskov.
Vytvorí priedušný povrch s otvorenými pórmi, ktorý je
odolný voči vínu, pivu, kole, káve, vode atď. podľa DIN EN
12720 (predtým DIN 68861 . 1C)
Výhody:
-
schne aj na exotickom tropickom dreve
-
vhodný aj na úpravu tmavých druhov dreva
rýchle preschnutie, preto sa dobre hodí do
Osmo Tvrdý voskový olej 2K PURE NIE JE pripravený
ihneď k použitiu. Krátko pred použitím do neho pridajte
tužidlo. Dbajte na to, aby obsah tužidla bez zvyšku vytiekol
z nádoby. Dôkladne premiešajte obe zložky. Nierieďte.
Pozor: doba spracovateľnosti (doba, počas ktorej je 2zložkový Tvrdý voskový olej spracovateľný) je 4 – 6 hodín.
Pred použitím dobre premiešajte miešaciu tyčinkou.
Povrch dreva musí byť čistý a suchý (max. vlhkosť dreva
20%). Staré pórovité nátery je potrebné vyčistiť. Staré
farebné a lakované nátery odstrániť! Malé trhliny, veľké
špáry alebo otvory v dreve vyplniť (Osmo Pastou na
drevo). Povrch dreva starostlivo obrúste. Začnite hrubým
brusným papierom, koncové brúsenie pre podlahu –
brusivo P120–150. Pred aplikáciou oleja odstráňte z
povrchu zametaním a vysávaním prach z brúsenia.
Natierajte len na drevo, ktoré nie je vystavované mrazu.
maloobchodných priestorov, do reštaurácií,...
Spracovanie:
Zdravie a životné prostredie:
Osmo UV ochranný olej bezfarebný Extra je vyrobený
podľa najnovších poznatkov výskumu a podľa noriem, ktoré
sú v súčasnosti platné v Európe s preventívnymi účinnými
látkami na ochranu náteru proti napadnutiu riasou a hubou.
Princíp Osmo, vyrábať a dodávať iba také výrobky, ktoré sú
podľa posledných poznatkov zdravotne nezávadné a nie sú
nebezpečné pri výrobe a ani pri ich použití, viedlo
k zavedeniu certifikácie podľa DIN EN ISO 9001 a 14001.
1.
naneste Tvrdý voskový olej 2K PURE stierkou
s dvojitou CHLOPŇOU alebo pohodlne v stoji
pomocou Osmo Profi stierky
2.
počkajte asi 30-60 min., kým Osmo Tvrdý voskový
olej 2K prenikne do dreva
3.
jednokotučovým strojom a zeleným Scotch padom
vmasírujte do povrchu Osmo Tvrdý voskový olej
2K
4.
ihneď po dokončení opakujte bod č. 1 – 3
5.
následne egalizujte plochu jednokotúčovým
strojom s bielym PADOM.
6.
Použitie:
Brúsené parkety a drevené podlahy (masívne
podlahové palubky, parketové podlahy,…).
Výdatnosť:
1l stačí na cca 30-40 m
2
Farebný odtieň
Upozornenie: pokiaľ jednokotúčový stroj zanecháva šmuhy
na základe príliš veľkého množstva materiálu, odporúčame
PAD obrátiť alebo vymeniť.
Upozornenie: Tvrdý voskový olej 2K PURE funguje
výhradne s vytvrdzovacím tužidlom k tomu určeným.
Obsah plechovky Tvrdého voskového oleja 2K
PURE nemožno po otvorení plechovky a následnom
skladovaní znovu použiť.
Bezfarebný, polomatný – č. 6125
Balenie:
0,9 L tvrdý voskový olej + 0,1L tužidlo
Výsledný náter závisí od stavu podkladu. Zásadne je preto
potrebné urobiť skúšobný náter.
1
Distributér: RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26
080 01 Prešov
tel./fax.: 051 / 7721 789, 7722 509
e-mail: [email protected]
Technický list
OSMO COLOR
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE
Pre profesionálne použitie v interiéri - polomatný
Čistenie pracovných nástrojov:
OSMO COLOR čistič štetcov (bez benzolov), alebo
terpentínom.
Doba schnutia:
Pri teplote 20°C sa už po 4 hodinách dá po natretej ploche
prejsť. Po 24 hodinách je úplne suchá a zaťažiteľná. Vo
vnútorných priestoroch vetrajte!
Údržba:
Povrchy s úpravou Osmo Tvrdým voskovým olejom
2K PURE majú ľahkú údržbu. Hrubé nečistoty
odstrániť metličkou alebo vysávačom. Na čistenie za
vlhka pridať do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix a
plochu zotrieť mopom (nie na mokro!). K oživeniu a
intenzívnemu čisteniu v prípade potreby použiť
Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší
stupeň lesku sa dosiahne, keď sa po dôkladnom
uschnutí na očistené plochy tenko nanesie Osmo
Vosková údržba a čistiaci prostriedok a po uschnutí
sa vyleští.
Doba skladovania:
2 roky aj viac v suchu a uzatvorené. Ak vplyvom mrazu
vznikne hustejšia konzistencia, nechá sa pred použitím
uskladnené pri izbovej teplote 24 – 36 hodín.
Zloženie:
Tvrdý voskový olej (1.zložka): Na báze prírodných
rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej a sójový olej,
olej z bodliaka, voskcarnauba a candelilla), partafíny,
sikatíva (sušidla) a vodu odpudzujúce látky (aditíva).
Vytvrdzovacie
tužidlo
(2.zložka):
alifatický
opolyisokyanát bez obsahu rozpúšťadiel.
Tento výrobok spĺňaprípustný obsah VOC max. 5OO g/l
(kat. A/j (2010) podľa smernice EU (2004/42/EC)
Fyzikálne vlastnosti:
Tvrdý voskový olej (1. zložka)
3
Špecifická hmotnosť (hustota): 0,95 – 1,0 g/cm
Farba: tmavohnedá
Zápach: mierny, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutia: > 100°C
Vytvrdzovacie tužidlo (2. zložka)
3
Špecifická hmotnosť (hustota): 1,10 - 1,15 g/cm
Farba: bezfarebný
Zápach: mierny, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutia: > 150°C
Bezpečnostné pokyny:
ZLOŽKA 1 (Tvrdý voskový olej)
S 2 Chráňte pred deťmi.
S 24/ 25 Výrobok nesmie prísť do kontaktu s kožou
a očami.
S 26 Pri kontakte s očami okamžite dôkladne vypláchnite
vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje 2-
butanonoxim. Môže vyvolať alergickú reakciu. Pri požití
výrobku okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a predložte
lekárovi obal alebo etiketu výrobku.
S 51 Postarajte sa o dobré vetranie.
POZOR: Pokiaľ sa výrobok dostane na textil, okamžite ho
vyperte alebo uchovajte vo vzduchotesnej uzavretej
kovovej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Suchý
náter spĺňa podľa DIN 4102 triedu B2 (normálne horľavý).
ZLOŽKA 2 (Vytvrdzovacie tužidlo)
Xi Dráždivý
S 2 Chráňte pred deťmi.
S 24/ 25 Výrobok nesmie prísť do kontaktu s kožou
a očami.
S 26 Pri kontakte s očami okamžite dôkladne vypláchnite
vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje 2butanonoxim. Môže vyvolať alergickú reakciu. Pri požití
výrobku okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a predložte
lekárovi obal alebo etiketu výrobku.
S 51 Postarajte sa o dobré vetranie.
Obsahuje isokyanáty. Dbajte na pokyny výrobcu.
Pri manipulácii s produktom dodržiavajte technické
pravidlá pre nebezpečné látky TRGS 430
„Isokyanáty – posúdenie ohrozenia a ochranné
opatrenia“.
Spôsoby prijímania látky – možnosti expozície:
Isokyanáty se môžu na pracovisku dostať do tela
prevažne dýchacími cestami, ale tiež pokožkou. Z
tohto dôvodu musia byť počas prevádzky strojov a
zariadení sledované obe cesty možnosti expozície.
K tomu patrí aj zariaďovanie, skúšobná prevádzka,
odstraňovanie porúch, práce na čistení a údržbe.
Európskym výborom pre zväzy výrobcov lakov,
tlačiarenských a umeleckých farieb – CEPE – sú pre
náterové materiály obsahujúce isokyanáty vydané
následuúce informácie:
Náterové materiály hotové priamo k spracovaniu,
ktoré obsahujú isokyanáty, môžu mať dráždivý
účinok na sliznice – obzvlášť na dýchacie orgány –
a môžu
vyvolávať
precitlivené
reakcie.
Pri
vdychovaní výparov alebo rozstriekovanej hmly
existuje
nebezpečenstvo
senzibilizácie.
Pri
manipulácii s náterovými materiálmi obsahujúcimi
isokyanáty je potrebné starostlivo dodržiavať všetky
opatrenia pre náterové materiály obsahujúce
isokyanáty. Obzvlášť nesmie byť vdychovaná
rozstriekovaná hmla alebo výpary. Alergici, astmatici
a tiež osoby, ktoré sú náchylné k onemocneniu
dýchacích ciest, nesmú pracovať s materiálmi
obsahujúcimi isokyanáty.
Suchý náter zodpovedá podľa DIN
požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý).
4102
2
Distributér: RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26
080 01 Prešov
tel./fax.: 051 / 7721 789, 7722 509
e-mail: [email protected]
Download

Technický list