PUFFER FIT / FIT 1 / FIT 2
*
Akumulaèná nádrž na vykurovaciu vodu
POUŽITIE
Výroba a skladovanie ohriatej teplej vody.
MATERIÁL
Vyrobené z mäkkej ocele, natretej farbou z vonkajšej strany. Nie je potrebná žiadna antikorózna
úprava vzh¾adom k tomu, že sa jedná o uzavretý okruh bez akéko¾vek prísunu vzduchu.
VÝMENNÍK
Tepelná výmena je zaistená 1 alebo 2 pevnými výmenníkmi tepla.
IZOLÁCIA
NOFIRE ® 100 mm mäkká polyesterová izolácia hrúbky 100 mm, vlákno je 100% vyrobené z
recyklovate¾ných materiálov s vysokou tepelnoizolaènou schopnosou a tepelnou vodivosou: 0,035
W/mK. Trieda odolnosti proti ohòu: B - s2d0 pod¾a EN 13501. Šedý návlek z PVC s kompletným
horným krytom.
ZÁRUKA
2 roky – viï. všeobecné obchodné podmienky a záruka
TECHNICKÉ POPISY
Používa sa k zlepšeniu flexibility u peliet, kachlí a horákov. PUFFER 1 je používaná v jednotkách s
typickým prerušovaným zdrojom energie, ako je kotol na biomasu a solárny systém.
* ilustraèné foto
PUFFER FIT
PUFFER FIT 1
TYPY MODELOV PUFFER FIT / FIT 1 / FIT 2
600 220 640 1166 1640 1/2 ° 3 ° 1/2
-
940 220 1640 1320 1880 650
850 1930 1904
3
99
1,8
1,2
12 110
800 260 630 1030 1430 1/2 ° 4 ° 1/2
-
930 260 1430 1070 1690 790
990 1740 1731
3
99
2,4
1,9
12 110
900 270 745 1250 1670 1/2 ° 5 ° 1/2
-
990 270 1670 1120 1940 790
990 1990 1976
3
99
3,1
2,4
12 110
1000 310 745 1250 1710 1/2 ° 6 ° 1/2
-
1030 310 1710 1160 2040 790
990 2090 2074
3
99
3,1
2,4
12 110
1250 310 745 1250 1695 1/2 ° 7 ° 1/2
-
1015 310 1695 1150 2000 950 1150 2050 2051
3
99
3,2
2,4
12 110
1500 380 825 1350 1760 1/2 ° 8 ° 1/2
-
1180 380 1760 1373 2100 1000 1200 2150 2154
3
99
3,6
2,5
12 110
2000 320 900 1490 1970 1/2 ° 9 ° 1/2
-
1120 320 1970 1270 2320 1100 1300 2370 2379
3
99
3,6
3,1
12 110
2500 535 975 1415 1855 1/2 ° 10 ° 1/2 1 ° 1250 535 1855 1405 2289 1250 1450 2339 2383
3
99
4,2
3,1
12 110
3000 535 1020 1680 2330 1/2 ° 11 ° 1/2 1 ° 1250 535 2330 1530 2789 1250 1450 2839 2867
3
99
4,2
3,1
12 110
4000 564 1110 1860 2410 1/2 ° 12 ° 1/2 1 ° 1544 564 2410 1708 2863 1400 1600 2913 2956
3
99
5,4
3,3
12 110
5000 580 1100 1810 2418 1/2 ° 13 ° 1/2 1 ° 1560 580 2418 1718 2901 1600 1800 2951 2901
3
99
6
3,7
12 110
* s podstavcom
Giacomini Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 91 Žilina
[email protected]
telefón: 00421 41 7645 223
00421 41 5656 777
T. Max
12 110
P. Max
1,2
Horný výmenník tepla
[m2]
Spodný výmenník tepla
[m2]
1,8
R (bez izolácie)
99
HT (bez izolácie)
3
Ø-De
850 1680 1657
Ø-Df
940 220 1390 1070 1630 650
-
Ht (bez izolácie)
-
R-I ø 1°
500 220 620 1010 1390 1/2 ° 2 ° 1/2
M-I ø 1°
12 110
R-S ø 1°
-
M-S ø 1°
1,2
11
99
10
3
9
750 1390 1364
H4-H8 ø 1° 1/2
1340 550
300 220 470
H3-H7 ø 1° 1/2
660 220 1090
H2-H6 ø 1° 1/2
-
H1-H5 ø 1° 1/2
800 1090 1/2 ° 1 ° 1/2
Názov modelu
T. Max
SOLÁRNY VÝMENNÍK TEPLA
P. Max
PUFFER FIT
PRIPOJENIE
H1 - Výmenník
H2 - Výmenník /Spiatoèka
H3 - Kúrenie dodávka / Z výmenníka
H4 - Kúrenie dodávka / Z výmenníka
H5 - Výmenník
H6 - Výmenník /Spiatoèka
H7 - Kúrenie dodávka / Z výmenníka
H8 - Kúrenie dodávka / Z výmenníka
9 - Pripojenie na prístroje
10 - Kúrenie dodávka
11 - Vypustenie
MS - Pevný spodný vývod výmenníka tepla
RS - Pevný spodný vstup výmenníka tepla
MI - Pevný horný vývod výmenníka tepla
PUFFER FIT 2
Poh¾ad zhora
Kód
PUFFER FIT 1 VT
(s 1 výmenníkom)
Kód
PUFFER FIT 2 VT
(s 2 výmenníkmi)
MO bez DPH
(Eur/ks)
PUFFER FIT VT
MO bez DPH
(Eur/ks)
Kód
MO bez DPH
(Eur/ks)
CENNÍK MODELOV PUFFER FIT / FIT 1 / FIT 2
3251162280301
PUFFER FIT VT 300
452,40
3251162280331
PUFFER FIT 1 VT 300
551,00
3251162280302
PUFFER FIT VT 500
503,70 *
3251162280332
PUFFER FIT 1 VT 500
687,00
3251162280351
PUFFER FIT 2 VT 500
824,00
3251162280303
PUFFER FIT VT 600
580,00
3251162280333
PUFFER FIT 1 VT 600
702,00
3251162280352
PUFFER FIT 2 VT 600
841,00
3251162280304
PUFFER FIT VT 800
586,90 *
3251162280334
PUFFER FIT 1 VT 800
755,00
3251162280353
PUFFER FIT 2 VT 800
894,00
3251162280305
PUFFER FIT VT 900
635,90
3251162280335
PUFFER FIT 1 VT 900
837,00
3251162280354
PUFFER FIT 2 VT 900
1037,00
3251162280306 PUFFER FIT VT 1000
638,10 *
3251162280336 PUFFER FIT 1 VT 1000
852,00
3251162280355 PUFFER FIT 2 VT 1000
1046,00
3251162280307 PUFFER FIT VT 1250
988,00
3251162280337 PUFFER FIT 1 VT 1250
1195,00
3251162280356 PUFFER FIT 2 VT 1250
1402,00
3251162280308 PUFFER FIT VT 1500
1071,00
3251162280338 PUFFER FIT 1 VT 1500
1291,00
3251162280357 PUFFER FIT 2 VT 1500
1511,00
3251162280309 PUFFER FIT VT 2000
1319,00
3251162280339 PUFFER FIT 1 VT 2000
1541,00
3251162280358 PUFFER FIT 2 VT 2000
1763,00
3251162280310 PUFFER FIT VT 2500
1878,00
3251162280340 PUFFER FIT 1 VT 2500
2104,00
3251162280359 PUFFER FIT 2 VT 2500
2330,00
3251162280311 PUFFER FIT VT 3000
2047,00
3251162280341 PUFFER FIT 1 VT 3000
2273,00
3251162280360 PUFFER FIT 2 VT 3000
2499,00
3251162280312 PUFFER FIT VT 4000
2753,00
3251162280342 PUFFER FIT 1 VT 4000
3009,00
3251162280361 PUFFER FIT 2 VT 4000
3265,00
3251162280313 PUFFER FIT VT 5000
3259,00
3251162280343 PUFFER FIT 1 VT 5000
3617,00
3251162280362 PUFFER FIT 2 VT 5000
3976,00
* ceny platia do 31.12.2014
Giacomini Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 91 Žilina
[email protected]
telefón: 00421 41 7645 223
00421 41 5656 777
VÝCHOD: 00421 907 466 425
STRED: 00421 905 514 819
ZÁPAD: 00421 918 760 407
www.cordivari.it
Importér pre SR:
Giacomini Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
Telefón/Fax: 00421 41 7645 223, 00421 41 7234 487
INFOLINKA: 00421 41 5656 777
E-mail: [email protected]
Download

PUFFER FIT / FIT 1 / FIT 2