Miesto konania
I. obvod
Kostol sv. Alžbety, Alžbetínky, Špitálska
ul.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie,
Blumentál, Florianské námestie
Katedrála sv. Martina, Rudnayovo nám.
1
Kostol P. Márie Snežnej, Dominikáni,
Kalvária
Kostol Trinitárov, Farnosť Najsvätejšej
Trojice, Župné Námestie
nedele a sviatky v dňoch
prac.volna
pondelok - piatok
sobota
7:00, 9:00, 18:00
6:00
7:00, 18:00*
5:45, 6:30, 16:30, 18:00
5:45, 6:30,
18:00*
6:00, 16.00
(alebo18:00)
5:45, 6:30, 10:30,
16:30, 18:00, 19:00
8:00, 12:00
8:00, 12:00
8:00, 12:00, 17:00
7:30, 9:00, 11.00, 17.00
7:00, 18:00
8:00, 18:00*
7:00, 18:00
7:00, 9:00(L), 10:30, 12:00,
20:00
7:00, 17:30*, 12:00 (1.
Pia. a zvyk. sviatky)
8:00(M), Po, Ut,
18:00(M), St., Štv., Pia.,
9:00, 19:30, (Str.
mládež)
15:15, 16:30, 18:00,
(20:00 Po vysokošk.
počas šk.r.)
posledný Štv 19:00 pre
pracovníkov v
masmédiach
-
7:00, 17:30*
7:00, 10:30, 12:00,
17:30, 20:00
8.00 (M), 9.00,
19.30
ako vo všedný deň
16:30, 18:00*
15:15, 16:30, 18:00
v sobotu ako v
nedeľu
-
-
6:00, 17:00*
19:00*
5:15, 6:00, 8:00,
17:00, 19:00
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00,
16:30, 18:00(M), 19:00
7:45(N), 9:00(L), 10:30, 12:00,
17.00
Kostol Zvestovania, Františkáni,
Franiškánske námestie
9:00(M), 10:30, 12:00, 16:30
nepočuj. 18:30
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa,
Jezuiti, Hlavné námestie
7:00, 9:00, 11:00, 16:30, 18:00
Kaplnka Corpus Christi, Panská 11
(súkromná kaplnka rehole)
-
Kaplnka sv. Kataríny, Michalská ul.
Kostol sv. Štefana, Kapucíni, Župné
námestie
Kaplnka sv. Ladislava, Primaciálný
palác
Kostol sv. Ladislava, Špitálska
Kostol Navštívenia Panny Márie,
Milosrdní bratia, Mámestie SNP
Kostol sv. Alžbety, Modrý kostol,
Bezručová ul.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie,
Notre Dame, Palackého ul.
Kostol Najsv. Trojice, Podhradie
Kostol sv. Cyrila a Metoda,
Redemptoristi, Puškinova ul.
Kostol Loretánskej Panny Márie,
Uršulínky, Uršulínska ul.
9:30 taliansky
5:15, 6:00, 8.00, 9.30, 11.00,
17.00, 19.00
Ústav soc. starostlivosti - Mokrohájska
10:30 počas šk. roku
Domov Dôchodcov „ARCHA“ Rozvodná
Dom dôchodcov na Podjavorinskej
II. obvod
Kostol sv. Mikuláša, Pod. Biskupice,
Trojičné nám.
Kostol Sv. kríža, Pod. Biskupice,
nemocnica
Kaplnka sv. Jozefa, Pod. Biskupice,
Komarov
Kostol sv. Vincenta de Paul Ružinov,
Tomašikova
Kostol Najsv. Srdca Ježišovho, Prievoz
Kaštielska ul.
Kostol Márie Pomocnice kresťanov,
Saleziáni, Miletičova
9:00 každý druhý týždeň
6:00, 17:00, 19.00
prikázaný sviatok
v pracovný deň
8:00
-
-
-
9:30, 11.00(A), 17:30
17:30
17:30*
podľa oznamou
9:30
8:00, 18:00
8:00
8:00, 18:00
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 18:00
7:00, 18:00
7:00, 18:00*
7:00, 9:00, 16:00,
18:00
8:00
16:30
16:30*
16:30
8:00, 17:00
17:00
17:00*
17:00
8:30, 10:30, 18:00
6:00, 18:00
7:00, 18:00*
6:00, 16:00, 18:00
8:00, 10:00 detská
6:30
6:30
6:30
-
-
15:00*
-
-
18.30 streda počas šk.
roku
-
8:00(M), 9:30(S)
7:00(M) Ut, Str, 18.00(S)
17.00(M) Po,Štv a Pia,
7:00(M), 8:00
(S)
7:00(M), 18:00(S)
10:30
16:00
16:00
16:00
7:00(S), 11:00(M)
-
-
16:30, 18:00 (M)
8:00, 9:30, 11:00, 20:00
7:00, 18:00 PoŠtv,17.00 Pia
7:00, 17:00*
7:00, 18:00, 20:00
8:00(S), 9:30(M), 17:00
6:00
6:00
8:00, 17:00
6:30, 8:00, 9:30, 11:00 det.,
18:00,
6:45, 18:00 (19:00 Ut
mládež) (16.15 žiacka
8:00, 18:00*
6:30, 8:00, 16:30,
18:00
Miesto konania
nedele a sviatky v dňoch
prac.volna
sobota
prikázaný sviatok
v pracovný deň
6:00, 7:30, 18:00,
6:00, 7:30,
18:00*
6:00, 7:30, 18:00
6:30 18:00
7:00 18:00*
9:00 1.Pia
-
-
pondelok - piatok
Pia )
Kostol sv. Don Bosca, Saleziáni,
Trnávka, Okružná ul.
Kostol Mena Panny Márie, Vrakuňa,
Poľnohospodárska ul.
Penzión na Rezedovej
Mierová kolónia - Klub dôchodcov
Dom dôchodcov na Pažítkovej
III. obvod
nedeľa
6:45, 8:00, 9:30 ,
11:00, 18:00
prikázaný sviatok
7:00, 8:30, 10:00, 18:00
7:30, 8:30(M), 9:45 detská,
11:00, 18:00
8:00 len Ne.
8:00
16:00(So)
6:30, 10:00, 16:00,
17:00(M), 18:00
8:00
-
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická ul.
7:30, 9:00, 10:30, 12:00(v škol.
roku), 18:00, 20:00(v škol.
roku)
7:00, 18:00
7:00, 18:00*
7:00, 9:00,
16:30, 18:00,
20:00(v šk. roku)
Kostol Najsv. Srdca Ježišovho, Kramáre
8:00,10:30, 18:30
18:30
18:30*
7:00, 18:30
Kostol sv. Filipa a Jakuba, Rača farský
Kostol P. Márie Pomocnice, Rača,
cintorín
Kostol Sedembolestnej Panny Márie,
Vajnory
Krasňany klub Elan
Rača – školská kaplnka
Rača – kláštor školských bratov
Rača DD
DD Rozvodná
IIV. obvod
Kostol sv. Kríža, Devín, Námestie práce
1
7:30, 10:30, 18.00
18:00
18:00*
Podľa oznamov
9:00
7:00 Ut –, Pia
7.00
Podľa oznamov
8:00, 10:00
17:30
8:00, 17:30*
17:30
9:15
–
–
–
-
10.00 Štv a Pia
17.00 Po
15.30 Po
-
–
-
15:00*
-
10:30
18:00
8:00, 17:00
tridentská
18.00
8:00, 10:30 (18:00 z. čas),
(19:00 let. čas)
7:30, 9:30, 11:00,
(18:00 z. Čas),
(19:00 let. čas)
11:00
(18:00 z. čas), (19:00
let. čas) alebo 8:00
8:00
8:00, (18:00 z. čas),
(19:00 let. čas)
Kostol Ducha Sv., Devínska Nová Ves
Kostol Narodenia Panny Márie, Dlhé
Diely, Pribišova
Kostol sv. Kozmu a Damiána, Dúbravka,
Kaplnka Ružencovej Panny Márie,
Dúbravka,
(18:00 z. čas),
(19:00 let. čas)
-
7:30
(18:00* z.
čas), (19:00*
let. čas)
-
10:00, 18:00,
19:00
18:00
7:30
-
Kostol Ducha Sv., Dúbravka,
6:30, 8:00, 9:15 det. 10:30,
18:00
6:30 18:00
6:30 18:00*
6:30, 16:30,
18.00
Dom dôchodcov Hanulova ul.
-
-
16:00* 1. a 3.
So
-
10:00, 19:00
6:45
6:45
6:45
7:00, 8:30, 10:00 detska,
11:30, 18:00
18.00, 19:15 Ut mládež,
16:30 Štv deti,
7:00, 18:00*
18:00, 19:30
7:00, 8:30., 10:30
18:00
7:00
7:00, 17:00,
19.00
Lamač Penzión
-
-
UPC Mlynská Dolina
10:00, 22:00,
19:00 Po, 21:30 Ut-Pia,
Kostol sv. Petra a Pavla Záhorská
Bystrica
7:00, 8:30, 10:00
17:00Po-Štvr, 18:00
Pia
Kostol sv. Michala, Karlova Ves,
Karloveská c.
Kostol sv. Františka, Karlova Ves,
Námestie sv. Františka
Kostol sv. Margity, Lamač,
Vrančovičova ul.
prvá So
o 9:00
20:00
gréckokat.
7:00
19:00
7:00, 18:00
nedele a sviatky v dňoch
prac.volna
pondelok - piatok
sobota
prikázaný sviatok
v pracovný deň
V. obvod
Kostol sv. Michala Archanjela, Čunovo
8:00(S), 10:30(Ch)
18:00
Kostol sv. Márie Magdalény, Rusovce
9:30
17:00 zima, 18.00 leto
18:00*
17:00 zima,
18.00 leto
18:00*
18:00
17:00 zima, 18.00
leto
18:00
Miesto konania
Kostol sv. Mikuláša, Jarovce
8:00, 10:00
18:00, 19:00 len Štv
Kostol Sv. Rodiny, Petržalka, Nám. Jána
8:00, 9:30, 11:00, 18:00
7:00 , 18:00
7:30
Pavla II.
Kostol Sedembolestnej Panny Márie,
8:00, 9:30, 11:00, 18.30
6:30, 18.30
8:00
Petržalka Lúky, Betliarska ul.
Kostol Povýšenia svätého Kríža,
6:30, 7:45, 9:00, 10:30, 18:00,
7:00 18:00
8:00, 18.00*
Petržalka, Daliborovo námastie
20:00
Petržalka Saleziáni Mamateyova ul.
7:30, 9:30, 11:00
18:00 Ut-Pia
18:00*
Petržalka - Dom III. veku
17:30*
Kostol Sv. A.Janssena, Verbisti,
8:00, 10:00 18:30
18:30
18:30*
Petržalka,
Sestry Matky Terezy, Petržalka,
–
6.45 Ut
–
Rovniankova
Nemocnice
Alžbetínky - nemocničná kaplnka
10.00
16:00 Po-Pia
Fakultná nemocnica akad. Dérera 11:00
Kramáre
Fakultná nemocnica - Mickiewičova
10:30 (len v nedeľu)
Kostol sv. Kríža Pod. Biskupice 10:30
16:00
16:00
nemocnica
Národný onkol. ústav na Klenovej
10:30
Petržalka - nemocničná kaplnka
16:15 Ut
16:15*
Nemocnica - Ružinov
9:30
Slov. srdcovo-cievny ústav - Kramáre
9:00
Železničná nemocnica
10:00
15:15 Str
liturgická reč :(S) - slovenská, (N)- nemecká, (A)- anglická, (L)-latinská, (M) - maďarská, bez označenia slovenská.
* označená sv. omša v sobotu s nedeľnou platnosťou
7:00, 18:00
6:30, 17:00, 18:30
6:30, 18:00, 20:00
18:00, 19:30
8:00, 18:30
–
16:00
16:00
16:15
15:00
Download

Miesto konania nedele a sviatky v dňoch prac.volna