PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, srdečne
pozýva svojich členov, sympatizantov a ostatných záujemcov na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 26. marca 2015 (vo štvrtok) o 17.00 hod. v mestskom múzeu. Na
schôdzi sa bude vyberať členský príspevok na rok 2015. Ďakujeme za Vašu účasť!
Riaditeľka materskej školy na ulici Odbojárov v Nemšovej s elokovanými triedami na uliciach
Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej pozýva rodičov s deťmi na zápis detí do materskej
školy, ktorý sa bude konať od pondelka 23. februára do piatka 27. februára 2015 v čase od
8,30 do 13,00. Viac informácií na webovej stránke MŠ.
Chirurgická ambulancia MUDr. Peter Daňo oznamuje svojim pacientom, že v utorok 24.
februára nebude ordinovať.
Pestovateľská pálenica Nemšová oznamuje občanom ktorí majú záujem o vypálenie ovocných
kvasov, aby sa objednali v pálenici alebo na čísle telefónu 0907 597 785, nakoľko prevádzka
pálenice bude v prvom marcovom týždni t.j. do 6. marca 2015 ukončená.
Firma LES briketáreň v Drietomej ponúka brikety a pelety za letné ceny. Jedna tona nahradí 4
palety štiepaného dreva. Vyskúšajte kúrenie bez námahy. Bližšie informácie na tel. čísle 0915
097 814.
Kamenárstvo KIN-JAR Pavol Rajník, Pruské 147 príma objednávky na kamenárske práce.
Ponúka prebrusovanie a voskovanie terasových dosiek, opravy starých hrobov, dopisovanie
dátumov, prezlacovanie písma a hroby a pomníky z prírodného kameňa v rôznych farbách
a tvaroch so zľavami až 40%.
Objednávky príma v utorok 24. Februára nasledovne:
V čase od 11.00 do 12.00 hod. na starom cintoríne v Nemšovej, Ul. Janka Palu
V čase od 12.00 do 13.00 hod. na cintoríne v Ľuborči
V čase od 13.00 do 14.00 hod. na cintoríne v Kľúčovom
V čase od 14.00 do 15.00 hod. na cintoríne v Trenčianskej Závade a
V čase od 15.00 do 16.00 hod. na novom cintoríne v Nemšovej, Ul. Moravská
Spoločnosť NDF Trenčianska Teplá hľadá vhodného človeka na prácu na dohodu na
dočisťovanie vozovky pri prejazde vozidiel, ktoré z Trenčianskej Teplej vozia zeminu na parcely
popri hale na chov kureniec v Nemšovej. Jedná sa o prácu na dobu určitú. Dočisťovacie práce
na krajniciach vozovky sa budú vykonávať len v katastri Nemšovej. Záujemci sa môžete hlásiť
na sekretariáte mestského úradu počas pracovnej doby, alebo na čísle telefónu 65 09 611,
kde vám poskytnú bližšie informácie.
Stánok OVOCIE ZELENINA – Ovocníček prijme do predajne šikovného pracovníka. Informácie
v predajni denne od 15.00 hodiny.
Download

PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým