Liatinové poklopy štvorcové/obdĺžnikové - TETRA®
Moderný ergonomický dizajn
Správne riešenia pre každé použitie
Podľa normy EN124
Všeobecné informácie
Pre šachtové poklopy
Šachtové poklopy a vtokové mreže sú v súlade s normou EN 124.
Použiteľné pre pochôdzne ako aj prejazdné zóny. Štandardy klasifikujú produkty v závislosti od typu montáže v skupinách od 1-6:
Skupina 1 / Trieda A015
Skupina 2 / Trieda B125
Skupina 3 / Trieda C250
výlučne pre pochôdzne zaťaženie resp. zaťaženie
cyklistami
rovnako ako skupina 1 a parkoviská osobných
vozidiel
pre použitie v krajniciach komunikácií
Skupina 4 / Trieda D400
Skupina 5 / Trieda E600
Skupina 6 / Trieda F900
pre prejazdné plochy so zaťažením do 40 t
plochy s veľkým prejazdným zaťažením
(vysokozdvižné vozíky, prístavy, ...)
plochy s obzvlášť veľkým prejazdným zaťažením
(letiská, ...)
POZOR: skutočné prejazdné zaťaženie zodpovedá len 25-30% skúšobnej zaťažujúcej sily (triede zaťaženia).
V spornom prípade je potrebné voliť vždy najbižšiu vyššiu triedu.
TECHNO TIP, s.r.o.
Púchovská 16,
835 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421(0)2 4464 9515
Fax: +421(0)2 4464 9511
Web: www.technotip.sk
Banka
č.ú.
IČO
IČ DPH
TatraBanka, a.s., Bratislava
2628041229/1100
35730927
SK2020228815
TETRA® Šachtové poklopy štvorcové, vodotesné
Zodpovedajú norme EN 124. Poklop a rám: tvárna liatina s elastomérovou tlmiacou vložkou, ktorá je integrovaná v ráme,
samo sa zatvárajúce aretácie s pneumetickými pružinami, veko poklopu je v otvorenej polohe fixované (100°), bezpečnostná poistka pri rozovretí uhla 90°, odnímateľné veko. Certifikovaný ÜA.
Rozmery mm
Tovarové číslo
Trieda
Hmotnosť
kg
80
B 125
24
440x410
80
D 400
27
400x400
540x510
80
B 125
37
400x400
540x510
80
D 400
39
TET48-055-125
500x500
640x610
80
B 125
47
TET48-055-400S *
500x500
640x610
80
D 400
52
TET48-066-015
600x600
740x710
80
A 015
55
TET48-066-125
600x600
740x710
80
B 125
60
TET48-066-250
600x600
740x710
80
C 250
67
TET48-066-400S *
600x600
740x710
80
D 400
74
TET48-088-015
800x800
940x910
80
A 015
100
TET48-088-125
800x800
940x910
80
B 125
103
TET48-088-250
800x800
940x910
80
C 250
110
TET48-088-400S *
800x800
940x910
80
D 400
114
TET48-101-125
1000x1000
1140x1110
80
B 125
114
TET48-101-400S *
1000x1000
1140x1110
80
D 400
128
exf
cxd
h
TET48-033-125
300x300
440x410
TET48-033-400S *
300x300
TET48-044-125
TET48-044-400S *
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
800 x 800
1000 x 1000
* poklopy sú dodávané zoskrutkované
TETRA® Šachtové poklopy obdĺžnikové, vodotesné
Zodpovedajú norme EN 124. Poklop a rám: tvárna liatina s elastomérovou tlmiacou vložkou, ktorá je integrovaná v ráme,
samo sa zatvárajúce aretácie s pneumetickými pružinami, veko poklopu je v otvorenej polohe fixované (100°), bezpečnostná poistka pri rozovretí uhla 90°, odnímateľné veko. Certifikovaný ÜA.
Rozmery mm
Tovarové číslo
Trieda
Hmotnosť
kg
A 015
43
80
B 125
47
80
C 250
48
710x540
80
D 400
55
800x600
940x740
80
A 015
81
TET47-064-125
800x600
940x740
80
B 125
98
TET47-064-250
800x600
940x740
80
C 250
126
TET47-064-400S *
800x600
940x740
80
D 400
168
TET47-106-015
1000x600
1110x740
80
A 015
103
TET47-106-125
1000x600
1110x740
80
B 125
103
TET47-106-250
1000x600
1110x740
80
C 250
108
TET47-106-400S *
1000x600
1110x740
80
D 400
126
exf
cxd
h
TET47-064-015
600x400
710x540
80
TET47-064-125
600x400
710x540
TET47-064-250
600x400
710x540
TET47-064-400S *
600x400
TET47-064-015
600 x 400
800 x 600
1000 x 600
* poklopy sú dodávané zoskrutkované
Download

ŠTVORCOVÉ POKLOPY TETRA_prospekt