Hl. 21.01.2015
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že dnes bude fitness a športová hala z technických príčin zatvorená.
Pani Šimková Elena prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníčku do prevádzky Hostinec
v Nemšovej. Bližšie informácie obdržíte priamo v prevádzke, alebo na tel. čísle 6598 334.
Penzión FOX v Nemšovej na ul. Janka Palu prijme do pracovného pomeru pracovníčku, na pracovnú
pozíciu chyžnej. Bližšie informácie získate priamo v prevádzke penziónu.
OZ PEREGRÍN a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú na Seminár o dobrovoľníckej službe pre seniorov
a chorých, ktorý sa uskutoční zajtra o 16 hod. v mestskom múzeu. Podujatie odborne zastrešuje Hospic
Milosrdných sestier v Trenčíne a je zameraný na pomoc seniorom, chorým a osamelým, žijúcim v rodinách
a v domácnostiach.
Výbor miestneho Spolku Slovenského Červeného kráža v Ľuborči oznamuje darcom krvi, že dňa 26.1.2015
bude v Kultúrnom centre Nemšová v čase od 7,30 hod. do 10,00 hod. odber krvi. Darcovia sa môžu
nahlásiť u preds. SČK pani Alžbety Gurínovej osobne, alebo na tel. č. 0905 382 237.
Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade Vás pozýva na pravú gazdovskú zabíjačku, ktorá sa bude konať
v sobotu 31.januára od 10,00 hod. Zabíjačkové špeciality sa budú robiť priamo na mieste. Po zabíjačke Vás
zároveň pozývajú večer na fašiangovú zábavu, na ktorej je účasť v maskách vítaná.
Download

Hl. 21.01.2015 Mestský úrad v Nemšovej