Veľká noc 2015 v Bratislave
Posvätné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Krista
Štvrtok
2.4.2015
Piatok
3.4.2015
Sobota
4.4.2015
Katedrála sv. Martina
17.00
15.00
19.30
Štv do 21.00
Pia do 20.00
So 8.00 – 19.00
Po – Str
11.00 - 12.00
Kostol sv. Alžbety
Alžbetínky
18.00
15.00
19.30
Štv do 20.00
Pia do 19.00
So 8.00 – 19.15
Po – Str pred sv. omšou
Miesto konania
Sviatosť zmierenia
vo Veľkom týždni
Adorácia
I. obvod
Kostol Nanebovzatia Panny
Márie
18.00
Blumentál
15.00
19.00
Po – Str
Štv a Pia do 21.00 5.45 - 8.00
So 8.00 –18.45
a 15.00 - 19.00, podľa
potreby aj dlhšie
Kostol Panny Márie
Snežnej, Kalvária
Dominikáni
18.00
15.00
19.30
Štv do 21.00
Pia do 19.00
So 7.00 –19.00
Trinitári, Kostol sv. Jána z
Mathy
(Trojička)
18.00
15.00
19.30
Štv do 21.00
Pia do 20.00
So 9.00 – 19.00
Kostol Zvestovania Pána
Františkáni
17.00(M),
19.30
15.00,
17.00(M)
17.00(M),
So 8.00 – 16.00
20.00
Kostol Najsv. Spasiteľa
Jezuiti
16.30
15.15
19.30
Štv -do 19.00
So 9.00 – 19.00
Po – Str 14.45 – 18.30
Kostol sv. Štefana,
Kapucíni
17.00,
19.00
17.00
19.30
Podľa oznamov
Po – Str 6.00 – 20.00
Kostol sv. Ladislava
17.30
17.00
19.30
Štv a Pia do 19.00
Po –Str 16.00 – 17.10
So 8.00 – 19.00
Kostol Navštívenia
Panny Márie
Milosrdní bratia
18.00
15.00
19.00
Štv 19.30
Pia do 20.00
So 8.20 – 18.00
18.00
15.00
19.30
Pia do 20.00
Po a Ut 15.30 – 18.30
So 10.00 – 19.00
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie Notre Dame
16.30
17.00
18.00
Pia do 20.00
So 9.00 – 18.00
Kostol Najsv. Trojice
Podhradie
17.00
17.00
19.00
Po – Str 15.30 – 16.50
Štv a Pia do 19.30
a 18.00 – 19.30 Štv, Pia, So
So 9.00 – 18.45
na požiadanie
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Redemptoristi
18.00
15.00
19.45
Štv do 20.00 Pia
Po – Str pred sv. omšou
do 19.00
So 16.00 – 19.30
16.00
16.00
19.00
Štv do 20.00
So 8.00 – 18.00
16.30 (M)
18.00
15.00 (M)
17.00
Štv do 21.00
17.00 (M)
Pia celonočná
19.30
So 8.15 – 16.45
16.00
15.00
20.00
Pia do 21.00
So 9.00 – 19.45
Podľa oznamov
18.00
18.00
20.00
Pia do 21.00
So 9.00 – 19.45
Po – Str 15 min. pred
a počas sv. omši
Kostol sv. Alžbety, Modrý
Kostol Loretánskej Panny
Márie
Uršulínky
II. obvod
Kostol sv. Mikuláša
Pod. Biskupice
Kostol Najsv. Srdca
Ježišovho
Prievoz
Kostol
sv. Vincenta de Paul
Ružinov
Po - Str 17.30
Po – Str 6.30 – 7.00 a 16.30
– 18.00
Po – Str 8.30 – 10.00
a 16.00 – 20.30
Po –Str pred sv. omšou
Po – Štvr po sv. omši,
ktorá je 16.30
–
Po – Str od 17.30
Veľká noc 2015 v Bratislave
Posvätné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Krista
Štvrtok
2.4.2015
Piatok
3.4.2015
Sobota
4.4.2015
18.00
15.00
19.30
16.00
18.00
16.00
17.30(M)
19.00
16.00
18.00
13.30 (M)
15.00
16.30
16.30
18.00
15.00
18.00
19.30
18.30
15.00
19.30
Kostol sv. Filipa a Jakuba
Rača
18.00
15.00
21.30
Kostol Panny Márie
Pomocnice Rača
-
17.00
19.30
Katedrála sv. Sebastiána
Krasňany
18.00
15.00
20.00
Kostol Sedembolestnej
Panny Márie Vajnory
18.00
15.00
20.00
Kostol Sv. kríža
Devín
18.00
15.00
20.00
Kostol Ducha Sv.
Dev. Nová Ves -
19.00
17.00
19.30
18.00
16.00
20.30
18.00
15.00
19.30
18.00
17.00
19.30
18.00
15.00
20.00
18.00
15.00
19.30
18.00
15.00
19.00
19.00
18.00
Miesto konania
Kostol Panny Márie
Pomocnice
Saleziáni Miletičová
Kostol sv. Don Bosca
Saleziáni Trnávka
Kostol Mena Panny Márie
Vrakuňa
III. obvod
Kostol Kráľovnej rodiny
Teplická
Kostol Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho
Kramáre
20.00
Sviatosť zmierenia
vo Veľkom týždni
Adorácia
Štv a Pia do
20.00
So 8.30 – 19.00
Pia do 21.00
So 8.30 – 19.30
16.00 (M)
Pia do 19.00
18.00
So 8.00 - 15.30
20.00
Štv do 21.00
So podľa oznamov
Štv do 22.00 Pia
do 19.30
So 8.30 - 19.00
Štv do 21.00
Pia do 21.00
So 8.00 - 21.00
Štv do 21.00
Pia do 20.00
So 8.00 – 20.00
Štvr do 24.00
Pia do 21.00
So 8.00 – 19.45
Po – Str 17.00 – 19.00
Po – Str 16.00 – 20.00
Po –Str
6.30 – 7.00 a 15.00 – 18.30
Po – Str 17.00 – 18.00
Po – Str 18.00
Po – Str pred a počas sv.
omší
Po – Str pred a počas sv.
omší
Po -Štv 30 min pred sv.
omšou
Po – Str 17.30 – 18.30
IV. obvod
Kostol Narodenia
Panny Márie
Dlhé Diely
Kostol sv. Kozmu
a Damiana
Dúbravka
Kostol Ducha Sv.
Dúbravka
Kostol sv. Františka
Karlova Ves
Kostol sv. Margity
Lamač
Kostol sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica
UPC Bl. Jozefa
Freinademetza
Bazilika Minor
Marianka
Kostol sv. Štefana kráľa
Stupava
Kostol Božského Srdca
Ježišovho Borinka
So
8.00 - 19.45
po sv. omši
Pia do 20.00
So 9.00 – 19.00
Štv do 21.30
Pia do 21.00
So 10.00 – 20.15
Štv do 20.00
Pia do 18.00
So 9.00 – 19.15
Štv do 22.00
Pia do 21.00
So 8.00 – 19.15
Štv a Pia do 21.00
So 9.30 – 19.00
Pia do 21.00
So 8.00 – 19.15
Štv a Pia do
20.00
So 9.00 – 18.00
Po a Str pred a po sv.
omšiach
19.00
–
-
Po a Str pred a po sv.
omšiach
Po – Str od 16.00
Štvr, Pia a So výnimočne
na požiadanie
nespovedá sa
Po – Str
od 17.00 – 19.00
Po –Str 17.00 – 20.00
Po – Str 30 min pred sv.
omšami
Pred sv. omšami
Podľa oznamov
18.30
17.00
19.00
Podľa oznamov
Podľa oznamov
17.30
15.00
17.00
Podľa oznamov
Podľa oznamov
Veľká noc 2015 v Bratislave
Posvätné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Krista
Miesto konania
Štvrtok
2.4.2015
Piatok
3.4.2015
Sobota
4.4.2015
Kostol Sv. Margity
Antiochijskej Zohor
18.30
15.00
18.30
Kostol sv. Ondreja
Vysoká pri Morave
16.30
15.00
20.00
15.00
19.00
17.00
19.00
19.00
15.00
19.30
Kostol sv. Rodiny
18.00
Petržalka Nám. Jána Pavla II.
15.00
19.30
Kostol Sedembolestnej
Panny Márie
Petržalka Lúky
18.30
15.00
20.00
Kostol Povýšenia Sv. kríža
Petržalka Daliborovo nám.
18.00
15.00
20.00
Kaplnka sv. Dominika Sávia
Petržalka – Saleziáni
18.00
Mamateyova
15.00
17.30
20.00
Kostol sv. Arnolda Jansena
18.30
Petržalka Verbisti
15.00
20.00
Sviatosť zmierenia
vo Veľkom týždni
Adorácia
Pia do 19.00
So 10.00 – 18.15
Štv a
Pia do 20.00
So 9.30 – 20.00
Po – Štv 16.30
Pia 14.30
So 18.30
V. obvod
Kostol sv. Michala
18.00
Archanjela Čunovo
Kostol sv. Márie Magdalény
18.00
Rusovce
Kostol sv. Mikuláša
Jarovce
Pia do 20.00
So 8.00 – 19.00
Pia do 18.30
So 14.00 – 19.00
Štv do 20.30
Pia do 17.30
So 8.00 – 19.30
Štv do 22.00,
Pia celonočná do
So 19.30
Štv do 22.00
Pia do 21.00
So 8.30 – 19.30
Štv a Pia do
22.00
So 8.30 – 19.30
Štv do 24.00 Pia
do 21.00
So 9.00 – 19.30
Štv a Pia
do 21.00
So 8.00 – 19.30
Po – Str 17.30
Po – Str 17.00 – 19.00
Po – Str 18.00 –19.30
Po – 15.00 – 21.00
Ut a Str počas sv. omší
Ut a Str
17.00 – 18.30
Ut a Str
17.00 – 19.30
Vysvetlivky: liturgická reč (M) – maďarská, bez označenia slovenská
Gréckokatolícka cirkev Farnosť Povýšenia svätého Kríža v Bratislave
Katedrála – Chrám Povýšenia sv. Kríža, ul. 29. augusta 7
Veľký Pondelok,
Služba vopred posvätených darov( csl. ) o 17.00 hod.
Veľký Utorok
Služba vopred posvätených darov ( slov. ) o 17.00 hod.
Veľká Streda
Služba vopred posvätených darov ( (csl). ) o 17.00 hod.
Veľký Štvrtok
Sv. liturgia, pri ktorej vladyka Peter Rusnák posvätí myro a
vykoná obrad umývania nôh o 9.00 hod.
Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, následne
Sväté strasti o 17.00 hod.
Veľký Piatok prísny pôst, prikázaný sviatok
Kráľovské hodinky (slov.- csl.) o 8.00 hod.
Večiereň s uložením plaštenice (csl.-slov.) o 16.00 hod.
Veľká Sobota
Jeruzalemská nadhrobná utiereň (slov.) o 8.00 hod.
Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou (slov.- csl.) o 16.00 hod.
Nedeľa Paschy
Utiereň Vzkriesenia; posvätenie jedál, Sv. liturgia (slov. -csl.)
o 5.30 hod.
Sv. liturgia (csl.), posvätenie jedál o 9.00 hod.
Sv. liturgia (slov.), posvätenie jedál o 10.30 hod.
Večiereň (csl.) o 17.00 hod.
Svetlý Pondelok prikázaný sviatok
Utiereň o 8.00 hod.
Sv. liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu o 9.00 hod.
Sv. liturgia; myrovanie; sprievod okolo chrámu o 11.00 hod.
Večiereň o17.00 hod.
Svetlý Utorok – Svetlá sobota
Svätá liturgia ( csl.) o 7.00 hod.
Svätá liturgia, večiereň (slov.) o 17.00 hod.
Nedeľa Antipaschy, Tomášova
Utiereň o 8.00 hod.
Svätá liturgia o 9.00 hod.
Svätá liturgia o 10.30 hod.
Večiereň o 17.00 hod.
slov. ¨C slovenský jazyk, csl. - cirkevnoslovanský , slov. ¨C csl. ¨C kombinácia oboch jazykov
Download

Velká noc 2015 .pdf