RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR
Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur
tel: 02-449 714 54; mail: fara.jur@gmail.com; www.svatyjur.fara.sk
_________________________________________________________________________________________________________________
FARSKÉ OZNAMY
3. adventná nedeľa
„Ja som hlas volajúceho na púšti:
Vyrovnajte cestu Pánovi.“
(14.12. – 21.12.2014)
dátum
14.12.
nedeľa
15.12.
pondelok
16.12.
utorok
17.12.
streda
18.12.
štvrtok
19.12.
piatok
20.12.
sobota
21.12.
nedeľa


liturgický kalendár
(Jn 1, 6-8. 19-28)
3. ADVENTNÁ NEDEĽA
čas
9.00
10.30
úmysel
__
__
__
18.00
+ Ján Struhár
__
__
6.30
14.00
18.00
+ Mária Radíková
dolný kostol: + Terézia Darovcová, rod. Jaslovská - pohrebná
+ Róbert a Júlia
__
6.30
+ Jozef a Anna Kozmonoví a ostatní členovia rodiny
__
11.30
- sv. omša v dolnom kostole
4. ADVENTNÁ NEDEĽA
9.00
10.30
Za farníkov
+ Silvester a Anna Špačinskí a dcéra Jozefína
Za farníkov
+ Štefan Kuča
__
Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami s prítomnosťou viacerých kňazov bude v našej
farnosti v sobotu pred 4. adventnou nedeľou, toho roku 20. decembra 2014 súčasne vo
farskom a kláštornom kostole od 8.30 hod. do 11.30 hod.! Na 4. adventnú nedeľu popoludní sa
už u nás nespovedá, všetci kňazi spovedajú v Pezinku u kapucínov.
Počas týždňa do vianočných sviatkov spovedám hodinu pred večernými sv. omšami.

V tomto týždni spovedáme aj v okolitých farnostiach a z toho dôvodu je zmena sv. omší. V stredu a aj
v piatok pozývame všetkých, osobitne deti zo ZŠ na rorátne sv. omše o 6.30 hod. Po sv. omši sú na
raňajky na fare a potom pôjdeme spoločne do školy. V stredu a v piatok nebude sv. omša večer, iba ráno.
V sobotu večer sv. omša nebude, bude o 11.30 hod. v dolnom kostole.

Spoveď chorých po domácnostiach pred Vianočnými sviatkami je zajtra a pozajtra 15. a 16. decembra.

V piatok večer o 19.00 hod. Vás pozývame do farského kostola na koncert JANAIS. Info na výveskách.
Vstupné je dobrovoľné.

Na budúcu sobotu 20. decembra dopoludnia v čase vysluhovania sv. zmierenia si budete môcť na fare
zakúpiť rôznu duchovnú literatúru, kalendáre, DVD, CD a podobné hodnotné predmety vhodné aj ako
darčeky pod vianočný stromček.

Srdečne pozývame na Kresťanský ples, ktorý sa uskutoční 23. januára 2015 o 19.00 hod. vo Svätojurskej
vieche. Čaká na Vás dobrá večera, program, tombola a do tanca bude hrať živá hudba. Vstupenky si
môžete zakúpiť na tel. číslach, ktoré nájdete na výveskách alebo na webovej stránke farnosti. Cena jednej
vstupenky je 25 €. Tešíme sa na spoločne strávený večer!

Od začiatku decembra po sv. omšiach v sakristii zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok 2015.

Prosíme všetkých, ktorí chcú prijať koledníkov Dobrej noviny, aby sa zapísali do zoznamu pri východe
z kostola. Koledníci budú navštevovať zapísané rodiny na Štedrý deň dopoludnia.

Pre potreby farnosti v tomto týždni obetovali bohuznámi 500 a 2 x 100 €. Pán Boh odplať!

Kto si ešte nevzal papierik k zaujímavým adventným aktivitám – niekoľko motivácií k príprave na
príchod Pána – môže tak urobiť po sv. omšiach pri východe z kostola.
Download

oznamy na stiahnutie - Farnosť Svätý Jur