28. Ulusal Dilbilim Kurultayı Programı
08-09 Mayıs 2014, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi - Sakarya
08 Mayıs 2014 Perşembe - 1. Gün
Kayıt
Açılış (Salon 1)
Hacı Bekir Kurşunet-Piyano Resitali
08:00 - 09:00
09:30 -10:30
Çay - Kahve Arası
Salon 3
10:30 - 11:00
Salon 2
Oturum Başkanları
Konu Başlıkları
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
İclal Ergenç
Ruhdilbilim
Bilal Kırkıcı
Ana dilin(d)e yabancı olmak: Almanya’da yaşayan Türklerde biçimbilimsel işlemleme
Ayşe Altıparmak - Gülmira Kuruoğlu
Türkçe konuşmalarda gözlemlenen dil sürçmelerinin psikodilbilim açısından incelenmesi
Eda Can - Gülmira Kuruoğlu
Erken başlangıçlı Alzheimer tipi demans hastalarının konuşmalarında akıcılık
Mehmet Özdemir
Sözdizim
Murat Özgen
Döngüsel çizgiselleştirme ve Türkçe örneklem
Murat Özgen - Selçuk İşsever
Çizgiselleştirmeye özellik-tabanlı bir yaklaşım
Özge Can - Lütfiye Oktar
Türkçede koşullu yapıların işlevleri
Öğle Yemeği
12:30 - 13:30
Oturum Başkanları
Ülkü Çelik Şavk
Alpaslan Okur
Konu Başlıkları
Yuvarlak Masa: Tehlikedeki diller: Türk dilleri
Sözdizim/Ruhdilbilim
Nalan Büyükkantarcıoğlu
Tehlikedeki diller bağlamında ikidillilik, “Anadili” ve bilişsel süreçler
Engin N. Uzun
Türk dillerinin tehlikede olma dereceleri üzerine
Süer Eker
Türk dilbilimi ve yeni yönelimler: Tehlikedeki Türk dilleri
Gülin Dağdeviren-Kırmızı
Nesiller arası aktarım bağlamında tehlike altındaki bir dil: Gagauzca
Nihan F. Ketrez - Ayhan Aksu Koç
Çocuk dilinde ilk isim tamlamaları
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
Mehmet Aygüneş - Özgür Aydın - Tamer Demiralp
Özne durumu ile uyum arasındaki ilişki: Olaya ilişkin beyin
potansiyelleri (OİP) incelemesi
Ayşegül Özcan - Gülmira Kuruoğlu
Şizofreni hastalarının ve sağlıklı bireylerin konuşmalarındaki tümce
uzunluklarının karşılaştırılması
Çay - Kahve Arası
15:00 -15:30
Oturum Başkanları
Nadir Engin Uzun
Nalan Büyükkantarcıoğlu
Konu Başlıkları
Çeviribilim
Huriye Mannasoğlu - Doğan Bulut - Sevgi Erel
Türkçe konuşmalarda söz kesme eylemine verilen sözel karşılıklar
Uygulamalı Dilbilim
Filiz Çele
İkinci dil İngilizcede ada sınırlamalı karmaşık soru tümcelerinin gerçek
zaman diliminde işlenmesi
Ayşe Gürel
Yabancı dil ediniminde Türkçe biçimbirimlerin işlemlenmesi
Nalan Babür - Ecehan Sönmez - Belma Haznedar
Türkçe’de yazma süreçlerinin incelenmesi
15:30 - 16:00
16:00 -16:30
16:30 -17:00
Fadime Çoban - Ümmügülsüm Albiz Telci
Hermeneutik ve çeviribilimde ortak kavram çalışması
Caner Çetiner
Genel zemin faktörünün çeviri bağlamında ele alınması
Kurultay Yemeği
Poster Sunumları
Engin Arık - Derya Nuhbalaoğlu
Türk işaret Dili’nde hareket tarzının ifade ediliş
biçimleri
Ayhan Aksu Koç
Okulöncesi çocukları -dır ekinin genelleyici anlamını
ne zaman kavrıyor?
Download

1. Gün - Dil Bilimi