YABANCI DİL ÖĞRETİMİ - DOKTORA TEZLERİ
Sıra No
Harf-No
Program
Yıl
Yazar
Danışman
Tezin Adı
Anahtar Sözcükler
1
B.001.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2003
Sıla Ay
Prof. Dr. Özcan
Demirel
Okuma Stratejileri ile Çoklu Zeka Kuramının
İlişkilendirilmesi
Çoklu Zeka Kuramı,
Yabancı Dil Öğretimi
2
B.002.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2008
Korkut Uluç
İşisağ
Prof. Dr. Özcan
Demirel
Sözlü İletişim Becerilerinin Gelişiminde Diller İçin
Avrupa Ortak Başvuru Metni Uygulamalarının
Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi
Sözlü İletişim, Avrupa
Ortak Başvuru Metni
3
B.003.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2009
Meltem Aktaş
Prof. Dr. Özcan
Demirel
Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya
ve Yazılı Anlatıma Etkisi
Yaratıcı Yazma, Yabancı
Dil Öğretimi
4
B.004.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2009
Gonca
Altmışdört
Prof. Dr.
Abdülvahit Çakır
Kara Harp Okulu Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğretimi
Programı'nın Değerlendirilmesi ve Öneriler
Program
Değerlendirme, Yabancı
Dil Öğretimi
5
B.005.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2011
Evrim Önem
Prof. Dr. İclâl
Ergenç
Genç Yetişkinlerdeki Sınav Kaygısının Yabancı Dil
Olarak İngilizce Öğrenimindeki Görünümü ve Bir
Model Denemesi
Yabancı Dil Kaygısı,
Yabancı Dil Öğrenimi
6
B.006.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2012
Nilgün Yavuz
Doç. Dr. Selçuk
İşsever
İkinci Dil Olarak Türkçe ve Japoncada Çalkalamanın
Edinimi
Çalkalama, İkinci Dil
Edinimi
7
B.007.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2011
Yasemin
Yelbay Yılmaz
Prof. Dr. İclâl
Ergenç
Yabancı Dilde Bilgisayar Yazılımı ile Sözcük Öğretimi Bir Yöntem Denemesi
Bilgisayar Temelli
Öğretim, Yabancı Dil
Öğretimi
8
B.008.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2004
H. Gülru
Yüksel
Prof. Dr. Zeynel
Kıran
Anlatıbilim Kuramı Yoluyla Eleştirel Öykü Okuma
Becerisinin Geliştirilmesi
Anlatıbilim Kuramı,
Okuma Becerisi
9
B.009.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2004
Aygül Şıklar
Çelik
Prof. Dr. İclâl
Ergenç
İspanyolca ve Türkçenin Ses Yapılarının
Karşılaştırılması
Sesbilim
B.010.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2011
Elif Kır
Prof. Dr. Engin
Uzun
B.011.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2008
Bengü Aksu
Ataç
Prof. Dr. Özcan
Demirel
11
12
B.012.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2005
13
B.013.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
14
B.014.YDÖ.DR
15
10
OBM (Ortak Başvuru Metni) Bağlamında Dil
Öğretmeni Eğitimi ve Türkiyedeki Uygulamaları
Ortak Başvuru Metni, Dil
Öğretmeni Eğitimi
Özgün Değerlendirme Tekniği Bağlamında Avrupa Dil
Avrupa Dil Portfolyosu,
Portfolyosu Uygulamalarının Başarıya ve Tutuma
Yabancı Dil Öğretimi
Etkisi
Prof. Dr. Cahit
Fransızca Öğrenen Türklerin Yaptıkları Biçimbilimsel
Sebahat Alan Kavcar, Prof. Dr.
ve Sözdizimsel Yanlışların Çözümlenmesi
Ayşe Kıran
Biçimbilim, Sözdizim,
Fransızca
2013
Şebnem
Sunengin
Çakır
Prof. Dr. Özcan Fransızca Öğretiminde Avrupa Ortak Başvuru Metni
Demirel
Uygulamalarının Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi
Avrupa Ortak Başvuru
Metni, Dinlediğini
Anlama Becerisi
Yabancı Dil
Öğretimi
2003
Gülhanım
Gürbüz
Prof. Dr. Sabri
Büyükdüvenci
Yapısalcılık ve Yapısalcılık Sonrası Yabancı Dil
Öğretimi ve Yansımalar
Yapısalcılık, Yabancı Dil
Öğretimi
B.015.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2003
Nurhayat Atan
Prof. Dr. İclâl
Ergenç
İkinci Yabancı Dilde Öğrenme Stratejilerinin Kalıcılığa
Etkisi
Yabancı Dil Öğrenimi
16
B.016.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2004
F. Özlem Saka
Prof. Dr. Özcan
Demirel
İngilizce Dersinde Uygulanan İzleme Testlerinin
Öğrenci Başarısına Etkisi
İzleme testleri
17
B.017.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2002
Binnur Genç
İlter
Prof. Dr. Özcan
Demirel
Oluşturmacı Yaklaşımla İngilizce Yazma Becerisini
Geliştirmenin Öğrenci Başarısına Etkisi
Oluşturmacı Yaklaşım,
Yazma Becerisi
18
B.018.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2011
Nejla Gezmiş
Ceyhan
Doç. Dr. Dilek
Peçenek
Planlı Biçime Odaklanma Modelinin İngilizce
Öğretiminde Başarıya Etkisi
Biçime Odaklanma
Modeli
19
B.019.YDÖ.DR
Yabancı Dil
Öğretimi
2014
Fatma
Demiray
Doç. Dr. Dilek
Peçenek
Sözcüksel Erişim Sürecinde Dil Seçimi: İkidilliler
Üzerine Deneysel Bir Çalışma
İkidillilik, Sözcüksel
Erişim
Download

yabancı dil öğretimi