CURRICULUM VITAE
SELÇUK İŞSEVER
July 10, 2014
Contact
Personal Information
Address:
Gender: Male
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bolümü
06100 Sıhhiye / Ankara / Turkey
Nationality: Turkish
Date of birth: 02.27.1969
Place of birth: Ankara, Turkey
Phone: (90)-312-310 32 80 / 1647
Fax:
(+90) (0.312) 310 57 13
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web:
http://selcukissever.wordpress.com
https://ankara.academia.edu/SelcukIssever
Interests
syntax, syntax-information structure interface, sign linguistics
Recent topics: binding and binding domains, wh-in-situ and wh-movement, anti-subject orientation,
syntactic movement, scrambling, linearization, syntax of topic and focus
Academic Affiliations
Dilbilim Derneği (Linguistics Association of Turkey), Secretary
Dilbilim Araştırmaları Dergisi (Journal of Linguistic Research), Member of Editorial Board
Iberia: An International Journal of Theoretical Linguistics, Member of Editorial Board
Dil Dergisi (Language Journal), Member of Scientific Committee
Employment
2010-
Associate Professor
Ankara University, Ankara (Turkey)
Department of Linguistics, Faculty of Letters
2004-2006
Visiting Associate Professor
Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo (Japan)
Department of Turkish Studies
2003-
Assistant Professor
Ankara University, Ankara (Turkey)
Department of Linguistics, Faculty of Letters
1993-2003
Teaching and Research Assistant
Ankara University, Ankara (Turkey)
Department of Linguistics, Faculty of Letters
1992-1993
Instructor of Turkish
Ankara University, Ankara (Turkey)
TÖMER [The Center for Teaching Turkish as a Second Language]
Education
1995-2000
Ph.D. in Linguistics, 2000
Ankara University, Ankara (Turkey)
Dissertation Title: “Türkçede Bilgi Yapısı” [Information Structure in Turkish]
1992-1995
M.A. in Linguistics, 1995
Ankara University, Ankara (Turkey)
Dissertation Title: “Türkçe Metinlerdeki Bağlantı Öğelerinin Metinbilim ve
Kullanımbilim Açısından İşlevleri” [The Textlinguistic and Pragmatic Functions
of Connectives in Turkish]
1988-1992
B.A. in Linguistics, 1992
Ankara University, Ankara (Turkey)
Other
2005-2006
Tokyo University, Tokyo (Japan)
- Ph.D. Seminar in Linguistics, Listener
“Left Periphery and Movement I” (instr: Akira Watanabe); Spring semester, 2005
“Reduplication” (instr: Akira Watanabe); Fall semester, 2005-2006
- Reading Group on ‘Focus’, Listener
(instr: Christopher Tancredi); Spring semester, 2005
Fall 1997
Charles University, Prague (Czech Republic)
International Winter School in Linguistics
Wilém Mathesius Lecture Series, XI.
2
Publications
BOOKS
(2009)
Essays on Turkish linguistics: Proceedings of the fourteenth international conference on
Turkish linguistics (August 6-8, 2008), Wiesbaden: Harrasowitz Verlag. (Edited with S. Ay, Ö.
Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, D. Peçenek)
(2005)
Dilbilim incelemeleri [Studies on linguistics]. Ankara: Doğan Yayıncılık. (Edited with İ.
Ergenç, S. Gökmen, and Ö. Aydın)
VOLUMES
(forthcoming)
İşsever, S., & Makaraoğlu, B. Türk İşaret Dilinde ne-taşıma. In E. Arık (Ed.), Türk İşaret
Dili Araştırmaları.
(2013)
İşsever, S., & Makaraoğlu, B. Wh-movement in Turkish Sign Language. In E. Arık (Ed.),
Current directions in Turkish Sign Language research (pp. 163 - 185), Newcastle upon
Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Aydın, Ö., & İşsever, S. Anti-subject orientation in Turkish. In I. Özyıldırım, N.
Büyükkantarcıoğlu, E. Yarar, & E. Alpaslan (Eds.), 40. yıl yazıları 1972-1012 (pp. 42-63).
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınevi.
(2012)
Jiménez-Fernández, Á. L., & İşsever, S. Deriving A/A’ effects in topic fronting:
Intervention of focus and binding. In J. Blaszczak, B. Rozwadowska, & W. Witkowski
(Eds.), Current issues in generative linguistics: Syntax, semantics, phonology (pp. 8-25),
Wroclaw: Center for General and Comparative Linguistics.
(2008)
İşsever, S. EPP-driven scrambling and Turkish. In T. Kurebito (Ed.), Ambiguity of
morphological and syntactic analyses (pp. 27-41), Tokyo: Tokyo University of Foreign
Studies (Research Institute for Languages of Asia and Africa [ILCAA]) Press.
(2003)
İşsever, S. Anlambilgisi [Semantics]. Vitamin Türkçe ilköğretim kitabı [Vitamin
preliminary school textbook on Turkish]
(2002)
İşsever, S. Konu: Tanımlanışı, bilgi yapısı ve kimi sorunlar [Topic: its definition,
information structure, and some issues]. In L. Uzun, & E. Huber (Eds.), Türkçede bilgi
yapısı ve bilimsel metinler [Information structure in Turkish and scientific texts] (pp:
37-54), Essen: Verlag Die Blaue Eule.
İşsever, S. Türkçe bilimsel metinlerde konu [‘Topic’ in Turkish scientific texts]. In L.
Uzun, & E. Huber (Eds.), Türkçede bilgi yapısı ve bilimsel metinler [Information
structure in Turkish and scientific texts] (pp. 117-130), Essen: Verlag Die Blaue Eule.
ENCYCLOPEDIA ENTRIES
(2003)
İşsever, S. Anlambilim [Semantics]. In A. Cevizci (Ed.), Felsefe ansiklopedisi vol. 1
[Encyclopedia of philosophy] (pp. 424-429), İstanbul: Etik Yayınevi.
İşsever, S. Anlambulanıklığı [Ambiguity]. In A. Cevizci (Ed.), Felsefe ansiklopedisi vol .1
[Encyclopedia of philosophy] (pp. 429-431), İstanbul: Etik Yayınevi.
3
ARTICLES
(2011)
Gračanin-Yüksek, M., & İşsever, S. Movement of bare objects in Turkish. Dilbilim
Araştırmaları, 2011/1, 33-49. Boğaziçi University Press.
(2009)
İşsever, S. A syntactic account of wh-in-situ in Turkish. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S.
Gökmen, S. İşsever, & D. Peçenek (Eds.), Essays on Turkish linguistics: Proceedings of
the fourteenth international conference on Turkish linguistics (August 6-8, 2008) (pp.
103-112), Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
(2008)
İşsever, S. Nesne kaydırımı ve Türkçe [Object shift and Turkish]. In Y. Aksan, & M.
Aksan (Eds.), XXI. Ulusal dilbilim kurultayı bildirileri [Proceedings of the XXIst national
linguistics conference] (pp. 98-107), Mersin: Mersin University Press.
(2007)
İşsever, S. Towards a unified account of clause-initial scrambling in Turkish: A feature
analysis”. Turkic Languages, 11:1, 93-123. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
(2006)
İşsever, S. On the NSR and focus projection in Turkish”. In S. Yağcıoğlu, & A. Cem
Değer (Eds.), Advances in Turkish linguistics: Proceedings of the 12th international
conference on Turkish linguistics (pp. 421-435), İzmir: Dokuz Eylül University Press.
İşsever, S. Türkçede takısız nesne adöbekleri ve çalkalama [Bare object NPs and
scrambling in Turkish]. Dil Dergisi, 11, 42-56. Ankara: Ankara University Press.
(2003)
İşsever, S. Information structure in Turkish: The word order-prosody interface. Lingua,
113, 1025-1053. Elsevier.
Şener, S., & İşsever, S. The interaction of negation with focus: ne...ne phrases in
Turkish. Lingua, 113, 1089-1117. Elsevier.
(1999)
Ergenç, İ., Uzun, L., İşsever, S., Karabağ, S., & Şener, S. Dilbilgisinin görünüm
düzlemleri: Kimi belirlemeler ve Türkiye'deki durum [Aspects of grammar: Some
definitions and the situation in Turkey]. Çağdaş Türk Dili Dergisi, Ankara.
(1996)
İşsever, S. Kullanımsal işlevleri açısından Türkçedeki bağlaçlar [The pragmatic
functions of connectives in Turkish]. Proceedings of the 10th national conference on
Turkish linguistics (pp. 83-94), İzmir: Ege University Press.
Karabağ, S. & İşsever, S. Edinim sürecinde bağdaşıklık [Acquisition of cohesion (in
Turkish)]. Proceedings of the 9th national conference on Turkish linguistics, Bolu: İzzet
Baysal University Press.
(1993)
Ağar, E., Alkan, Ç., Günay, M., Güleç, M., İşsever, S., & Karabağ, S. Türkiye Türkçesinin
sözvarlığındaki değişimler [Changes in Turkish lexicon]. Dil Dergisi, 14, 47-56. Ankara:
Ankara University Press.
BOOK REVIEWS
(2011)
İşsever, S. Review of “Puzzles of language: Essays in honour of Karl Zimmer”, E. E.
Taylan, & B. Rona (Eds.). Mediterranean Language Review, 18, 190-197. Wiesbaden:
Harrasowitz Verlag.
4
Presentations
CONFERENCE PRESENTATIONS
(2014)
Çizgiselleştirmeye özellik-tabanlı bir yaklaşım [A feature-based approach to
linearization]. 28th National Linguistics Conference, May 8-9, 2014, University of
Sakarya, Sakarya (Turkey). (with: Murat Özgen)
Agreement verbs in Turkish Sign Language (TİD)–Turkish bimodal bilingualism.
Linguistic Rights of the Deaf 2, May 20-22, 2014, All-Russian Society of the Deaf (VOG),
Moscow. (with: İclal Ergenç, Bahtiyar Makaroğlu, Hasan Dikyuva)
(2013)
Türk İşaret Dili kullanıcılarında çokdilli görünümler [Multilingual behaviours in Turkish
Sign Language users]. 27th National Linguistics Conference, May 2-4, 2013, Hacettepe
University, Antalya (Turkey). (with: Ulrike Zeshan, İclal Ergenç, Bahtiyar Makaroğlu,
Hasan Dikyuva)
(2012)
Anaphor binding in AgrP: the case of ‘kendi’. Poster presented at the 16th International
Conference on Turkish Linguistics (ICTL 16), September 18-20, 2012, Middle East
Technical University (METU), Ankara (Turkey).
(2011)
Deriving A/A’-effects in topic fronting: Intervention of focus and binding. Generative
Linguistics in Poland (GLiP) 7, December 2-4, 2011, University of Wroclaw (Poland).
(with Ángel L. Jiménez-Fernández)
A phase-based approach to A- and A’-effects in topic fronting. Linguistics Association
of Great Britain (LAGB) 2011, September 7-10, 2011, University of Manchester. (with
Ángel L. Jiménez-Fernández)
(2010)
Multiple topic fronting, multiple specifiers and feature inheritance. Mediterranean
Syntax Meeting 3, October 8-10, 2010, University of Athens (Greece). (with Ángel L.
Jiménez-Fernández)
Movement of bare objects in Turkish. Mediterranean Syntax Meeting 3, October 8-10,
2010, University of Athens (Greece). (with Martina Gracanin-Yüksek)
Türkçede çıplak nesneler ve taşıma [Bare objects and movement in Turkish]. 24th
National Linguistics Conference, May 18, 2010, Middle East Technical University (METU),
Ankara (Turkey). (with Martina Gracanin-Yüksek)
’O’nun hikayesi: Bağlamada özne-karşıtı yönelim [The story of ‘o’: Anti-subject
orientation in binding]. 24th National Linguistics Conference, May 17, 2010, Middle East
Technical University (METU), Ankara (Turkey). (with Özgür Aydın)
(2008)
Licensing wh-in-situ in Turkish. Mediterranean Syntax Meeting 2 (MSM2), October 18,
2008, Boğaziçi University, İstanbul (Turkey).
Licensing wh-in-situ in Turkish. 14th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL
14), August 6, 2008, Ankara University, Antalya (Turkey).
(2007)
Nesne kaydırımı ve Türkçe [Object shift and Turkish]. 21st National Conference on
Turkish Linguistics, May 11, 2007, Mersin University, Mersin (Turkey).
(2004)
Focus projection in Turkish. 12th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL
12), Ege University, İzmir (Turkey).
5
(1996)
Kullanımsal işlevleri açısından Türkçedeki bağlaçlar [The pragmatic functions of
connectives in Turkish]. 10th National Conference on Turkish Linguistics, Ege University,
İzmir (Turkey).
(1995)
Edinim sürecinde bağdaşıklık [Acquisition of cohesion (in Turkish)]. 9th National
Conference on Turkish Linguistics, Abant İzzet Baysal University, Bolu (Turkey). (with:
Seda Karabağ)
WORKSHOP PRESENTATIONS
(2013)
Türk İşaret Dili kullanıcılarında çokdilli görünümler: Yeni bir projeye ilk adım
[Multilingual behaviours in Turkish Sign Language users: A first step into a new
project]. Sign Language Workshop, February 25, 2013, Ankara University, Ankara
(Turkey). (with: Ulrike Zeshan, İclal Ergenç, Bahtiyar Makaroğlu, Hasan Dikyuva)
(2005)
Some remarks on scrambling in Turkish and optionality. Symposium on “Ambiguity in
Linguistic Analysis”, December 17, 2005, Research Institute for Languages and Cultures
of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo (Japan).
(2000)
The [ne…ne] phrase in Turkish: Some basic observations on its information structure
and syntax. Workshop on Focus, Boğaziçi University, İstanbul (Turkey). (with:
Serkan.Şener)
(1999)
Türkçe bilimsel metinlerde konu [Topic in Turkish scientific texts]. Türkçe Bilimsel
Metinler Çalıştayı [Workshop on Turkish Scientific Texts], Essen University, Essen
(Germany).
Konu: Tanımlanışı, bilgi yapısı ve kimi sorunlar [Topic: Its definition, information
structure, and some problems]. Konu Kavramına Dilbilimsel Yaklaşımlar Çalıştayı
[Workshop on Linguistic Approaches to Topic], Ankara University, Ankara (Turkey).
INVITED TALKS and SEMINARS
(2012)
Türkçede özgür sözcük dizilişi ve arakesitler [Free word order in Turkish, and
interfaces]. Invited talk, November 12, 2012, Hacettepe University, Ankara (Turkey).
Anaphor binding in AgrP: The case of ‘kendi’. Invited talk, Cognitive Science (CogsSci)
Colloquium, November 2, 2012, Middle East Technical University (METU), Ankara
(Turkey).
(2010)
Türkçede Çalkalama ve Bilgi Yapısı [Scrambling and information structure in Turkish].
Joint seminar for postgraduate students, April 13, 2010, DİLKOM, Anadolu University,
Eskişehir (Turkey).
(2009)
Sözdizimi: Öbek ve tümcelerin yapısına genel bir bakış [Syntax: An overview of the
structure of sentences]. In-service seminar for instructors of foreign languages
(Linguistics Module), December 10, 2009, Ankara University Foundation School,
Ankara (Turkey).
Biçimbilim: Dildeki sözcükler [Morphology: An overview]. In-service seminar for
instructors of foreign languages (Linguistics Module), December 4, 2009, Ankara
University Foundation School, Ankara (Turkey).
6
(2007)
Towards a unified account of clause-initial scrambling in Turkish: A feature analysis.
Invited talk, Ankara Linguistics Circle, April 13, 2007, Middle East Technical University
(METU), Ankara (Turkey).
(2005)
Türkçede bilgi yapısının gerçekleşmesi: Konu ve odak” [The linguistic realization of
information structure in Turkish: Topic and focus]. Invited talk, Japonya Türk
Öğrenciler Derneği [Association of Turkish Students in Japan], Tokyo (Japan).
(2002)
Dilbilim ve müzik [Linguistics and music]. Joint seminar for graduate and
undergraduate students, Hacettepe University, Department of Musicology, Ankara
(Turkey).
(2000)
Türkçede bilgi yapısı” [Information structure in Turkish]. Invited talk, Cuma
Konuşmaları [Friday Talks], Ankara University, Ankara (Turkey).
Academic Experience
PROJECTS
(2012 - 2015)
Multilingual Behaviours in Sign Language Users (MULTISIGN), European Research
Council, Project ID number: 263647.
Researcher
(2009-2010)
Uzaktan Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı Geliştirme Projesi, Ankara
University, Ankara (Turkey).
Researcher
CONFERENCE and WORKSHOP ORGANIZATION
(2009)
Ankara Linguistic Circle (ALC) – Spring 2009 Meetings, Ankara University, Ankara
(Turkey).
Organizer (with: Özgür Aydın]
(2008)
14th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 14), Ankara University, Ankara
(Turkey).
Member of the Organization Committee
(2007)
Ankara Linguistic Circle (ALC) – Fall 2007 Meetings, Ankara University, Ankara (Turkey).
Organizer (with: Özgür Aydın)
(2004)
XVIIIth Conference on Turkish Linguistics, Ankara University, Ankara (Turkey).
Member of the Organization Committee
(1999)
Konu Kavramına Dilbilimsel Yaklaşımlar Çalıştayı [Workshop on Linguistic Approaches
to Topic], Ankara University, Ankara (Turkey).
Assistant of the Organization Committee
(1996)
8th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 8), Ankara University, Ankara
(Turkey).
Assistant of the Organization Committee
7
EDITORIAL BOARD and SCIENTIFIC COMMITTEE MEMBERSHIP
(2010 - )
Dilbilim Araştırmaları Dergisi [Journal of Linguistic Research], Boğaziçi University
Press, Member of the Editorial Board.
(2009 - )
Iberia: An International Journal of Theoretical Linguistics, on-line journal, Member of
the Editorial Board.
(2003 - )
Dil Dergisi [Language Journal], TÖMER, Ankara University Press, Member of the
Scientific Committee.
REVIEWING
Reviewing for journals
(2014)
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences], Ankara
University Press.
(2012, 2013)
Iberia: An International Journal of Theoretical Linguistics.
(2011)
Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi [Journal of Language and Literature], Mersin
University Press.
(2010 - )
Dilbilim Araştırmaları Dergisi [Journal of Linguistic Research], Boğaziçi University
Press.
(2009)
Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi [Journal of Language and Literature], Mersin
University Press.
(2006, 2008)
Lingua, Elsevier Press.
(2005)
Dilbilim ve Uygulamaları [Lingustics and Its Applications], Hacettepe University Press.
(2003 - )
Dil Dergisi [Language Journal], TÖMER, Ankara University Press.
Reviewing of papers published in books
(2013)
Current Directions in Turkish Sign Language Research, Edited by E. Arık, Cambridge
Scholars Publishing.
Information Structure and Agreement, Edited by V. Camacho-Taboada, A. L. JimenezFernandez, J. Martin-Gonzalez, & M. Reyes-Tejedor, John Benjamins.
Reviewing for institutions
(2012)
National Science Foundation (NSF), USA. Reviewing of a proposal submitted to the
Linguistics Program.
8
Reviewing for conferences
(2014)
10th Workshop on Altaic Formal Linguistics (WAFL10). May 2-4, 2014, MIT.
17th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 17). September 3-5, 2014,
Rouen University, Rouen, France.
28th National Linguistics Conference, May 8-9, 2014, Sakarya University, Sakarya, Turkey.
(2013)
27th National Linguistics Conference, May 2-4, 2013, Hacettepe University, Antalya,
Turkey.
(2012)
16th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 16). September 18-21, 2012,
Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey.
26th National Linguistics Conference, May 24-26, 2012, Süleyman Demirel University,
Isparta, Turkey.
(2011)
21st Colloquium on Generative Grammar (CGG21), April 7-9, 2011, University of Seville,
Seville, Spain.
25th National Linguistics Conference, May 5-7, 2011, Çukurova University, Adana, Turkey.
(2010)
24th National Linguistics Conference, May 17-18, 2010, Middle East Technical University
(METU), Ankara, Turkey.
(2008)
14th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 14). August 6-8, 2008, Ankara
University, Antalya, Turkey.
EDUCATIONAL and DEPARTMENTAL ACTIVITIES
Professor, undergraduate and graduate classes, Department of Linguistics, Ankara University,
Ankara (Turkey). (1995 - )
Some of the classes thought: Undergraduate - Inroduction to Linguistics, Introduction to Syntax,
XXth Century Linguistics, Linguistic Terms, Sociolinguistics, Pragmatics, Lexical Semantics.
Graduate - Information Structure (M.A.), Interfaces in Grammar (M.A.) Scrambling (Ph.D.),
Syntactic Analyses: Minimalist Program (Ph.D.).
Undergraduate tutor, Department of Linguistics, Ankara University, Ankara (Turkey). (1993 - )
Supervisor, undergraduate theses, Department of Linguistics, Ankara University, Ankara
(Turkey). (2001 - )
Supervisor, graduate theses, Department of Linguistics, Ankara University, Ankara (Turkey).
(2006 - )
Theses Supervised:
Özgen, Murat (in progress). Döngüsel Çizgiselleştirme ve Türkçe [Cyclic Linearization and
Turkish]. Doctoral dissertation, Ankara University.
Tuğcu, Perihan (in progress). Türkçede Tümcesel Adlaştırma [Sentential Nominalization in
Turkish]. Doctoral dissertation, Ankara University.
9
Abdieva, Rakhat (in progress). Kırgızcada Görünüş Yapılarının İncelenmesi [Aspect in Kırghız].
Doctoral dissertation, Ankara University.
Kırkıcı, Keriman (in progress). Erişim Varsayımları Açısından Türkçe Sözcük Dizilişinin İkinci Dil
Edinimindeki Görünümleri [Aspects of Turkish Word Order in Second Language Acquisition
with respect to Accesiblity Hyphotheses], Doctoral dissertation, Ankara University.
Yavuz, Nilgün (2012). İkinci Dil Olarak Türkçe ve Japoncada Çalkalamanın Edinimi [L2 Acquisition of
Scrambling in Turkish and Japanese], Unpublished Doctoral dissertation, Ankara
University.
Abdieva, Rakhat (2009). Türkçe ve Kırgızcada Eylemlerin Üye Yapısına İlişkin Bir Karşılaştırma [A
Contrastive Analysis of Argument Structures of the Verbs in Turkish and Kırghız],
Unpublished M.A. thesis, Ankara University, Ankara, Turkey.
Tuğcu, Perihan (2009). Türkçede Belirleyici Öbeği [DP in Turkish], Unpublished M.A. thesis,
Ankara University, Ankara, Turkey.
Özcan, Özgün (2008). İkinci Dil Olarak Türkçede İlgi Tümceciklerinin Edinimi [Acquisition of
Relative Clauses in L2 Turkish], Unpublished M.A. thesis, Ankara University, Ankara, Turkey.
OTHER WORK EXPERIENCE
Name evaluation for Turkish, 2000
(Freelance) Project Member. (Company: LionBridge -INT’L.com-)
Evaluation of brand names for Turkish (includes evaluation of cultural and lexical (semantic, and
phonetic -with IPA-) aspects of brand names for Turkish speakers)
Other
Languages
Turkish (native), English (fluent), French (beginner)
Computer
Familiar with Windows OS.
Experience with a variety of word processing (e.g. all Microsoft Office applications), desktop
publishing, web design programs, internet applications and more.
10
Download

click here - WordPress.com