SİSTEMLER
BİLEŞENLER
SERVİS & DESTEK
aku.otomasyon
www.aku.eu
Thomas Abt, Markus Kohnle ve Thorsten Ulrich
aku kısaltmasının arkasında durmaktalar (soldan sağa)
Eğer bir şeyi daha iyi yapmak için bir
yol var ise - Biz bu yolu buluyoruz!
Kuruluşumuz
Sistemlerimiz pek çok bilgi ile yüklüdür.
Müşterilerimizin beklentilerini çok üzerinde.
İmalat sanayinin temposu yüksektir. Buradaki herhangi bir duraklamanın çok ağır sonuçları olur. Herşeyin yerinde ve tam olması, sonuçta kalitenin de düzgün olmasını sağlar. Proses güvenliği ilk önemli noktadır. Biz burada
ideal bir çözüm ortağıyız, çünkü biz müşterilerimizin dünyasını iyi tanıyoruz. Biz müşterilerimizin neye ihtiyacı
olduğunu, bizden ne talep ettiklerini ve ne arzu ettiklerini iyi biliyoruz ve kendilerine tam da bunları sağlıyoruz.
Yüksek talepleri olan
müşterilerin güçlü partneri
aku.automation, endüstriyel resim işleme alanında optik
kontrol sistemleri için önde gelen bir sunucudur. Bizim
kuvvetli taraflarımız tasarımda, imalatta ve en değişik
endüstri dallarında kalite güvenliği ve süreç kumandası için yüksek değerli kamera sistemlerinin dağıtımında
bulunmaktadır. Tümcesel odaklanmış bir Kuruluşumuz
olarak bir müşterilerimize gayet tabii en yüksek kalitede bütün önemli olan Consulting- ve Servis hizmetlerini
de sunmaktayız. Bizim hizmet çeşitlerimiz Data-MatriksKarışık konuların güvenilir ve kolay çözümlere ihtiyacı bulunmaktadır. Biz bu
nedenle çalışmamız esnasında her teknik detaya dikkat ediyoruz, ama tam
başından tutarlı bir şekilde çözüm odaklı ve tümcel olarak düşünüyoruz. Bununla müşterilerimize işlerini daha verimli yapmanın yollarını gösteriyoruz.
Kodu, Çizgi kodu ve Microglyph® Kodu gibi değişik
kodların okunmasını, tanınmasını ve onaylanmasında
kapsamaktadır. Bu teknolojiler müşterilerimize toplam
imalat süreci boyunca güvenilir bir ürün takibatı garanti
Başlangıçtan itibaren
inovasyon kompetanlığı
aku.automation müşterileri bizim olağanüstü Know-how
umuza ve senelere dayanan tecrübemize güvenebilirler,
çünkü biz 1999‘dan beri bu alanda başarılı olarak çalışmaktayız.
aku.automation GmbH şirketi 2007 de kurulmuştur. Biz
başlangıçtan itibaren inovasyon sevinci, kalite bilinci,
performans kabiliyeti ve kompetanlık gibi değerlere çok
önem verdik. Bunların en iyi kanıtı şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan başarılı projeler - ve gayet tabii ki aku.
autation ile birlikte profesyonel ve partnerlik içersinde
bir çalışmanın değerini bilen nasyonal ve enternasyonal
müşterilerimizdir.
etmektedir. Bizim ayrıca dünya çapında önde gelen spe-
siyalistlerin partneri olarak bunların bileşenlerine ve kaynaklarına ulaşabilme olanaklarımız mevcuttur.
2
Kuruluşumuz
3
Doğru olanı tanıma
ve doğru olanı yapma!
Prensip olarak müşterilere odaklı.
Müşterilerimizin başarısı bizde birinci sırada gelmektedir. Arzuları ve gereksinimleri tanımak ve bunları çözüm olarak
gerçekleştirmek bizi tahrik etmektedir. Bu nedenle biz - müşterilerimizi yüksek talepli hedeflerine güvenli olarak ulaş-
maları için devamlı olarak gelecek- ve müşteri odaklı olarak çalışmakta, yeni, etkili ürünler ve hizmetler geliştiriyoruz.
Bu servise güvenilir
Bizim çözümlerimiz sizin avantajınızdır:
yiz: Biz danışma, uygulanabilirlik analizleri, sistem
>> Müşteri memnuniyetinin artırılması
Biz servis konusunda da optimal hizmet vermekteoptimasyonları, bakım, seminerler ve senede 365
gün 24 saat nöbetçilik hizmetleri sunmaktayız. Çünkü
biz müşterilerimizin sadece severek değil, bilakis her
zaman hizmetindeyiz.
>> Ürün kalitesinin ve verimliliğin yükseltilmesi
>> Ürün optimasyonu
>> Manüel kontroller için çalışmanın azaltılması
>> Kaynak kullanımın ve enerji tüketiminin
düşürülmesi
>> Rekabet gücünün dayanıklı olarak
yükseltilmesi
Aku’nun İş Ortağı seçimi:
En iyisi müşterilerimiz için ancak yeterli sayılır.
Kim başarılı olmak istiyor ise, yarım iş yapmamalıdır. Biz bu nedenle sadece tam spesiyalistler ile çalışmaktayız.
İyi isimli iyi müşteriler
Bununla biz müşterilerimize her zaman hakiki State-of-the-Art çözümleri sunabilmekte ve bu şekilde müşterilerimizin pazarda ölçülebilir bir avantaj sağlamasına yardımcı olmaktayız.
Biz kesinlikle centilmen ve şeffaf müşteri ilişkilerine önem veriyoruz. Referans listemizden örnekler hangi namlı
müşterilerimizin bizim partnerliğimize güvendiklerini kanıtlamaktadır.
4
Referanslar
Kompetan partnerlerimizden örnekler:
Partner
5
aku.3D
Sistemlerimizin genel görünüşü
aku.kod okuma
aku.yüzey inceleme
aku.ölçüm
aku.döndürme
aku.robot
aku.denetim
aku.zımbalama ızgarası
aku.boru kaynak dikişi
6
Sistemlerin genel görünüşü
Sistemlerin genel görünüşü
7
aku.robot
aku.dönme durumu
Endüstriyel süreçlerin başarılı olarak otomasyonu
Ürünler işlem-, gerdirme- veya bükme çalışmaları
tanınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Pick & Place-
Optimal XY-Merkezleme ekseri gayet basit mekanik
Görmek iyi, tanımak daha iyi.
Devamlı doğru pozisyonda.
için objelerin kesin ve güvenilir bir durum- pozisyon
esnasında doğru olarak içeriye sürülmek zorundadır.
Görevlerinde aku.robot aletleri maksimum süreç
yöntemler ile elde edilmektedir. Kurulum parçasının
güvenliğini sağlamaktadır.
ekseni etrafında dönme istikameti ayarlama ise daha
Esnek bir parça- ve obje yer belirleme -ölçekleme
karışıktır. Çünkü ekseri çok ufak olan birçok belirtile-
değişmesinde, kapatmalarda, net olmayan görüntü-
re mekanik vuruşlar veya maskeler veya ışık bariyer-
lerde veya değişen dönme açılarında da dahi örnek
leri üzerinden ulaşılmamaktadır.
tanıma algoritmaları köşe bazlı örnek tanıma saye-
aku.dönme durumundaki obje tanımanın sensorlu ve
sinde mümkün olmaktadır. Buna ilave olarak XYZ-
bir resim işlem sistemi ile kurulum parçalarının dön-
Koordinatları, entegre edilmiş kalibreleme, koordinat
me durumu kesin olarak belirlenmektedir - burada
hesabı çevirme ve geniş kapsamlı süreç veri kayıt-
belirti büyüklüğünden ve kaliteden bağımsız olarak
lama geniş kapsamlı süreç kayıtlama güvenliğine bir
0.05° ye kadar varan bir kesinlik elde edilmektedir.
artı nokta getirmektedir.
İdeal:
aku.robot-Aletleri isim yapmış
sunucuların robotları ile uyumludur.
Avantaj:
Çok kısa hazırlık safhası, en yüksek
verimlilik ve optimal imalat süreçleri.
Gıda maddeleri alnında
doldurma
Tanınmış dönme
durumlarının
sistem değerlendirme resimleri
İçecek maddeleri
alanında pozisyonlama
Otomasyon alanında doldurma ve boşaltma
8
aku.robot
Prensip kurulum Dönme durumu tanıma
aku.dönme durumu
9
aku.kod okuma
aku.boru kaynak dikişi
Ambalajdaki deseninin POS ta potansiyel alıcılar için
için özel şifrelenmiş olan kodlar etkili sahtesini yap-
Metal işlemede boru kaynak dikişlerinin kesin olarak
tanınması en yüksek randıman ve güvenliğin temelini
oluşturmaktadır. aku.boru kaynak dikişi sistemleri
boru kaynak dikişlerinin pozisyonlarının yüzde yüz
tanınmasını sağlamaktadır. Bununla bükme ve zımbalama süreçlerinin kaynak dikişi üzerine yapılması
önlenmekte ve bu esnada dayanıklılık kaybı veya
alet kırılmalarından sakınılmaktadır. Hızlı süreç durumlarında, çeşitli varyantlarında, değişen materyal
kalitelerinde ve üst yüzey kirlenmeleri dahi güvenliği
hiçbir şekilde etkilememektedir. aku.boru kaynak
dikişi, boru kaynak dikişlerinin optik olarak tanınması
için mevcut olan tek sistem, üç değişik metotla çalışabilmektedir: Üzerine ışık, ışık geçirme ve rotasyon.
Netice:
Direkt olarak işaretlenmiş, göze çarpmayacak şekilde yerleştirilmiş olan kodlarda dahi en iyi okuma neticeleri.
Avantaj:
Ürün hataları, makine durmaları
ve/veya aletlerin hasar görmeleri
güvenilir bir şekilde önlenmektedir.
Direkt işaretlendi, direkt tanındı.
Daha çok güvenlik ve randıman.
cazip kalması için gerekli olan kodların mümkün ol-
duğu kadar göze çarpmaması zorunludur. Direct Part
Marking, kısaca DPM de kodlar direkt olarak ürün
üzerine yani ambalajı üzerine basılmakta, lazerle
yerleştirilmekte veya başka bir şekilde yerleştirilmektedir. Ürün tespiti, takibi ve onayı için değişik birçok
kodun yanı sıra 1D-, 2D-Kodları veya Microglyph®
Kodları bulunmaktadır. Bilhassa DataMatriks-
Kodlarında aku.otomasyon sistemleri en ağır imalat
şartları altında dahi güvenilir okuma neticeleri garanti
etmektedir. Bir artı daha: Göze çarpmayan, müşteri
ma koruması sağlamaktadır.
Ambalaj desenine görünmez bir şekilde yerleştirilmiş olan birçok Microglyph® kodları
10
aku.kod okuma
Logo içine yerleştirilmiş
olan kodun tanınması
Dikiş mevcut güvenli bir şekilde
tanındı
2D-DataMatrixkod
Dikiş mevcut değil güvenli bir şekilde
tanındı
Boru kaynağı dikişi tanıma için tesis kurulumu
aku.boru kaynağı dikişi
11
aku.zımbalama ızgarası
aku.denetim
Zımbalama ve form değiştirme süreçlerinde makineden hızlı süreç adımları ile en iyi bir şekilde faydalanılmak zorundadır; aynı zamanda metal saclardan,
bobinlerden ve platinlerden kesilmiş olan zımbalama
parçalarından en iyi şekilde faydalanılmalıdır. Bunun
için kesim örneklerindeki kaymaların ve bununla
birlikte bölme genişliklerinin mümkün olduğu kadar
minimal uygulanması gerekmektedir. Ürün hatalarında aku.zımbalama ızgarası, ürün hatalarını veya
aletlerin hasar görmesinin önlenmesi için derhal
makineyi durdurarak reaksiyon göstermektedir. Optik
kontrol sistemi aku.zımbalama ızgarası en ufak imalat uyumsuzluklarını dahi tanımakta, bölme genişliklerini kontrol etmekte ve kayma örneğinin aralıksız
kontrolü sayesinde en iyi bir şekilde faydalanmayı
sağlamakta ve aynı anda bakım süresini azaltarak
ekonomikliği yükseltmektedir.
Her zaman en yüksek kalitesi isteyen kimse imalat
hattında, süreç- ve montaj kontrolünde yüzde yüzlük
bir kontrol sağlamak zorundadır. aku.denetim ile karakteristiklerin veya takılı olan karışık kurulum parçalarının tam teşekküllü olmasının kontrol edilmesi için
işaretler gözden geçirilebilmektedir. Ürün kalitesinden beklenen talepler devamlı olarak yükseldiği için
birçok kontrolün birleştirilerek problemsiz bir şekilde
uygulanması zorunludur. aku.denetim ne kadar çok
çeşitli ise, kullanım alanları da o kadar çeşitlidir:
Devamlı en iyisini elde etme.
Standart olarak en yüksek kalite.
>> Otomobil endüstrisi
>> Elektronik ve elektromekanik kurulum grupları
>> Gıda- ve Tütün maddeleri endüstrisi
>> İçecek maddeleri endüstrisi
Faydası:
Süreç kalitesinin güvenliği ve maksimum
ekonomiklik için materyalden faydalanmanın optimalleştirilmesi.
Değerlendirme
resimlerinden örnekler
Anten enspeksiyon
Karakteristiklerin
mevcut olup
olmadığının
kontrolü
Form değiştirme presinde zımbalama ızgarası kontrolü
12
aku.zımbalama ızgarası
Tam teşekküllük kontrolü
aku.denetim
13
aku.ölçüm
aku.yüzey inceleme
Kalitenin kesin mutlak ölçüm uyumluluğuna bağımlı
Üst yüzey önemlidir. En azından üst yüzeyin örne-
kü bu endüstriyel resim işleme sistemi optik ölçümün
olduğu durumlarda. Bu nedenle üst yüzey inceleme
Presizyon her şeyin ölçüsüdür.
Yüzeysellik pozitif değer olarak.
olduğu durumlarda aku.ölçüm kullanılmaktadır. Çün-
ğin mobilya deseninde pozitif bir kalite karakteristiği
yanı sıra mutlak ve rölatif sistemlerde ölçüm uyum-
endüstriyel kalite kontrolünde gayet geniş çapta
luluğunu da kontrol etmektedir. Otomatik ölçüm ve
kullanılmaktadır.
veri kayıtlama sayesinde elde edilen kesin boyutlan-
aku.yüzey inceleme metal, suni madde, seramik
dırma toleransların tam olarak yerine gelmesini yani
ve kaplama gibi materyalleri belirlenmiş olan kalite
belirlenebilen tolerans alanlarında çalışmayı garanti
sınıflarına ayıklamak için aralıksız olarak en yüksek
etmektedir. Bu şekilde örneğin deliklerde, kovanlarda
kontrol hızı altında üst yüzeyde bulunan en ufak
ve yivlerde çap mesafeleri, ara boşluklar ve daha
hatalara kadar incelemektedir.
fazlası da ölçülmektedir. aku.ölçüm değişik montaj-
aku.yüzey inceleme güvenilir bir şekilde yarıkları,
ve ayarlama çalışmalarında ve fonksiyon kontrolle-
patlamaları, hatalı noktaları, birleşimleri, çizikleri, vur-
rinde kullanılmaktadır.
ma noktaları v. b. değişik üst yüzeylerde, üst yüzey
şekillerinde ve değişik materyallerde tanımaktadır.
Kazanç:
Güvenli ve ekonomik imalat süreçleri
için optimal ölçüm uyumluluğu.
Avantaj:
En yüksek hızda en ufak hataların tanınması sabit bir şekilde yüksek kalite
sağlamaktadır.
Kurulum parçalarının değerlendirme
resimleri
Kaplamalarda
budak deliklerinin
tanınması
Üst yüzey
hasarlarının
tanınması
İmalat sürecinde bir kurulum parçasının ölçüm uyumluluk kontrolü
14
aku.ölçüm
Metal üst yüzeyleri hasarlarının kontrolü
aku.yüzey inceleme
15
aku.3D
aku.3D
3D-Lazer üçgenleştirme
3D-Stero kamera sistemleri
harikadır. Ve bununla yüksek talepli uygulamalarda
yüksek talepli donanım kontrolleri, lojistik- ve robot
Bir bakış ile hepsini aynı anda kontrol.
Pozisyonları belirgin & hızlı belirleme.
Eğer çok yönlülük söz konusu ise aku.3D mutlak bir
Hakiki zamanda belirgin 3D-Pozisyon verilerinin
lazer üçgenleştirme kati çözümdür. Lazer üçgenleş-
kullanımları için kullanılacağı her yerde aku.3D-
tirme aralıksız olarak trigonometrik bazda gerçek-
Stero kamera sistemleri kullanılmaktadır. Örneğin
leşen bir ölçme metodudur ve bu nedenle örneğin
depolama, depodan çıkartma ve paletlerini sökme ve
hareketli objelerde mesafe ölçümleri için kullanılmak-
kurulum parçaları birleştirmede ve donanım kontrol-
tadır. Lazer üçgenleştirme ölçümü ile obje konturları
lerinde.
tespit edilmektedir; böylelikle obje yüksekliği, form
3D-Sitemleri stasyoner çalışmakta ve robotlarda takı-
ve hacim ölçülmekte, kontur hataları tanınmakta ve
lıdır, bunlar taleplere göre istenildiği kadar çok stero
yerleri belirlenmektedir. MultiScan-Fonksiyonelliğinin
sensorlarını birleşimde kumanda edebilirler. Üst üste
yüksek esnekliği sayesinde en yüksek talepli apli-
gelen ölçüm alanları nedeni ile durma anında bütün
kasyonların vizyon-anahtar bileşenidir. Böylelikle
objeler bir görüntü kesiti içersinde yakalanabilmek-
bununla en değişik kaliteler sınıflandırılabilmekte ve
edilebilmektedir.
enformasyonlar gönderilebilmektedir. aku.3D, ay-
dınlık ve parlaklık gibi birçok obje özelliğini aynı anda
ile daha berrak neticelere daha kuvvetli neticeler
3D-Stero kamera sistemlerinden birbirinden bağımsız birçok kamera
kullanılmaktadır. Her bir kamera değişik açılardan değişik
fonksiyonlar yakalamaktadır.
tedir. Yani: Bir sensor takımı ile birçok parça kontrol
yükseklik-, gri değeri- ve dağınık ışık resimleri gibi
önceleyebilmektedir - böylelikle sadece bir kamera
3D-Stero Kamera sisteminin prensip kurulumu
Aku dan lazer üçgenleştirme
sisteminin değerlendirme
resimleri
Netice:
Güvenli kontrol tekniği en modern robotlarda- ve handling
sistemlerinde kalite ve verimlilik garanti etmektedir.
elde etmek için birçok obje karakteristiği
yakalanabilmektedir.
Bir 2D-Kamerasının gri
görüntüsü
Avantaj:
Ölçüm sisteminin çok yönlülüğü ve
hızlılığı etkili imalat süreçleri için optimal
temel oluşturmaktadır.
Fark nedir?
3D-Resim – yükseklik aydınlık
sayesinde gösterilmektedir
+
Hangi kontak çok kısa?
+
Hangi conta üstte?
+
Baskı nerede hatalı?
2D- ve 3D-Kamera sistemleri: Aplikasyon şekline göre 2D veya 3D optimal çözüm sunmaktadır.
16
aku.3D
aku.3D
17
aku.gıda maddeleri
aku.satır tarayıcı
İyi görünün şeyin aynı şekilde tadı olması gerekir -
Birçok endüstri kullanımda sadece üst yüzeylerin
içeriğinin tüketicinin yüksek taleplerine uygun olduğu
de yapılması gerekmektedir.
Formu, içeriği & tadı mükemmel.
ve tersine. Gıda maddeleri ambalajlanmadan önce
güvenlik altına alınmak zorundadır. Burada endüstriyel resim işleme sistemleri aku.gıda maddeleri kullanılmaktadır.Kullanım alanları çok yönlüdür:
>> Ürün özelliklerinin kontrolü için yüksek hızlı
kontrol sistemleri
>> Ürünlerin tür saflığının belirlenmesi için
enspeksiyon sistemleri
>> Dışarı alma veya işleme devam ettirme için
robot destekli sistemler
>> Ambalajlama işlemi için kontrol sistemleri
Dışta ve bilhassa içte de - her
şeyi görmekte.
kontrolü değil, bilhassa „daha derin incelemelerin“
Burada derinliklerin/ deliklerin tam olduklarının
yakalanmasının çok önemli olduğu motor bloklarını
gösterebiliriz.
aku.satır tarayıcı hızlı, deformasyonsuz ve enteg-
re edilmiş olan ışıklandırma sayesinde mükemmel
uyumlu olarak çalışmaktadırlar.
Toplam olarak bu sistemden beklenen talepler geleneksel görüntüleme sistemlerinden daha düşüktür,
çünkü:
aku.gıda maddeleri formu ve büyüklüğü, ürünlerin
>> Objenin ufaklaştırılması görselleştirmede
uygulanmamaktadır
etmektedir.
>> Kurulum düz kalmaktadır
renk ve renksel bileşimleri gibi aynı şekilde kontrol
>> Optik pozisyon kritik gerektirmemektedir
Bu şekilde hamur mamullerinde hamur şekli ve yük-
aku.satır tarayıcı ayrıca imalat makinelerine sonra-
sekliği, bunu daha sonra tam uygun olarak porsiyonlamak için lazer üçgenleştirme ile ölçülmektedir. De-
ğişik katkıları olan ürünlerde (örneğin piza) katkıların
sayısı, büyüklüğü, doldurma yüksekliği ve kaliteleri
tanınmakta ve değerlendirilmektedir. Birden fazla
içeriği olan ambalajlarda, örneğin konfeti ve yumurta, tam düzün dolum miktarları, durumu ve kalitesi
tespit edilmekte ve tesis kumandasına iletilmektedir.
İçecek endüstrisinde örneğin kapatma tıpaları gibi
şişe karakteristikleri gözden geçirilmekte ve hatasız
oldukları kontrol edilmektedir. Komple boş şişe enspeksiyonları da doldurma* veya paletleme işlemle-
rinde konum tanıma gibi aku.gıda maddelerinin güç
İç kısımda üst yüzey enspeksiyonu için satır tarayıcı
dan direkt olarak donatılabilmektedir. Bu sistemin
kullanım alanları aşırı şekilde çok çeşitlidir. Bunlar
demir yolu enspeksiyonunda olduğu gibi değişik ku-
rulum parçalarının iç kısımlarında üst yüzey kontrolü
için de kullanılmaktadır.
3640 mm genişliğe kadar varan görselleştirme hızlı,
kesin ve deformasyonsuz çekimler sağlamaktadır.
Faydası:
Bilhassa kurulum parçalarının iç
kısımlarındaki kontroller için mutlak
güvenli bir ölçüm sistemidir.
Üst yüzey enspeksiyonu için kullanım örneği
spektrumuna dahildir.
Avantaj:
Gıda maddelerinde devamlı olarak aynı
kalan ürün büyüklüğü, eşit görüntü resmi
ve sabit ürün kalitesi güvenlik altına alınmakta ve garanti edilmektedir.
18
aku.gıda maddeleri
aku.satır tarayıcı
19
aku.bileşenleri
Kalitede bir artı için daha fazla esneklik.
Hepsi tek bir elde – bu aku.automation için bir slogan değil, bilhassa konsepte dahildir. Çünkü ilk önce ino-
vasyon sistemlerinin, yüksek değerli kameraların, ışıklandırmaların, optiklerin, geniş çapta aksesuarın ve
verim yetenekli birçok kesişim noktasının bir araya getirilmesi endüstriyel resim işlemede yüksek talepli çözümler için gerekli olan temeli oluşturmaktadır.
Kameralar
Işıklandırma
aku.automation un yüksek değerli kameraları mevcut
Resim işleme tutmada doğru ışıklandırma seçimi re-
olan sisteme kolay bir şekilde entegre edilme olana-
sim çekme kalitesinin en önemli ön şartlarından biridir.
ğını sunmakta ve bu esnada maksimum güvenlik,
>> LED-Işıklandırmaları
muazzam resim kalitesi ve yüksek görüntü oranı ile
>> Soğuk ışık kaynakları/ışık ileticiler
ikna etmektedirler.
>> HF- ve Halojen ışıklandırmalar
>> Yüzey kameraları
>> Diyot lazer
>> Mısra kameraları
>> Işıklandırma için aksesuarlar
>> Contact Image Sensorları (CIS)
>> Akıllı kamera sistemleri
>> Sensor sistemleri
Aksesuar
Optikler
Ekseri önemsiz olarak adlandırılan noktalar resim
Objektif seçimi resimlerin kalitesinde birlikte karar ve-
işlem çözünüm toplam başarısında etkili olmaktadırlar.
ricidir ve hız, ölçüm tamlığı, hatasızlık, tekrarlanabil-
Biz bu nedenle optimal aksesuar sunmaktayız - gayet
me ve güvenilirlik gibi önemli faktörleri etkilemektedir.
tabii ki tek bir elden uygun olarak:
>> Üniversal objektifler
>> Kablo ve priz bağlantıları.
>> Telesentrik ölçüm objektifleri
Analog kablodan CameraLink-Kablosu üzerin
>> Makro- ve Sistem objektifleri
den Gigabit-Ethernet-Kablosuna varıncaya kadar
>> Yarım otomatik ve motorlu objektifler
>> Değişik filtreler
>> Objektifler için aksesuar
>> Sabit ve temel sehpalar
>> Adaptörler ve tutucular
>> Kamera mahfazaları
+
20
aku.bileşenleri
Avantaj:
Burada her detay tam olarak yerinde -ve hepsi muazzam bir şekilde
fonksiyon gösteren bir bütünde birleşmektedir.
aku.bileşenleri
21
aku.consulting
Birçok danışman müşterilerine bir ürün
sunmaktadır. Biz ise çözümler sunuyoruz.
Devamlı değişim, inovasyonlar, kalite- ve masraf optimasyonları gündemde. Biz bunlara hazırlıklıyız ve müşterilerimiz için yeni ve etkili sistemler ve aynı zamanda bunlara uygun hizmetler sunmaktayız. Biz müşterile-
rimizin gözü ile ürün değil - bilakis mutlak çözüm odaklı olarak düşünüyoruz. Bu nedenle bizim için ilk planda
ürün değil, bilakis değişik müşteri durumları ilk başta gelmektedir.
aku.consulting hizmetleri:
Yapılabilirlik analizleri
Proje refakati
>> Sistem tanıtımları
>> Sınır örnek kataloğunun hazırlanması
>> Gereksinim analizleri
>> Ağır kapsamlı taleplerde tarla deneyi de dahil
olmak üzere geniş kapsamlı ön incelemeler
>> Tarafsız bir talep profilinin belirlenmesi
>>Proje geliştirme ve en son teslimatın
gerçekleşti rilmesine kadar destek
aku.servis
Servisimiz severek hizmetinizdedir.
Yirmi dört saat aralıksız.
www.aku.eu
Müşteriye odaklanma bizim için bir slogan değil, bilakis gayet tabii dir. Biz müessesemiz en birinci hedefi
olarak müşteri memnuniyetini belirledik - bu durum ilk çalıştırmadan ve sistemlerin son teslimatından sonra
da mevcuttur. Biz motivasyonlu ve kalifiye elemanlarımıza, 24 saatlik servisimize ve isteğe göre uygulanan
servis planlarımızla iddia ediyoruz.
Servis hizmetlerimize genel bir bakış:
Bakım
Seminerler
>> Optimal tesis kullanımı için önleyici denetim
Sistemleri- ve kullanıcı seminerleri:
Maksimum tesis etkenliği için garanti
>> Sistemin kontrolü, referanslanması veya
kalibrelenmesi
>> Sistemin işletmenizde mevcut olan KVP
sistemine bağlanması
Servis nöbeti
Biz, bize ihtiyacınız olduğunda her zaman buradayız
>> Senenin 365 gününde 24 saat
>> Maksimin tesis mevcudiyeti için kısa
reaksiyon süreleri
>> Online-Arıza analizi
22
aku.consulting · aku.servis
Aşağıdaki durumlarda müşteriye özel Baz-,
>> Süreç sorumluları için
>> Denetim görevlileri için
>> Tesis kullanıcıları için
aku.partnerleri
Biz, elimizdeki Know-how u sizinle paylaşıyoruz
>> Müşteri elemanlarımızın ve laboratuarlarımızın tam kapasitesine ulaşabilmektedir
>> Tasarım, konstrüksiyon ve programlama
esnasında destek
>> Işıklandırma ve kompetan seçimi esnasında
danışmanlık
@
[email protected]
İrtibat
23
Yarınları gerçekleştirme için tek sınırlamamız
bugünkü şüphelerimiz olacaktır.
Franklin D. Roosevelt
aku Görüntü Analiz ve Otomasyon
Sistemleri San. ve Tic. Ltd. S¸ ti.
Alaaddinbey Mah NILTIM Otomasyon Plaza
636. Sok No: 34 · Nilüfer 16110 BURSA
Phone: +90 (0)224 2402011-12
E-Mail: [email protected]
aku.automation GmbH
Robert-Bosch-Str. 80
D-73431 Aalen
Telefon: +49 (0)7361 / 8 90 88-0
Telefaks: +49 (0)7361 / 8 90 88-50
E-Mail:
[email protected]
www.aku.eu
Download

Tam Broşür İndir Görüntüle (5 MB)