Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu
Curriculum Vitae
Last Update: October 2014
Contact:
E-mail : [email protected]; [email protected]
Tel:
312. 297 85 25 (Department)
312. 297 85 27 (Office)
Fax:
312. 299 20 85 (Faculty of Letters)
Professional Career:
1991 PhD - Hacettepe University (General Linguistics)
"Social Class Differences in the Standard Vocabulary Development of the Third and the Fifth
Year Students in Three Different Elementary Schools in Istanbul"
PhD dissertation presented to the Institute of Social Sciences.
1985 MA - Middle East Technical University (ELT)
"Socio-Cultural and Contextual Factors in Developing Communicative Competence"
MA Thesis presented to the Institute of Social Sciences
1978 BA - İstanbul University (ELT)
Key Research Interests:
Discourse Analysis, Cognitive Linguistics, Sociolinguistics, Social Psychology of Language, Foreign
Language Teaching, Translation.
Academic Employment
2007 Professor - Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English
Linguistics.
2000-2007
Associate Professor - Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English
Linguistics.
1997-2000
Assistant Professor - Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English
Linguistics.
1991-1997
Assistant Professor - Marmara University, Faculty of Science and Literature,
Department of English Language and Literature.
1987-1991
Lecturer - Marmara University, Faculty of Science and Literature, Department of
English Language and Literature..
1982-1987
Lecturer - Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of English Language
Teaching.
1978-1982
English Teacher – Ministry of National Education.
Administrative Positions
• Hacettepe University, Head of Department of English Linguistics.
(2013)
• H.U. Institute of Social Sciences., Head of Division of English Linguistics
(2013)
• H.U. Faculty of Letters, Faculty Board Member
(2013)
• H.U. Faculty of Letters,, Domestic Conferences Support Committee Member (2014)
• Hacettepe University, Member of the Senate
(2008- 2012)
• Hacettepe University, Director of School of Foreign Languages
(2008-2012 )
• HU. Faculty of Letters, Member of the Executive Board
(2007-2010)
• HU. Faculty of Letters, Member of the Education Commission
(2006-2012)
• HUDİL, Member of the Executive Board
(2009-2012)
• HU. Faculty of Letters, ECTS Coordinator
(2007-2012)
• HU. Member of Foreign Languages Commission for Academic Promotions
(2000-2012)
• H.U. School of Foreign Languages, TOEFL iBT Center, ETS Authorized Director (2010-2012)
• H.U. School of Foreign Languages,TOEIC PBT, IBT, TFI ETS Authorized Director (2010-2012)
• HU, Member of International Student Selection Commission
(2012)
• Department of English Linguistics, Vice Head
(2000-2003); (2006- 2008)
• Department of English Linguistics, MA Program, Student Advisor
(2003-2008)
Other Academic and Administrative Positions
• Hacettepe University, Faculty of Communication, Guest Member of Staff
(2006-2010)
• TUBITAK Project Evaluation and Scholarship Commissions Member
(2006 )
• Council of Higher Education, Foreign Languages Commission Member
(2008-2009)
• Turkish Language Association (TDK) Project Group Member
(2010-2012)
• OSYM, Foreign Languages (Eng.) Proficiency Tests Commission Member
(2016-2011)
• Hacettepe University , International Youth Community Advisor
(2009-2011)
• Hacettepe Foundation, Mediation in Civil Disputes Certficate Program Teaching Staff
Member
(2009-2010)
• HU. School of Foreign Languages, International Accreditation Program Director (2009-2011)
• Department of English Linguistics, 35th and 40th Anniversary Conferences
Organization Board Member
(2007) (2013)
• XVIth. National Linguistics Conference Organisation Board Member
(2002)
• Department of English Linguistics, Student Conferences Board Member
(2007 )
• Ankara Linguistic Circle Meeting Organisation
(2008-Spring)
• Hacettepe University, TÜPADEM Advisory Board Member
(2006)
• Başkent University, Guest Member of Staff
(2002-2005)
• PhD Dissertations Supervision Commissions Member
(2000)
(Hacettepe, METU, Ankara, Dokuz Eylül, Atatürk, Mersin Universities)
Editorial Board Activities
•
Journal of Endangered Languages, Editorial Board
• HU. Journal of Faculty of Letters, Editorial Board
•
HU. Journal of British Literature and Culture, Editorial Board
• HU. Türkoloji Araştırmaları Dergisi, English Editor
• Türk Kültürü: Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, English Editor
• Novitas Royal : Research on Youth and Language, Editorial Board
• Journal of Language and Linguistics Studies (JLLS) Editorial Board
• H.Ü. Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, Editorial Board
(2012)
(2008 -2009)
(2006)
(2007)
(2008)
(2007 )
(2007)
(2000-2003)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Peer‐reviewing in Scientific Journals:
Dilbilim Araştırmaları
Hacettepe University, Journal of Faculty of Letters (MLA)
Journal of Endangered Languages
HU. Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi
H.Ü. Türkbilig: Journal of Turcology Researches (MLA)
HU Journal of Translation Studies (MLA)
H.Ü. Journal of British Literature and Culture
H.Ü. Journal of Turkish Studies
H.Ü. Journal of Faculty of Education (MLA, SSCI)
Turkic Culture: Journal of Turkic Culture Researches
Journal of Turkish Librarianship
Çankaya Un. Journal of Arts and Sciences
Anadolu Un. Journal of Social Sciences
Anadolu Ün. Journal of Faculty of Education
MEB. Milli Eğitim : Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi
Milli Folklor (AHCI, MLA)
Bilig (SSCI)
Atatürk Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
Eurasian Journal of Educational Research
International Journal of the Sociology of Language (MLA)
Journal of Language and Linguistic Studies
Journal of Multicultural and Multilingual Development (SSCI)
Karadeniz (Black Sea- Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi (MLA)
Mersin Ün. Dil ve Edebiyat Dergisi
Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Dergisi.
Conference Organization and Advisory Board Activities
• (Advisory Board) 1st Language, Literature and Stylistics Symposium, Pamukkale University.,
April 5-7, 2001.
• (Conference Organization) 16th National Linguistics Conference, Ankara, Hacettepe
University, May 23-24, 2002.
• (Advisory Board) 2nd International IDEA Conference: Studies in English, April 17-19, 2007.
• (Advisory Board) 8.th International Language, Literature and Stylistics Symposium, İzmir
University of Economics., May 14 -16 2008.
• (Advisory Board) 1.Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Sempozyumu,
Kırıkkale Ün., April 16-17, 2009.
• (Advisory Board) 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’: Edebiyat, Dil, Kültür Ve
Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu. Selçuk University, April 28-30, 2010.
• (Advisory Board) The Sixth International Symposium on Politenepp. Middle East Technical
University. July 11-13, 2011.
• (Advisory Board) The 4th. International Turkish Language Teaching Conference - Sakarya
University, September, 8-9, 2011.
• (Conference Organization) 15th International INGED ELT Conference: "Taking It to the Limits"HU. School of Foreign Languages. October 20-22, 2011.
• (Advisory Board) The EMU-ELT Graduate Symposium, “ELT at the Crossroads: Emerging
Directions”. May 23, 2013.
•
•
•
•
•
•
(Advisory Board) 28th. National Linguistics Conference. Sakarya University, May 8-9, 2014.
(Advisory Board) The 5th. International Turkish Language Teaching Conference, Mersin
University, July 5-6, 2012.
(Advisory Board) 7th International Turkish Language Teaching Conference, June, 19-21 2014.
Muğla Sıtkı Koçman University.- TDK.
(Conference Organization) 27th National Lİnguistics Conference, Hacettepe University,
department of English Linguistics. May 02-05, 2013.
(Conference Organization) Forensic Linguistics Workshop. Hacettepe University, Department
of English Linguistics. April 28, 2014.
(Advisory Board) 17th. ICTL (nternational Conference on Turkish Lingustics) Rouen University,
September 02-05, 2014.
National / International Association Memberships
• International Pragmatics Association (IPRA) (2005- )
• International Association of Language and Social Psychology (IALSP) (2005- )
• Dilbilim Derneği (2013- )
Scholarships
• British Council Scholarship, Leeds University, "Teaching English as a Foreign Language" 1985.
Projects
1999 Türk Toplumunda Okur-Yazarlık ve Dil Farkındalığı : İlkokul Mezunu Kadınların Dil
Becerilerinin Toplumdilbilim Açısından İncelenmesi, (A Sociolinguistic Analysis of the
Functional Literacy and Language Skills of Elementary School Graduate Women) Hacettepe
University Research Fund Project #: 99 02701 001 : With Prof. Dr. Güray König (Project
Director) and Dr. Firdevs Karahan.
2001
Türk Toplumundaki Yetişkinlerde İşlevsel Okur-Yazarlık ve Dil Becerileri: Step III- Bilgi
Toplumunun Oluşumunda Üniversite Mezunu Bireylerde Yazılı ve Sözlü Dil Becerileri/ Dil
Farkındalığı Üzerine Toplumdilbilimsel Bir İnceleme ( Functional Literacy and Language Skills
in Turkish Adults: University Graduates) Hacettepe University Research Fund Project #
01.01.701.001: With Prof. Dr. Güray König (Project Director) and Dr. Firdevs Karahan.
2009
School of Foreign Languages , Distance Foreign Language Education Project. Prof. Dr. S. Nalan
Büyükkantarcıoğlu (Project Director) With Sevilay Emre, Alev Özbay, Ayça Yaman, Yalçın Ünal.
2014
Bilinirlik Düzeyleri ve Anlambilimsel Derecelerine Göre Türkçe Deyimler: İlköğretim
Düzeyinde Bir Araştırma. (Early Acquisition of Figurative Competence: Comprehension of
Idiomaitic Expressions in Turkish from a Cognitive Developmental Perspective) Prof. Dr. S.
Nalan Büyükkantarcıoğlu (Project Director) With Leyla Uzun, Elif Arıca Akkök, Abdurrahman
Kara. Hacettepe University Research Fund Project # 014 BIYB 707 002.
Supervised Theses
A. MA Theses
1999 Akıncı, Sühan "An Analysis of Complaints in Terms of Politeness in Turkish". MA Thesis
Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe University.
2001 Açan, Zeynep "A Study on the Sign Languages and the Turkish Sign Language". Hacettepe
Üniversitesi, MA Thesis Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe University.
2003 Bozkurt, Tülin "An Analysis of Language and Ideology in Three Different Turkish Women’s
Magazines". MA Thesis Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe University.
2003
2003
2005
2005
2008
2008
Dağdeviren, Barbaros "A Linguistic Account of Form, Function and Meaning of Primary
Interjections in Turkish in Informal Discourse". MA Thesis Presented to the Institute of Social
Sciences, Hacettepe University.
Vanlı, Sanem "Analyzing the Language of Software Sections in Turkish Computer Magazines".
MA Thesis Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe University.
Camadan, Dilek
"A Comparative Analysis of Descriptive and Expository Discourse
Development in Four and Six-Year Old Turkish Speaking Preschool Children". MA Thesis
Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe University.
Yetkin, Nihal "Analyzing the Discourse of Political Criticism in the Turkish Parliament:
Linguistic Reflections of Prejudice and Derogation". MA Thesis Presented to the Institute of
Social Sciences, Hacettepe University.
Ünal, Duygu “Yabancı Dil Öğrenen Türk Öğrencilerin Sözel İletişim Sorunlarında Ruhsal ve
Toplumsal Etmenlerin Rolü” MA Thesis Presented to the Institute of Social Sciences, Ankara
University.
Ölçal, Esra “The Acquisition of Principle A of the Binding Theory by Turkish Speaking
Preschool Children”. MA Thesis Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe
University.
B. Doctoral Dissertations
2000 Özüdoğru, Murat "Therapeutic Political Discourse: The Art of Drawing a Rosy Picture in
Turkish Politics". PhD Dissertation Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe
University
2006 Yetkiner, Neslihan. "Turkish Women's Talk about Sexual and Health Issues : Linguistic SelfPresentation of Turkish Women" University of Groningen, The Netherlands. (Joint
Supervision with Prof. Dr. Gisela Redeker)
2006 Duman, Derya. "The Discursive and Semiotic Construction of Female Image in Turkish
Women's Magazines : A Socio-Historical Approach to Critical Discourse Analysis". PhD
Dissertation Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe University.
2007 Şahin Gönül, Serpil. "Intercultural Communicative Competence : The Case of Turkish Learners
Coming From Different Languages, Ethnic Backgrounds and Nationalities". PhD Dissertation
Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe University
2009 Çankaya, Mine. “Linguistic and Semiotic Representation of Gender in Turkish TV Commercials”
PhD Dissertation Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe University.
2009 Yağız, Oktay. "The Academic Writing of Turkish Graduate Students in Social Sciences:
Processes, Needs and Challenges." (Joint Supervision with Prof.Dr. Kemalettin Yiğiter)
PhD Dissertation Presented to the Institute of Social Sciences, Atatürk University.
2014 Akal, Taylan. “Processing and Comprehension of wh-phrases in Turkish Complex Sentence
Structure: A Psycholinguistic Analysis”. PhD Dissertation Presented to the Institute of Social
Sciences, Hacettepe University.
2014 Demir, Yeliz. “Characterizing Multi-Participant TV Debate as a Communicative Activity Type:
A Pragma-Dialectical Analysis of the Argumentative Discourse Developed in Siyaset
Meydanı”. PhD Dissertation Presented to the Institute of Social Sciences, Hacettepe
University
Kara, Abdurrahman. “Early Acquisition of Figurative Competence: Comprehension of Idiomaitic
Expressions in Turkish between Four and Nine Years of Age” (continued)
Baş, Melike.“Emotion Schemas As Cultural Conceptualizations In Turkish: A Cognitive Linguistic
Study” (continued)
Dağdeviren Kırmızı, Gülin. “Assessing the Ethnolinguistic Vitality of an Endangered Language : The
Case of the Gagauz” (continued)
Publications
A. Articles in National / International Refereed Journals:
1992
1998
1998
1999
1999
2000a
2000b
2000c
2000d
2000e
2000f
2000g
2001
2002a
2002a
2002c
2002d
2003a
İstanbul'da Üç İlkokulda Farklı Sosyal Katmanlardan Gelen Üçüncü ve Beşinci Sınıf
Öğrencilerinde Ölçüt-Dil Sözcük Dağarcığı Farklılıkları ( Standard Vocabulary Differences of
Elementary School Children Coming From Different Social Classes in Istanbul) G.Ü., Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 8, Issue 3, pp. 227-237.
Konuşma Çözümlemesinde Sözel-Olmayan Göstergelerin İşlevleri Üzerine (On the Functions
of Non-Linguistic Signs in Conversation Analysis) Dilbilim Araştırmaları. pp.59-67.
Presenting Selves Through Language : A Social Psychological Approach to Discourse Analysis.
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Volume 15, Issue : 2, pp. 157-162.
Language Varieties and Translation : A Sociolinguistic Perspective. Çeviribilim ve Uygulamaları
Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, pp.65-85.
Favouritism in Sports Discourse Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Volume
16, Issue: 2, pp. 117-130.
Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler ( Morphological Strata and
Derivations in Turkish Word Formation) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi,
Volume 17, Issue1, pp. 81-94.
A Sociolinguistic Analysis of Neologisms in the Context of Lexical Productivity. AATT
(American Association of Teachers of Turkic Languages) Bulletin, June-July 2000, pp.3-13.
The Role of Cross-Cultural Understanding in Foreign Language Teaching. Erzurum
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.219-229.
Mezartaşı Yazıları İncelemeleri : Yazıların Şiirsellik, Söylemsel veToplumruhbilimsel Boyutları
Üzerine. ( Analysing Epitaphs: On Their Poetic, Discursive and Sociolinguistic Dimensions)
Bilkent 4 Mevsim, Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi, pp. 66-73. (1st part: Aysu Erden, 2nd part:
Nalan Büyükkantarcıoğlu).
Görsel Basında Dil Kullanımı Yoluyla Kadın Kimliği Oluşturma, (Constructing Woman Identity
in Visual Media through Language)Tömer Dil Dergisi, June. pp. 7-17.
Türk Toplumundaki Yetişkinlerde Okur-Yazarlık ve Dil Becerileri-I. (Functional Literacy and
Language Skills in Turkish Adults) Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, Volume 1/Issue:1, pp. 7593 (With Prof. Dr. G. König ve Dr. F. Karahan)
Kadın Kimliği , Dil ve İdeoloji Üzerine : Eksik Etekten Biliminsanına. ( On Female Identity,
Language and Ideology) Kadınlar Dünyası. pp. 21-23.
Yazınsal Eleştiri Kuramları İçinde Eleştirel Söylem Çözümlemesinin Yeri ve İşlevi (Use of
Critical Discourse Analysis as part of Literary Criticism) Tömer Dil Dergisi, Dilbilimsel Eleştiri
Special Issue, Temmuz 2001.
The Relation Between Language Skills and Functional Literacy in University Graduates. Kalbu
Studjos, Studies about Languages. Vol.2, Kaunas: Technologija, pp. 87-93. (Prof.Dr.G. König
ve Dr.F. Karahan ile)
Analyzing Turkish Word Formation with Insights from Lexical Morphology, AATT (American
Association of Teachers of Turkic Languages) Bulletin, Issue 29-30, Portland State University,
pp. 26-34.
From the Interruption to the Development of Language Awarenessin Translation:
Questioning Cognitive and Educational Issues. Linguistica Antverpiensia: Linguistics and
Translation Studies, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken. Issue 2/2002, pp.287-302. (Yrd.
Doç. Dr. Aymil Dogan ile).
Book review: Demircan,Ö.(2001) "Türkçenin Ezgisi". Dilbilim ve Uygulamaları, pp. 140-141.
Interdisciplinarity and Linguistics -I : Theoretical Issues, Dilbilim ve Uygulamaları, Issue 3-4,
H.Ü. Ed. Fak. İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi, Bizim Büro Yayınevi, pp. 68-84.
2003b Critical Discourse Analysis as a Tool for the Achievement of Ideological Equivalence in
Translation. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Issue 13. pp.1-23.
2004a A Sociolinguistic Analysis of the Present Dimensions of English as a Foreign Language in
Turkey. International Journal of the Sociology of Language. 165. Walter de Gruyter. pp.3358.
2004b Book review : Demircan, Ö. (2003) "Türk Dilinde Çatı" Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları.
2004/8. pp. 157-161.
2005 Social and Linguistic Construction of Reality In Educationally Different Individuals: A Case In
Turkish Society. H.Ü. Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi.
http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/nalanbuyuk.htm
2006a Bilgi Toplumu Oluşturma Bağlamında Türk Edebiyatı Dersleri Üzerine Düşünceler (
Considering the Functions of Turkish Literature Classes in the Context of Knowledge Society
Construction) Milli Eğitim: Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Issue. Issue 169. pp. 119133. MEB Yayınları.
2006b An Analysis of Turkish Interjections in the Context of Reactive Idea Framing. H.Ü. Edebiyat
Fakültesi Dergisi. Issue : 1; Volume 23, pp.19-32.
2006c Dil ve İkna: Türk Politika Söyleminin İkna Edici Boyutları (Language and Persuasion:
Persuasive Dimensions of Turkish Political Discourse) Dilbilim Araştırmaları. (with Dr. Emine
Yarar) pp. 91-11.
2012 Thinking on Endangered Languages. Journal of Endangered Languages/ Tehlikedeki Diller
Dergisi, JOEFL, Kış/Winter.ss 21-23.
http://www.dergi.tehlikedekidiller.com/index.php/TDD/article/view/24/6.
2013 Some Socio-Psychological and Socio-Cognitive Notes on the Gagauz Language in ATU of
Gagauzia. Journal of Endangered Languages/ Tehlikedeki Diller Dergisi, JOEFL. Volume 3
Issue 1.
http://www.dergi.tehlikedekidiller.com/index.php/TDD/article/view/162
2013 Politika Söylemi Üzerine. (On the Discourse of Politics) 40. Yıl Yazıları. Hacettepe Ün.
Yayınları. pp. 64-75.
B. Presented / Published Conference Papers
1995
Türkçe'de "yani" Sözcüğünün Kullanımı Üzerine Bir İnceleme (An Analysis on “yani” in
Turkish) VIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, pp.24-37. (With Assist.Prof. Dr. Leyla Ilgın )
1996 Teaching Culture to Develop Communicative Competence in the Target Language.
Enrichment Through Interaction, May 22-24. Marmara University.
1998 Karşılıklı Konuşmalarda Gülmece Yoluyla İğneleme : Bireysel ve Toplumsal Kimlik ( Teasing
through Humour in Conversations: Individual and Social Identities) XII.Dilbilim Kurultayı
Bildirileri, Mersin University, pp. 1-6.
1999 Evaluating Reading and Writing Skills in the Context of Literacy: A Project with Turkish
Speakers from a Sociolinguistic Perspective. LAMEL Conference, Discourses and Learning:
Theoretical and Applied Perspectives, Lancaster University, 10th-11th July 1999. (With Prof.
Dr. Güray König and Dr. Firdevs Karahan)
2000a Women Literacy and Language Awareness : Exploring the Language Skills of Primary School
Graduate Women through a Sociolinguistic Perspective. Sociolinguistics Symposium 2000,
University of the West of England, 27-29 April 2000, (With Prof. Dr. Güray König and Dr.
Firdevs Karahan)
2000b Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Toplumruhbilim Bağlamında Bir Metin İncelemesi : İnci
Aral'ın “Gölgede Kırk Derece” Adlı Öyküsü. (A Social Psychological and Critical Discourse
Analysis on İnci Aral’s Story “Gölgede Kırk Derece”) Pamukkale Üniversitesi, I. Dil, Yazın ve
Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, pp.176-189.
2000c Favouritism and the Us/Them Distinction in the Discourse of Football. 7th. International
Pragmatics Conference, Budapest, 9-14 July.
2001
2002a
2002b
2003
2004
2006a
2006b
2006c
2006d
2007
2008
2011
2011
2012
2013
2013
2014
Türk Dil Devrimine ve Türkçe Sözcük Üretimine Katkıları İle Özcan Başkan (Özcan Başkan with
His Contributions to Turkish Word Derivations in line with Turkish Language Reform)
XV.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, İstanbul : Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, pp. 19-28.
Türk Toplumunda Okur-Yazarlık ve Dil Farkındalığı : İlkokul Mezunu Kadınları Dil Becerilerinin
Toplumdilbilim Açısından İncelenmesi. (Functional Literacy and Language Awareness in the
Turkish Society : Exploring the Language Skills of Primary School Graduate Women) XVI.
Dilbilim Kurultayı Bildirileri, pp. 196-216. (With (Prof.Dr.G. König and Dr.F. Karahan).
Analyzing the Language of Classified Advertising in Turkish: Linguistic Structures and StatusConscious Strategies. Current Research in Turkish Linguistics (ICTL2002), Eastern
Mediterranean University Press, pp.109-119.
Söylem İncelemelerinde Yeni Bir Boyut : Aracı-Kılınmış Söylem Çözümlemesi ( A New
Approach to Discourse Studies: Mediated Discourse Analysis) XVII. Dilbilim Kurultayı, Anadolu
Üniversitesi, 22-23 Mayıs.
Politik Söylemin İkna Edici Boyutları : Büyük ve Küçük Ölçekli Yapılar (Persuasive Features of
Discourse of Politics: Macro and Micro Structures) 12th International Conference on Turkish
Linguistics. (ICTL 2004) Dokuz Eylül University, 11-13 August, 2004, İzmir. (With Dr. Emine
Yarar)
Gender Representation in the Discourses of Turkish Woman Politicians. Language and
Gender Symposium. Groningen University, Holland. February 12, 2006.
Use of Argumentation Fallacies as a Manipulative Discourse Strategy in Turkish Politics. 13th.
International Conference on Turkish Linguistics. Sweden : Uppsala University. (With Dr. Derya
Duman)
Türkçe Reklam Söyleminde Mantıksal Yanıltmacalar (Logical Fallacies in the Discourse of
Turkish Advertisements) XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı. İstanbul : Maltepe Üniversitesi. 12-13
Mayıs.
Türkoloji ve Dilbilim : Türkiye Bağlamında Gözlemler, Düşünceler (Turcology and Linguistics:
Observations and Considerations in the Context of Turkey) H.Ü. Türkiyat Enstitüsü
Sempozyumu. Mayıs 2006.
Use of Ad Hominem Fallacies in the Discourse of Politics : Impoliteness or Expected Norm ?
Political Linguistics 2007. Warsaw University, Poland.
Politika Söyleminde Metinlerarasılık İşlevleri (Intertextuality and Related Functions in the
Discourse of Politics) 8. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu. 14-16 May, İzmir
Ekonomi Üniversitesi.
Doğan Aksan’ın Yapıtları Üzerine Bir İnceleme Denemesi (An Analysis of Doğan Aksan’s
Works) Doğan Aksan Çalıştayı. Oct. 3, Ankara University, DTCF.
Akal, T., Yarar, E., Büyükkantarcıoğlu, N. “Türkçe Karmaşık Tümce Yapısında Ne-Soru Sözcüğü
Odak İlişkisinin Göz İzleme Yöntemiyle İncelemesi” (Processing Turkish Complex Sentences
with wh-phrases through Eye-Tracking) 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, May 2011, Çukurova
Üniversitesi.
Kara, A., Büyükkantarcıoğlu, N. “Developmental Stages of Idiomatic Expressions in Turkish
and Their Relevance to Turkish Coursebooks” The 5th International Turkish Language
Teaching Conference 5–6 July 2012, Mersin, Türkiye.
Büyükkantarcıoğlu, N., Ebru Akçapınar Sezer, E., et al. “Uygulamaya Yönelik Doğal Dil
İşlemleme Odaklı Türk Politika Derlemi Projesi: 1983-2013” (Constructing a Turkish Political
Discourse Corpus Project) 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Hacettepe Üniveristesi. May 02-04.
Tehlikedeki Dil Olgusu Belirleme Ölçütleri ve Gagauzca. (Endangered Languages Criteria and
the Gagauz Language) “International Workshop on Endangered Languages and Media”
Komrat University, Moldova. September, 27.
Tehlikedeki Diller Bağlamında İkidillilik, “Anadili” ve Bilişsel Süreçler ( Bilingualism,
“MotherTtongue”and Cognitive Process in the Context of Endangered Languages) 28. Ulusal
Dilbilim Kurultayı. Sakarya Üniveristesi. May 8-9.
2014
2014
Tehlikedeki Diller Olgusu ve Dilbilim. (Endangered Languages and Lİnguistics) 17th.
International Conference on Turkish Linguistics (ICTL’17) Rouen University, Rouen,
France.September, 02-05.
Zihinden Dilsel Göstergelere Şiirin Bilişsel Deyişbilimi : Deneysel Bir Çalışma. (From Mind to
Signs: A Cognitive Poetic Study) 14th International Language, Literature and Stylistics
Symposium. Dokuz Eylül University, October, 15-17.
C. Books
2006
2007
2008
2011
2013
2014
Büyükkantarcıoğlu, N. Toplumsal Gerçeklik ve Dil . İstanbul : Multilingual Yayınları.
Aksan, D., Büyükkantarcıoğlu, N. (Eds.) Bir “Bilimeri”nden Yaşayakalanlar : Prof. Dr.Özcan
Başkan’a Armağan. İstanbul : Multilingual Yayınları.
Büyükkantarcıoğlu, N., Yarar, E. (Ed.) 35. Yıl Yazıları. Multillingual Yayınları.
Büyükkantarcıoğlu, N. (Ed.) Gateway to Proficiency. School of Foreign Languages, Hacettepe
Üniversitesi Yayınları. (2nd. Ed. 2012)
Özyıldırım, I., Büyükkantarcıoğlu, N., Yarar, E. (Eds.) 40. Yıl Yazıları. Hacettepe Üniversitesi
Yayınları .
Büyükkantarcıoğlu, N., Özyıldırım, I., Yarar, E., Yağlı, E. (Eds.) 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı
Bildirileri. ( Proceedings of 27th National Linguistics Conference) Hacettepe Üniversitesi
Yayınları.
D. Sections in Books
2001
2002
2003
2006
2007
2007
2009
2012
2013
Eleştiride Metne Yönelik İdeolojik Belirlemeler. Türkiye'de Eleştiri ve Deneme. Tömer
Yayınları. pp.57-66.
Kadın ve Dil: Dilbilimde Farklı Yaklaşımlar. Frankofoni. Ankara, H.Ü. Fransız Dili ve Edebiyatı
Bölümü Ortak Kitabı. pp.289-304.
Dil Farkındalığı ve İşlevsel Dil Kullanımı Bağlamında Anadilimiz : Gözlemler, Öneriler,
Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz, Ankara Ticaret Odası ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı.
pp. 19-26.
Söylemden İdeolojiye: Eleştirel Söylem Çözümlemesi. Kocaman, A. (Ed.) Dilbilim:Temel
Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar. Dil Derneği Yayınları. pp. 101-113.
Reklam Söyleminde Yanıltıcı Argümanlar ve Tüketici Farkındalığı. Babaoğul, M; Şener, A.
(Eds.) Tüketici Yazıları. TÜPADEM, H.Ü. Basımevi. pp. 97-114.
Genişletilmiş Biçimi ile Özcan Başkan Sözlükçesi. Aksan, D.; Büyükkantarcıoğlu, N. (Eds.) Bir
Bilim-Eri’nden Yaşayakalanlar : Prof. Dr. Özcan Başkan’a Armağan. İstanbul : Multilingual
Yayınları. pp. 71-93.
Politika Söylemi ve Cinsiyet. Büyükkantarcıoğlu, N. ; Yarar, E. (Eds.) 35. Yıl Yazıları. İstanbul :
Multilingual Yayınları, pp. 26-46.
Söylem İncelemelerinde Eleştirel Dilbilimsel Boyut: Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Ötesi.
Özer, Ö. (Ed.) Haberi Eleştirmek: Araştırma Alanlarına Göre Eleştirel Haber Çalışmaları.
Literatürk Yayınları. pp. 161-198.
Politika Söylemi Üzerine. H.Ü. İngiliz Dilbilimi Bölümü, 40. Yıl Yazıları.
E. Translated Works
1978
1999
Erich Fromm, Sevgi ve Şiddetin Kaynağı (özgün adı: The Heart of Man) Salman, Yurdanur;
Büyükkantarcıoğlu (İçten), Nalan. (İngilizce’den Türkçe’ye çeviri) (6th revised edition: 1993)
İstanbul: Payel Yayınları.
Performans İncelemelerinin Tasarımına İlişkin Rehber, Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi
(original title: Designing vfm Studies: A Guide), Ankara : TC. Issueştay Başkanlığı, Issueştay
Yayın İşleri Müdürlüğü.
2001
2008
2013
2014
Caryl Rivers, Orta Yaş Kontrolü: İpler Sizin Elinizde (özgün adı: Ah, Sweet Mastery of Time)
Kadınlar Dünyası, Issue : 19, pp. 40-42.
Şükrü Haluk Akalın. One Thousand Years Ago, One Thousand Years Later : Mahmud Kashgari
and
Diwan Lugat-at Turk (Türkçe’den İngilizce’ye çeviri) (Özgün adı: Bin Yıl Önce Bin Yıl
Sonra – Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lügat’it Türk) TDK Yayınları.
Brian Greene. Saklı Gerçeklik: Paralel Evrenler ve Kosmosun Bilinmeyen Yasaları. (Original
Title: Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos). (İngilizce’den
Türkçe’ye çeviri) TÜBİTAK Yayınları.
John Brockman. Yeni Hümanistler: İnsandan Evrene Son Bilimsel Tartışmalar (Original Title:
The New Humanists: Science at the Edge) (İngilizce’den Türkçe’ye çeviri) TÜBİTAK Yayınları.
(With Alper Kumcu)
F. Encyclopedia Entries
Felsefe Ansiklopedisi (Ed. Ahmet Cevizci)
Volume I, Etik Yayınları :
2003 "artzamanlılık" (diachrony) pp. 626-628.
Volume II, Etik Yayınları:
2004 "bağıntı kuramı" (relevance theory) pp. 57-59.
"betimlemeli dilbilgisi"(descriptive grammar) pp. 348-349.
"biçimbilgisi"(morphology) pp.365-367.
"bildirişim"(communication) pp.373-375.
"bireydil"(idiolect) p. 663.
"Bloomfield, Leonard" pp. 738-739.
Volume III, Babil Yayınları:
2005 “Chomsky, A. Noam" pp. 182-185.
Volume IV : Babil Yayınları
2006 "dil ve kimlik"(language and identity) pp. 394-397
"dil ve feminist ideoloji" (language and feminist ideology) pp. 388-394
"durum dilbilgisi" (case grammar) pp. 791-792
"dil farkındalığı"(language awareness) pp. 347-348.
G. Invited Lectures:
2007
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2012
“Türkiye’de Dilbilim Eğitimi: Gözlemler, Sorunlar, Öneriler” Ankara Dilbilim Çevresi, Ankara,
Üniversitesi, 30 Kasım.
“Eleştirel Söylem Çözümlemesinin Yazınsal Metne Uygulanması” İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Hacettepe Üniversitesi.
“Dil Kullanımında Mantıksal Yanıltmacalar” Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 13 Mart.
“Yazılı Çeviride Bilişsel Süreçler ve Dil Farkındalığı Denetimi” İzmir Ekonomi Üniversitesi.
“Cognitive Linguistics and Foreign Language Teaching” Ufuk Universitesi, 4 Mart.
“Cognitive Linguistics and Foreign Language Teaching: Questioning Issues from Another
Perspective”, European University of Lefke, TRNC.
“Are You a Big Thinker?” H.Ü. Dilbilim Topluluğu, 29 Mart.
“Languages of the World and the Turkish Language” Masaryk University, Bryno, Czech
Republic. (Erasmus Değişim Programı) 3-8 Mart.
H. Courses Taught
Graduate Courses:
IDB 602
Genel Dilbilim
IDB 610
Tarihsel Dilbilim
IDB 612
Dilbilimde Kaynak İncelemeleri
IDB 613
Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri
IDB 617
Dilbilim Tarihi
IDB 633
Uygulamalı Dilbilim I
IDB 601
Seminer
IDB 701
Seminer
IDB 738
Dilbilim Sorunları
IDB 711
Kuramsal Kaynak İncelemeleri
IDB 764
Bilişsel Dilbilim
IDB 712
Biçimbilim Kuramları
TAE 631
Sözlükçülük ve Ansiklopedi Teknikleri
ILT 630
İletişim ve Dilbilim
ILT 645
Söylem Kuramları
Undergraduate Courses:
IDB 135
IDB 137
IDB 138
IDB 116
IDB 142
IDB 244
IDB 258
IDB 272
IDB 301
IDB 304
IDB 308
IDB 395
IDB 310
IDB 411
IDB 419
IDB 496
IDB 447
INO 302
INO 407
Dilbilim Kavramları
Metin Okuma ve İnceleme-I
Metin Okuma ve İnceleme-II
Dünya Dilleri
Çeviri-I
Çeviri III
Biçimbilim
İngiliz Dili Tarihi
Dilbilim Tarihi-I
Tarihsel Dilbilim
Toplumdilbilim
Psikodilbilim
Türkçenin Yapısı
Dilbilim Tarihi-II
Dilbilimde Alan Çalışması
Dilbilim Felsefesi
Çeviri Eleştirisi
Araştırma Becerileri (Başkent Ün.)
Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (Başkent Ün.)
Others
•
•
Söylem Çözümlemesi . Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi
Sertifika Programı. Hacettepe Vakfı. 2009 – 2010.
Söylem Çözümlemesi. Uyuşmazlık Çözümü ve Uzlaştırma Eğitim Programı. Türkiye Barolar
Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, Hacettepe Üniversitesi. Mayıs 2013
Download

Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu