Prof. Dr. Işıl Özyıldırım
E-Mail : isiloz@hacettepe.edu.tr
Tel : +90 312 2978525/120
(Last updated: October 2014)
E-Mail : isiloz@hacettepe.edu.tr
Tel : +90 312 2978525
Education
1993 – PhD
Hacettepe University, Department of English Linguistics
1986 – MA
Hacettepe University, Department of English Linguistics
1983 – BA
Hacettepe University, Department of English Linguistics
Graduation Theses
İnce, Işıl. (1993) "A Linguistic Analysis of the Language Used in Turkish Advertising" Unpublished PhD
Dissertation, Hacettepe University.
İnce, Işıl. (1986) "An Introductory Phrase Structure Grammar of Turkish" Unpublished MA Thesis, Hacettepe
University.
Academic Research Interests
Discourse Analysis, Genre Analysis, Pragmatics, Legal Linguistics, Narrative Analysis
Academic Employment
2011 -
Professor - Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English Linguistics
2002 – 2011
Assoc.Professor – Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English Linguistics
1993 – 2002
Assist. Professor - Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English Linguistics
1984 – 1993
Research Assistant - Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English Linguistics
Administrative Positions
2012 - 2013
Hacettepe University, Faculty of Letters, Erasmus Faculty Coordinator
2011 -
Hacettepe University, Faculty of Letters, Member of the Executive Committee
2010 – 2013
Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English Linguistics, Head of Department
1998 – 2010
Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of English Linguistics, Vice Head
1999 –
Hacettepe University, Faculty of Letters, Member of the Scholarship Commission
2002 – 2007
Hacettepe University, The Research and Application Center of British Literature and Culture,
Member of the Executive Committee
2010 –
Hacettepe University, Department of English Linguistics, PhD Program Coordinator
2008 – 2010
Hacettepe University, Department of English Linguistics, MA Program Coordinator
1997– 2001
Hacettepe University, Department of English Linguistics, BA Program Coordinator
Peer-reviewing in Journals
Hacettepe University, Journal of Faculty of Letters (MLA)
Hacettepe University, Journal of British Literature and Culture
Hacettepe University, Journal of Translation Studies (MLA)
Milli Folklor, International and Quarterly Journal of Cultural Studies (AHCI, CSA, IBSS, MLA)
Hacettepe University, Journal of Türkiyat Araştırmaları (MLA)
Journal of Linguistic Research (MLA)
Mersin University, Journal of Linguistics and Literature
The Journal of Language and Linguistic Studies, An International Online Journal (EBSCUhost, Linguistics
Abstract, ASOS index, DOAJ, index Copernicus, Ani international journal index)
Kastamonu University, The Journal of Education ( Tübitak, Social Sciences Database)
Hacettepe University, The Journal of Education (SSCI, ERIC, Tübitak-Ulakbim, The Asian Education Index,
EBSCO host, Index Copernicus)
Australian Journal of Linguistics (SSCI, Linguistics Abstracts, Australian Education Index, Humanities
International Index, EBSCO host, Linguistics and Language Behavior Abstracts..)
Journal of Modern Turkish Studies (MLA)
Editorial Board Membership
Hacettepe University, Journal of Linguistics and Applications (2000-2003)
Scholarships
British Council Scholarship, Nottingham University, “Literature in English Language Teaching: Approaches for the
Classroom”, September 1990
Publications
Türkçe"nin Çekirdek Tümcelerindeki Kurucu Yapılara Üretimsel- Dönüşümlü Dilbilgisi Açısından bir Yaklaşım.
1991. Dilbilim Araştırmaları, Ankara: Hitit Yayıncılık, pp. 43-49. (A Transformational-Generative Approach to the
Analysis of Kernel Sentences in Turkish)
Reklam Diline Dilbilimsel bir Bakış. 1993. Edebiyat Fakültesi Dergisi ,Cilt 10, Sayı 1, Hacettepe Üniversitesi, pp.
231-245. (A Linguistic Analysis of the Language Used in Advertising)
Sözeylem ve Reklam Söylemi. 1994. VIII. Dilbilim Kurultayı , İstanbul: İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, pp. 66-72.
(Speech Acts in the Advertising Discourse)
Türkçe"de Örtmece Sözcükler Üzerine bir Araştırma. 1996. Dil Dergisi , Aralık Sayısı, Ankara, pp. 15-21. (An
Analysis of the Euphemistic Words in Turkish)
The Style of Sports Headlines. 1997. 25. Yıl Yazıları , Ankara : Bizim Büro Basımevi, pp.82-92
Figurative Language Used in Sports Headlines. 1998. Dil Dergisi , Ağustos Sayısı, pp. 30-39.
Türk Yasa Dili. 1999. Edebiyat Fakültesi Dergisi , Cilt 16, Sayı 1, Hacettepe Üniversitesi, pp. 89-114. (Turkish
Legislative Language)
Türk Ceza Kanunu : Yasal Sözeylemlerin Çözümlenmesi. 1999. Edebiyat Fakültesi Dergisi , Cilt 16,Sayı 2,
Hacettepe Üniversitesi, pp. 95-107. (Turkish Criminal Code : An Analysis of the Speech Acts in Legislative
Discourse)
Hukuk Diline bir Örnek : Sözleşmeler . 2000. Edebiyat Fakültesi Dergisi , Cilt 17, Sayı 1,Hacettepe Üniversitesi,
pp. 43-60. (An Example to the Legal Language: Contracts)
Mahkeme Kararları ve Büyük Ölçekli Yapıları Üzerine Bir Araştırma. 2000. Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi , Cilt
1, Sayı 1, Ankara: Bizim Büro Basımevi, pp.113-123. An Analysis of the Macrostructures in Turkish Verdicts)
İşyeri Levhaları: İşlevsel bir Yaklaşım. 2001. Dil Dergisi , Mayıs 2001. Sayı 103.pp.10-19. (Shop Signs : A
Functional Approach)
Yasa Metinlerinde Ad Öbekleri ve İşlevleri Üzerine. 2001. Edebiyat Fakültesi Dergisi , Cilt 18, Sayı 1, Hacettepe
Üniversitesi, pp. 73-81. (NP Structures and Their Functions in Legislative Texts)
Tür Çözümlemesi : Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar. 2001. Edebiyat Fakültesi Dergisi , Cilt 18, Sayı 2,
Hacettepe Üniversitesi, pp. 67-78. (Genre Analysis : Limitations, Method and Orientations)
Yasa Dilinin Söylem Özellikleri. 2002. Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, Sayı 3-4, Ankara : Bizim Büro Basımevi,
pp. 119-137. (The Discoursal Features of the Turkish Legislative Language)
Türkçe’de Köşe Yazılarının Bilişsel Yapıları. 2003. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Hacettepe
Üniversitesi, pp. 91-105. (The Cognitive Structure of the Feature Articles in Turkish Newspapers)
Narrative Analysis: An Analysis of Oral and Written Strategies in Personal Experience Narratives. 2009. Journal
of Pragmatics 41, Issue 6, pp. 1209-1222.
The Discoursal Features of the Turkish Legislative Language: A Comparative Study. 2010.
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 12, pp. 273-300.
Hacettepe
The Level of Directness in Turkish Apology Forms in Relation to the Level of Education. 2010. Hacettepe
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 27, sayı 1, pp. 179-201.
A Comparative Register Perspective on Turkish Legislative Language. 2011. In : Lapland Law Review 1(online),
Law and Language in Partnership and Conflict, T. Salmi-Tolonen, I. Tukiainen, R. Foley (eds.), 79-94. Available :
http://www.ulapland.fi/LaplandLawReview (Dec.21, 2011).
Joint Publications
Işıl Özyıldırım and Gülsev Pakkan . 1996. " Türkçe"de Spor Haber Başlıkları : İncelenmesi ve Öğretimi " Eğitim
Fakültesi Dergisi . Sayı 13, Hacettepe Üniversitesi, pp.11-19. (Sports Headlines in Turkish: Analysis and
Teaching)
Erden ,Aysu and Işıl Özyıldırım. 1999. " Apology in Turkish : A Formal Approach" Çeviribilim ve Uygulamaları ,
Aralık Sayısı. Hacettepe Üniversitesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, pp. 1-23.
Erden, Aysu and Işıl Özyıldırım. 2000. " Apology in Turkish : A Functional Approach " Turkic Languages, Volume
4: 1, pp. 31-45.
Erden, Aysu and Işıl Özyıldırım. 2001. "Bir Dünya Dili Olarak İngilizce : Dünü-Bugünü" Dil Dergisi, Sayı 104,
Ankara Üniversitesi Basımevi, pp. 18-30. (English As a World Language: Its Historical Development and Present
Situation)
Conferences/Seminars/Lectures
Sözeylem ve Reklam Söylemi. 8th National Linguistics Conference, İstanbul University, 26-27 May, 1994.
(Speech Acts in the Advertising Discourse) (National Conference Presentation)
Türkçede Farklı Metin Türlerinin Söylem Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi : Çok Boyutlu bir Yaklaşım. 4-6
October 2005, Hacettepe Üniversity, ‘Science, Philosophy and Art Festival’ (A Comparative Study of the
Discoursal Features of Different Text types in Turkish: A Multidimensional Approach) (Project Presentation)
Erden, Aysu and Özyıldırım, Işıl. “Bir Ortak İletişim Dili (Lingua Franca) Olarak İngilizce”, The Turco-British
Association Cultural Activities, 23-24 March 2001, Ankara. (English as a ‘Lingua Franca’ of the World) (Panel
Discussion)
Psikodilbilim Alanına Genel bir Bakış. 18 April 2008, Hacettepe University, Psychology Department (A General
Outlook to the Field of Psycholinguistics) (Seminar Presentation)
Anlatı Çözümlemesi: Kişisel Deneyim Anlatılarında Sözlü ve Yazılı Dil Kullanımı. 28 March 2008, Ankara
Linguistic Circle (Narrative Analysis: The Use of Written and Spoken Language in Personal Experience
Narratives) (Lecture)
The Discoursal Features of the Turkish Legislative Language: A Comparative Study. CERLIS 2009, Researching
Language and the Law: Intercultural Perspectives, University of Bergamo, Italy, 18-20 June 2009. (International
Conference Presentation))
A Comparative Register Perspective to Turkish Legislative Language. Legal Language 2010: Law and Language
in International Partnerships and Conflicts, Lapland University, Rovaniemi, Finland, 17-20 March 2010.
(International Conference Presentation)
Türkçe Metinlerde Aile Metaforu, 25. National Linguistics Conference, 5-7 May 2011,Çukurova University,
Faculty of Education, Adana (with Dr. Emine Yarar) (Family Metaphor in Turkish Texts) (National Conference
Presentation)
th
A Comparative Register Perspective to Turkish Academic Discourse. 18 European Symposium on Language for
Special Purposes (LSP) : Special Language and Innovation in a Multilingual World, Perm State University, Perm,
Russia, 22-26 August 2011. (International Conference Presentation)
Evaluative Language in Turkish Personal Experience Narratives in Relation to Gender. INT-EVAL : International
Workshop on the Evaluative Function of Language : Evaluation Across Text Types and Cultures, National
University of Foreign Education, FunDETT research group, ACTUALing, Madrid, Spain, 6-8 October 2011.
(International Conference Presentation)
Yasa Dilbilimi : Yasa Dilinin Temel İlkeleri. ‘The Legislation Process Education Seminar’ organized by Ankara Bar
Association, The Institute for Observing Legislation, 17-18 February 2012, Ankara. (Legislative Linguistics : The
Basic Principles of Legislative Language) (Seminar Presentation)
A Corpus-based Approach to Turkish Academic Writing. 4th International Conference Forum Academic Writing :
Textual Networks, Networks of Writing, Networks of Thinking: Writing in Educational and Professional Contexts,
Basel University, Basel, Switzerland, 7-8 June 2012. (International Conference Presentation)
Evaluative Language and Gender in Personal Experience Narratives. Alps-Adriatic University, Klagenfurt, Austria,
14-16 May. ( Lecture in the framework of Erasmus Staff Exchange Program)
A Corpus-based Analysis of Turkish Evidentials, 16th International Conference on Turkish Linguistics, September
18-21, 2012, Middle East Technical University, Ankara, Turkey (with Dr. Emine Yarar) (International Conference
Presentation)
Kökpınar Kaya, Emel and Işıl Özyıldırım, Conversational Narratives in Turkish : An Analysis of Basic and
Complex Narrative Structures, 16th International Conference on Turkish Linguistics, September 18-21, 2012,
Middle East Technical University, Ankara, Turkey (International Conference Presentation)
Textbook Register : An Analysis of Disciplinary Variation, 17th International Conference on Turkish Linguistics,
September 3–5 2014, Rouen University, Rouen, France (International Conference Presentation)
Kökpınar Kaya, Emel and Işıl Özyıldırım, Narrative Structure of Complex Conversational Narratives : An Analysis
of Topical and Textual Organization, 17th International Conference on Turkish Linguistics, September 3–5 2014,
Rouen University, Rouen, France (International Conference Presentation)
Books
Özyıldırım İnce, Işıl. 2010. Tür Çözümlemesi : Türkçe Metin İncelemeleri ve Karşılaştırmalar. Ankara : BilgeSu
Yayıncılık. (Genre Analysis : Analyses and Comparisons of Turkish Texts)
Sections in Books
Reklam Diline Dilbilimsel bir Bakış (reprint). 2009. Reklamın Toplumsal Yansımaları ve Yeni Reklam Biçimleri.
(Ed.) Şahinde Yavuz. Ankara: Ütopya Yayınevi, pp. 61-73. (A Linguistic Analysis of the Language Used in
Advertising)
Özyıldırım, Işıl and Emine Yarar. 2013. Türkçe Metinlerde Aile Metaforu. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü, 40. Yıl Yazıları : 1972-2012. (Eds.) Işıl Özyıldırım, Nalan
Büyükkantarcıoğlu,Emine Yarar, Evren Alpaslan, Ankara : Hacettepe University Publications , pp. 253-268
(Family Metaphor in Turkish Texts)
Book Reviews
20. Yıl Yazıları . 1994. Frankofoni , Hacettepe Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü. (20th Anniversary
Articles)
Projects
Director of the Project " A Comparative Study of the Discoursal Features of Different Text types in Turkish: A
Multidimensional Approach " supported by Hacettepe University Research Fund, Project number: 0401701002
(with Dr. Emine Yarar)
Theses Supervision
Completed Theses:
A. MA Theses:
Demir, Yeliz. (2005) “A Historical Analysis of the Language Used in Turkish TV Commercials”
Çakır, Sinan. (2006) “The Accessibility of Universal Grammar in the Acquisition of Constituent Order Parameter
by the Native Speakers of Turkish who are Acquiring English as a Second Language”
Agiş, Derya. (2007) “A Comparative Cognitive Pragmatic Approach to the Judeo-Spanish and Turkish Proverbs
and Idioms that Express Emotions”
Baş, Melike. (2009) “Gender Differences in the Writing Style of Teenagers”
Turan, Cengiz. (2012) “Degree of Access to Universal Grammar / Transfer from L1 in the Learning of Relative
Clauses by Turkish Learners of English
B. PhD Dissertations:
Yarar, Emine. (2002) “The Official Language of Turkish : A Formal and Functional Approach”
Akıncı, Sühan. (2007) “A Sociolinguistic Analysis of the Personal Narratives of Turkish Children”
Budak, Aslı.(2008) “ Agrammatism in Turkish Broca’s Aphasic Patients : A Descriptive Case Study”
Altan, Aslı. (2008) “The Influence of Vowel Harmony on Turkish Native Speakers Learning an Artificial Language
System”
Çakır, Sinan. (2014) “An Analysis of the L2 Performances of Turkish Speakers on the Island Constraints in
English to Assess the Validity of ‘The Interpretability Hypothesis’”
Kökpınar Kaya, Emel. (2014) “An Analysis of Conversational Narratives in Turkish”
Translations
Performans İnceleme Konularının Seçimine İlişkin Rehber : En İyilerin Seçimi. 1999. Cumhuriyetin 75. Yıldönümü
Dizisi. T.C. Sayıştay Başkanlığı (Original title: Picking the Winners : A Guide to vfm Study Selection) Sayıştay
Yayın İşleri Müdürlüğü (with Derya Duman)
Courses Given
A.
Graduate Courses
İDB 601 Seminar
İDB 613 Fundamental Concepts and Principles of Linguistics
İDB 691 Research Methods
İDB 662 Discourse Analysis
İDB 658 Psycholinguistics
IDB 650 New Orientations in Linguistics
İDB 701 Seminar
İDB 717 Schools of Linguistics
IDB 750 Contemporary Interpretations in Linguistics
İDB 759 Readings in Psycholinguistics
İDB 761 Approaches to Discourse Analysis
İDB 770 Philosophy of Language
B.
Undergraduate Courses
İDB 157 Introduction to Linguistics
İDB 156 Readings in Linguistics
İDB 215 Research Methods
İDB 264 Semantics I
İDB 381 Discourse Analysis I
İDB 369 Semantics II
İDB 382 Discourse Analysis II
İDB 386 Psycholinguistics
İDB 402 Projects in Linguistics
İDB 481 Studies in Applied Linguistics
İDB 493 Philosophy of Linguistics
İDB 488 Genre Analysis
Download

Prof. Dr. Işıl Özyıldırım - İngiliz Dilbilimi Bölümü