Ders Tanım Formu
Dersin Adı
Dersin Kodu
BİL113
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş
Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders
Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin
Yardımcıları:
Dersin Web Sitesi:
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme
Çıktıları (ÖÇ):
Bilgisayar Programlama I
Haftalık Ders
Kredi
Saati
1
GÜZ Teorik Pratik
3
2
2
Program Zorunlu Ders
Lisans(Orta Düzey)
Türkçe
Yüz Yüze
Yarıyıl Dönem
AKTS
8
N/A
Yrd.Doç.Dr. Ahmet
[email protected]
Gürhanlı
Mail
Yrd.Doç.Dr. Ahmet
[email protected]
Gürhanlı
Mail
Zeynep Kara, Ömer
[email protected],
Faruk Buyukluoğlu
Mail [email protected]
N/A
Bilgisayar programlama ve algoritma kurma mantığının öğretilmesi
Algoritma kurma mantığının öğretilmesi, C diline giriş, C dilinin
diğer programlama dillerinden farkı, Değişken tipleri, Sabitler,
Matematiksel ifadeler, Operatörler, Döngüler, Şartlı ifadeler,
Fonksiyonlar, Diziler, İşaretçiler, Karakter dizileri, Dosya İşlemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği bilgi ve
birikimler:
1 .Programcılığın temel kavramlarını öğrenebilmek, Bir problem
için algoritma oluşturabilme
2. C Programlama mantığını öğrenebilme
3. Verilen problem için bir bilgisayar programlama dili (C) ile
program yazabilme
4. C ve C++ programlama dili arasındaki farkları öğrenme
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
G.Murat Taşbaşı, “İleri C Programlama”, Altaş Yayıncılık ve
Materyalleri:
Elektronik, 6. Basım, 2014
Önerilen Diğer
Okumalar/
Materyaller:
Şerafettin Arıkan, “C Programlama Dili, Şeçkin Yayınevi”, 7.
Baskı
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve
METOT
Hafta
Konular
Ön
Aktivite ve Ders İşleniş
Hazırlık/Ödev
Metotları
1)
Programlama ve Temel
Ders Anlatımı
Kavramlar
2)
3)
C’ye Giriş
Sabitler, Değişkenler ve
Operatörler
4)
Kontrol Yapıları
5)
Döngüler
6)
Fonksiyonlar ve Yapısal
Programlama
Fonksiyonlar ve Yapısal
Programlama
ARA SINAV
Diziler
7)
8)
9)
Göstericiler (Pointers)
10)
Göstericiler (Pointers)
11)
Stringler, Önişlemci
Komutları
Yapılar (Structures)
12)
13)
Dosya İşlemleri
14)
Dosya İşlemleri
Ders Anlatımı
Ders Anlatımı
Ders Anlatımı, Uygulama
Çalışması
Ders Anlatımı, Uygulama
Çalışması
Ders Anlatımı, Uygulama
Çalışması, Ödev Sunumu
Ders Anlatımı, Uygulama
Çalışması
Sınav
Ders Anlatımı, Uygulama
Çalışması
Ders Anlatımı, Uygulama
Çalışması
Ders Anlatımı, Uygulama
Çalışması
Ders Anlatımı, Uygulama
Çalışması, Ödev Sunumu
Ders Anlatımı, Uygulama
Çalışması
Ders Anlatımı, Uygulama
Çalışması
Ders Anlatımı, Proje Sunumu
1. Ödevin
Bitirilmesi
2. Ödevin
Bitirilmesi
Projenin
Bitirilmesi
FİNAL SINAVI
Sınav
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Bursa Orhangazi Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine
uygun olarak aşağıda ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı Ağırlık
Oranı
%
Ara Sınav
1
25
Uygulama Çalışmaları
10
10
Proje
1
10
Ödevler
2
5
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
50
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
50
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
50
TOPLAM
100
Aktiviteler
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Sayı Süresi(Saat)
Teorik Dersler
Uygulamalı Dersler
14
14
2
2
Toplam (İş
Yükü Saati)
28
28
Proje Ödevi
Ödevler
Uygulama Sınavı
Vize Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam (İş Yükü Saati)
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
AKTS
1
2
10
1
1
40
10
4
34
50
40
20
40
34
50
240
8
8
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
Öğrenim Çıktısının
Katkısı (1- En Düşük/
5- En Yüksek)
ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Elektrik Elektronik mühendisliği, Matematik ve Fen
Bilimleri alanlarında temel bilgi sahibi olma. Bu
kazanımları mühendislik problemleri çözmek için
kullanma becerisine sahip olabilmek.
Elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili bir sistemi,
cihazı veya ürünü modern tasarım yöntemlerini
uygulayarak tasarlama, geliştirme becerisine sahip
olmak
Alanındaki mühendislik problemlerini saptama,
tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu
amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini
seçme ve uygulayabilmek.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için
deney tasarlama, yapma, sonuçları analiz
etme ve yorumlamak
Elektrik elektronik mühendisliği uygulamaları
için gerekli yöntem, araçları ve bilişim
teknolojilerini seçme ve kullanabilmek
Proje yönetimi, risk yönetimi farkındalığa sahip
olmak, Farklı disiplinli bilim dallarından gruplar ile
etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma
becerisine sahip olmak
Mesleki ve toplumsal etik değerlerin önemini
anlayabilmek, bunları içselleştirebilmek ve mesleki
başarı ile etik değerlere sahiplik arasındaki ilişkiyi
kurabilmek
Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü, yazılı ve
görsel yöntemler ile iletişim kurabilmek
Mühendislik uygulamalarında aksamaların ortaya
çıktığı durumlarda insiyatif alabilmek, girişimlerde
bulunabilmek, yenilikçi ve eleştiriye açık olabilmek,
liderlik yapma cesaretini gösterebilmek
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
2
2
2
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde
olmak, bilgiye erişim için kaynak araştırması
10
yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını
kullanmak ve kendini sürekli yenileyebilmek
3
3
3
3
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
1- Kopya çekmek hiçbir şekilde tolere edilmeyecektir. Konuları anlamak için birlikte
çalışmak şiddetle tavsiye edilir. Herhangi bir sınavdan/labdan çekilden kopya en az o
sınavdan/labdan 0 almak şeklinde cezalandırılacaktır ve öğrenci kılavuzunda da belirtildiği
üzre yetkili birimlere öğrencinin durumu rapor edilecektir. Bu da dersten kalma veya
bölümden uzaklaştırmayla neticelenebilir. 2- Sınıfa gelme amacınızın öğretmeni dinlemek
ve öğretmeninizle ve sınıf arkadaşlarınızla uygun bir tarzda iletişimde olduğunuzdan emin
olunuz. 3- Öğrencilerin 15 dakikadan daha fazla geç girmesine izin verilmeyecektir. 4Öğrencilerin sınav süresince silgi, hesap makinesi, kalem paylaşmalarına izin
verilmeyecektir. 5- Ders esnasında iletişim araçlarının kullanımı yasaktır. Bu nedenle
lütfen ders esnasında kapalı tutunuz. 6- Öğretmen mümkün olan en iyi kaynak ve öğrenme
tekniklerini sağlama sorumluluğunu üstlenmiştir. Adil ve şeffaf notlandırma sistemi ders
öğretmeni tarafından tüm öğrencilere dersin başında tüm öğrencilere açıkça ifade
edilmiştir. Öğrenciden beklenen de maksimum öğrenme seviyesini yakalayabilmesi için bu
kurallara uyma sorumluluğudur.
Hazırlayan
Son Güncelleme
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Gürhanlı
16.09 .2014
Download

Ders Tanım Formu Dersin Adı Bilgisayar Programlama