DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Uygarlık Tarihi
HUM103
Ön Koşul Dersleri
-
Yarıyıl
1
T+U Saat
2+2
Kredi
3
AKTS
3
Dersin Dili
Türkçe (Gerektiğinde İngilizce. İtalyanca, Almanca, Fransızca, Rusça
verilecektir)
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Prof.Dr.Aykut Toros
Dersi Verenler
Aykut Toros; M.Tolga Uslu; Şefik Peksevgen; Birsen Talay; Ayşe Nur
Erek, Sevda Sarıkaya; Antonius Vratimos, Ferzan Durul; Aylin
Akpinar; Umut Lacivert; Marcel Meciar; Elif Çağış; ; Esra Sarioglu;
Sumru Koman;; Erhan Berat Findikli; Gökçe Öcal; Marco Boschele;
Burcu Sabuncuoglu; Elifh Halverson; Nuri Tinaz; Sinem Bal, Abbas
Karakaya
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin, fen, felsefe, sanat, edebiyat başta olmak üzere,
muassır medeniyet düzeyindeki değerleri kavramalarına ve
öğrencilerin bu bağlamda günümüzdeki sosyal hareketleri çözümleme
yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.
Dersin İçeriği
Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve
yerleşik düzen ile devam etmektedir. Bu yapı üzerine, erken dönem
uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri
incelenmektedir. Bu aşamadan sonra, Hind ve çin ögeleri yanında,
Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve
ortaçağdaki uygarlık ögeleri incelenmektedir. Daha sonra özellikle doğu
kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya
düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler
ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır. Devrimler çağında,
aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında
modernleşme süreçleri incelenmektedir.
Yeni dünya düzeninde,
ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim
ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders
son bulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Email: [email protected]
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
ÖÇ1) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir yaklaşımından
hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışları muassır
medeniyet zeminlerin üzerine oturtur
3,6,7
1,2,3
A,C
ÖÇ2) Sanatta güzellik kavramlarının devinimini ve sanat
ürünlerinin üretimini insanlık olarak yorumlar.
3,6,7
1,2,3
A,C
ÖÇ3) Uygarlığın gelişmesinde, adalet ve etik kavramlarının
önemini takdir eder ve bunları yaşamında uygular
3,6,7
1,2,3
A,C
ÖÇ4) Öğrencilerin globalleşen dünyadaki gelişmeleri
sorgulayıcı bir bakış açısı ile takip eder.
3,6,7
1,2,3
A,C
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta
Konular:
Ön Hazırlık
1
Erken Dönem Uygarlıkları I: Neolitik Devrim, Sümer, Elam, Dravid,
Akad; Erken Dönem Türk Uygarlığının Diğer Uygarlıklarla İlişkileri
Mısır ve
2
Erken Dönem Uygarlıkları II: Hindistan, Çin, Türk
3
Akdeniz Kültür Havzası I: Grek ve Roma ve Türk izleri
4
Akdeniz Kültür Havzası II
5
Batı Avrupa ‘Orta’ Çağları: Krallar, Şövalyeler, Köylüler, Papazlar, Azizler,
Tüccarlar, Yahudiler (500-1400) Ortaçağ Döneminde Türk Uygarlığı
6
Doğu’ Kültür Dünyası: Halifelik, Sultanlık, İmparatorluk, Tüccarlık, Âlimler,
Sanatçılar, Patrikler, Kentliler-Köylüler, Seyyahlar; İslam Dünyasında Bilim ve
Felsefe (500-1400); İlk Müslüman Türk Devletleri uygarlıkları
7
ARA SINAV
8
Avrasya Dünyası 500-1400 (I)-Türk, Moğol ve Çin Uygarlıkları; Akhunlar
Göktürkler Uygurlar Moğol İmparatorluğu ve Ardıllarında uygarlık Avrasya
dünyası 500-1400 (II)-Türk, Moğol ve Çin uygarlıkları;Hazar İmparatorluğu Tuna
Bulgarları İdil Bulgarları Deşt-i Kıpçak devletlerinde uygarlık; “Türk –Slav”
Uygarlık Bağlantıları
9
Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru (I) 1400 -1800: Rönesans, Bilimsel Devrim, Avrupa
Merkantilizmi, Okyanus Ötesi Sömürgeler, İlk Küreselleşme;Yeni İnsan
Kavrayışı: Cemaat’ten Bireye;Rönesans’ın Temelinde Doğu Etkileri; Bilim:
Evren’in
Yasalarını
Bulma;Hindistan’a
Yelken
Açma;
Akdeniz’den
Okyanuslara;Türk Uygarlığı: Bilim, Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sanat alanlarında
Yeni Oluşumlar
10
Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru (II) 1400 -1800: Devrimler Çağı; İngiliz Devrimi
;Amerikan
Devrimi
;Aydınlanma;Fransız
Devrimi;Türk
Uygarlığında
Modernleşme Süreçleri
11
Devrimler Çağı; İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi
Devrimi;Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri
12
Yeni
Dünya Düzeni (Modernite) (I): Müteşebbisler, Sanayiciler, İşçiler,
Sendikacılar, Sömürge Valileri; Kültürel Değişim
13
Yeni Dünya Düzeni (Modernite) (II): Vatandaşlar, Seçmenler, Parlamenterler,
İdeologlar;Parlamenter Düzene Doğru; 19. Yüzyıl Hâkim İdeolojileri ve uygarlık
ilişkileri
14
21inci yüzyılda ana temalarda uygarlık eğilimleri
;Aydınlanma;Fransız
KAYNAKLAR
Ders Notu
HUM 103 için Yeditepe web sayfasında "Humanities" başlığı altında
ders notları verilmektedir.
Diğer Kaynaklar
Zorunlu olan bu dersi Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin tamamı
(2500 civarında öğrenci) almaktadır. Yirmi civarında ders
sorumlusu tarafından verilen bu ders için sorumluların her birisi
"diğer kaynaklar" konusunda serbest olmakla beraber tüm ders
sorumluları temel ders kitabı olarak yukarıdaki maddede belirtilen
kaynağı kullanmaktadır.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Yeditepe web sayfasında "Humanities" başlığı altında sunulan konferans power
point sunumları
Ödevler
Dönem ödevleri (papers), Öğrenci Power Point Sunumları
Sınavlar
Vize, Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
Kısa Sınav
-
-
Ödev
1
60
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
1
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir yaklaşımından hareketle, günümüz
dünyasında bilimsel anlayışları sağlam zeminler üzerine oturmuş bireyler
yetiştirmek.
*
2
Aynı şekilde sanatta güzellik kavramlarının devinimini ve sanat ürünlerinin
üretimini insanlık olarak yorumlayabilen bireyler yetiştirmek
*
3
Uygarlığın gelişmesinde, adalet ve etik kavramlarının önemini takdir
edebilen ve bunları yaşamlarında uygulayabilen bireyler yetiştirmek
*
4
Öğrencilerin küreselleşen dünyadaki gelişmeleri sorgulayıcı bir bakış açısı
ile takip etmelerini sağlamak
*
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)
14
4
56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
14
1
14
1
3
3
Ödev
1
14
14
Final
1
3
3
Etkinlik
Ara Sınav
Kısa Sınav
Toplam İş Yükü
90
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3,0
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

HUM 103 - İktisat - Yeditepe Üniversitesi