Konferansı Program Taslağı
3-5 Nisan 2015, Hamburg
KAPİTALİST MODERNİTEYE MEYDAN OKUMAK II
KAPİTALİST MODERNİTEYİ TEŞRİH ETMEK – DEMOKRATİK KONFEDERALİZMİ İNŞA ETMEK
3 Nisan 2015 – Cuma
12:00-13:00 Hoşgeldiniz Konuşması ve Mesajlar
Hoşgeldiniz Konuşması | Prof. Norman Paech
Giriş | Prof. Elmar Altvater
Açılış Konuşması | Reimar Heider
Selamlama Mesajları | Abdullah Öcalan ve başkaları
13:00-15:00 Oturum 1
Kapitalist Moderniteyi Teşrih Etmek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Moderatör: Dr. Thomas Jeffrey Miley
Bilimcilik—Zihnin Yeniden Sömürgeleştirilmesi | Dr. Muriel Gonzáles Athenas
Kapitalizm—Değer ya da Gücün Birikimi? | Kenan Ayaz
Ulus Devlet—Yeryüzündeki Tanrı? | Prof. David Harvey
Sanayicilik—Hukuk, Bilim ve Emperyalizm | Dr. Radha D'Souza
Dincilik ve Laiklik—Din ve Devlet | Fadile Yıldırım
Marksizm ve Ulusçuluktan Radikal Demokrasiye: 21inci yy. İçin Abdullah Öcalan’ın Sentezi |
Tamir Bar-On (Sunum Çağrısı*)
15:00-16:30 Tartışma
16:30-18:00 Akşam Arası
18:00-20:00 Oturum 2
Demokratik Modernite
1.
2.
3.
4.
5.
Moderatör: Eirik Eiglad
Yeni Kavramlar—Demokratik Konfederalizm & Demokratik Özerklik | Havin Guneser
Yaşamı Özgürleştirmek: Politik ve Ahlaki Toplum | Emine Ayna
Demokratik Ulus—Milliyetçiliğin Çaresi mi? | Asya Abdullah
İktidar ve Hakikat: Özgürleşmenin Felsefesisin Fragmanları | Michael Panser (Sunum Çağrısı*)
Sosyal Ekoloji ve Batı-Dışı Dünya | Federico Venturini (Sunum Çağrısı*)
20:00-21:30 Tartışma
*) Konuşmacı sunum çağrısına cevaben yazılan sunumların yazarlarından seçilmiştir
Son değişiklik: 31. Mar. 2015
4 Nisan 2015 – Cumartesi
10:00-12:00 Oturum 3
Ekolojik Sanayi ve Komünal Ekonomi
1.
2.
3.
4.
5.
Moderatör: Thomas Konicz
Komünal Ekonomi: Toplumsal Malların Savunması | Silke Helfrich
Bağlar Kadın Kooperatifi | Saniye Varlı
Insani Ekonomiler | Prof. David Graeber
Devrimci Perspektif için Ortak Siyaset | Penny Vounisiou
Demokratik, Ekolojik ve Cinsiyet Özgürlükçü Komünal Ekonominin Kürdistan’da İnşası | Azize
Aslan (Sunum Çağrısı*)
12:00-13:30 Tartışma
13:30-15:00 Öğle Arası
15:00-16:30 Oturum 4
Devrimci Teorinin Engellerini Aşmak
1.
2.
3.
4.
5.
Moderatör: İsmail Küpeli
Kapitalizmin Yeniden Üretimi: Tüketim ve Alışkanlıklar | Ehmed Pelda
Öz-savunmanın Yeni Kavramları | Fidan Yıldırım
Kadın Özgürlüğünün Merkeziliği | Sara Aktaş
Güç İlişkileri: Devlet ve Aile | Doç. Dr. Nazan Üstündağ
Feminizm ve Kürt Özgürlük Hareketi | Dilar Dirik (Sunum Çağrısı*)
16:30-18:00 Tartışma
18:00-19:00 Akşam Arası
19:00-21:00 Konser
Rotînda, Zelal Gökçe, Meral Tekçi, Mehmet Akbaş
5 Nisan 2015, Pazar
10:00-12:30 Oturum 5a
Alternatif Pratiklerden Çıkarılacak Dersler
Moderatör: Anja Flach
1. Enternasyonalizm—Gelişen Bir Kavram | Arno-Jermaine Laffin
2. Birey ve Mahalle: Montreal’da Vatandaş ve Meclisler | Dimitrios Roussopoulos
3. Güney Afrika: Kapitalist bir Ülkede İlerici Siyaset? | Alex Mohubetswane Mashilo
4. Hindistan için Gandhi’nin Visyonu ve Demokratik Konfederalizm | Joám Evans Pim
Kürdistan'da Demokratik Konfederalizm—Devam eden bir Çalışma
5. Rojava: Kantonlar—Direniş ve İnşa | Mustefa Ebdî
6. Başûr: Özgürlük ve Devlet Arasında Sıkışmak | Şîlan Şakir
12:30-14:00 Tartışma
Son değişiklik: 31. Mar. 2015
14:00-15:00 Öğle Arası
15:00-17:00 Oturum 5b
Alternatif Pratiklerden Çıkarılacak Dersler (devamı)
Moderatör: Prof. Sabine Rollberg
7. Rojhilat: KODAR Modeli | Shirzad Kamangar
8. Bakur: Devletten Demokrasiye | Selma Irmak
9. Dördüncü Dünya Savaşı ve Nasıl Kazanılacağı—Kürtler ve Zapatistalara Selam | Prof. John
Holloway
10. Venezuela: Bolivarci Devrime Yeniden Bakış | Andrés Pierantoni Giua
11. Yeni İngiltere & Rojava: Meclis Demokrasileri | Janet Biehl
17:00-18:00 Tartışma
18:00-18:25 Kapanış Konuşması
Yeni Ufuklar: Özgürlüğün Yeniden İnşası | Gönül Kaya
Alternatif Arayış için Ağ: “Abdullah Öcalan'a Özgürlük–Kürdistan'da Barış” Uluslararası İnisiyatifi • KURDAKAD – Kürt Akademisyenler Ağı • YXK – Kürdistan Öğrenciler Birliği • Kurdistan Report dergisi • ISKU Informationsstelle Kurdistan e.V. • Cenî – Kürt Kadın Barış Bürosu • Civaka Azad – Kurdisches Zentrum für
Öffentlichkeitsarbeit
Medya partnerleri:
Son değişiklik: 31. Mar. 2015
Download

3 Nisan 2015 – Cuma