Program konference ERU 2014
Čtvrtek 27. listopad 2014
8:00
9:45
15:30
Registrace účastníků
IV. Výkonová elektronika v energetice
Zahájení konference
Garant: Ing. Tomáš Bůbela, Ph.D.
Tajemník konference: Ing Vladimír Korenc
Nasazení aktivního filtru jako součásti filtračně kompenzačního zařízení
Ladislav Kašpárek, Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s.
Organizační informace: Eva Špačková
10:00
Měnič kmitočtu se zvýšenou odolností proti poklesům napětí sítě
I. Normy a předpisy EMC
Václav Kůs, Jiří Fořt, Martin Pittermann, ZČU v Plzni, FEL
Linkový kondicionér a jeho použití
Garant: Ing. Jaroslav Šmíd
Vladimír Korenc, Zdeněk Matoušek, Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s.
Charakteristiky změn napětí při zkouškách jejich emise podle norem
Analýza magnetických ztrát sinusového filtru
Jaroslav Šmíd
Vysokofrekvenční energetická rušení a přesnost elektroměrů
Jaroslav Šmíd
Petr Kořínek, Arnold Varvarinec, SKYBERGTECH s.r.o., Jaroslav Novák, Jan Chyský, ČVUT FS
19:00
Aktuální evropské právní předpisy pro technické požadavky na výrobky
K. Künzel, J. Žáček, Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze
Břetislav Kuťák, RAO s.r.o.
Podněty ke zpracování změny platné přílohy 3 PPDS
9:00
Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult ČB
Dopady koróny stejnosměrných vedení velmi vysokého napětí
Martin Švancar, EGU HV-Laboratory a.s.
Hluk v okolí transformačních stanic vvn
II. Měření a vyhodnocování úrovní energetického rušení
Ivan Kabrhel, EMCING s.r.o.
Garant: Ing. Martin Kašpírek , Ph.D.
Použití zásad pro uzemňování stínění kabelů v praxi
Prokázání zpětných vlivů provozu wattrouteru
Vladislav Reimar, ČEPS, a.s.; Ivan Kabrhel, EMCING s.r.o.
Prostředky a způsoby odrušení datových a signálových kabelů
v pásmu 1 - 1000 MHz
David Šimáček, E.ON Česká republika s.r.o.
Prokázání zpětných vlivů markantních přispěvatelů - případová studie
Jan Jiřička, David Mezera, E.ON Česká republika, s.r.o.
Jan Jiřička, David Mezera, Martin Kašpírek, E.ON Česká republika, s.r.o.
Posouzení možnosti spínání uzlových oblastí 22 kV na základě vyhodnocení synchronního měření fázorů v transformovnách 110/22 kV
Břetislav Kuťák , RAO Bystřice
10:30
Přestávka - občerstvení
VI. Kvalita dodávky a odběru elektrické energie
Miloslava Tesařová, Západočeská univerzita v Plzni Jan Jiřička, Jan Chromý, E.ON Česká republika, s.r.o
Garant: Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Úroveň kvality elektřiny v ČR
14:00
V. Impulsní a vysokofrekvenční rušení
Garant: Ing. Ivan Kabrhel, CSc.
Přestávka - občerstvení
Spořiče elektrické energie - analýza provozních měření a vliv na kvalitu napětí
Večeře a společenský večer
Pátek 28. listopad 2014
Nové vydání normy IEC 61000-4-5 ed.3.0
11:15
Přestávka - občerstvení
František Kysnar, Karel Procházka, Jan Petrásek, EGC-EnerGoConsult ČB, s.r.o.
Flicker vlivem průmyslových technologií
III. Zdroje energetického rušení a prostředky pro jeho eliminaci
Nasazení a provoz transformátorů VN/NN s regulací napětí pod zatížením
Martin Kašpírek E.ON Česká republika, s.r.o. ,Pavel Santarius, Petr Krejčí, VŠB-TU Ostrava, Karel Procházka,
EGC Energoconsult ČB
Oběd
Martin Kašpírek David Mezera Jan Jiřička, Jan Vrzal, Vratislav Štěpka, Petr Vaculík, Josef Novotný, Libor
Kolář; E.ON Česká republika, s.r.o.
Garant: Ing. Jiří Holoubek
Analýza harmonických napětí v distribuční síti NN
Analýza toků jalových výkonů mezi PS a DS a jednotlivými napěťovými hladinami
distribuční sítě
Martin Kašpírek David Mezera E.ON Česká republika, s.r.o.
Karel Procházka, EGC Energoconsult ČB, s.r.o.
Jan Jiřička, David Mezera, Martin Kašpírek, E.ON Česká republika, s.r.o.
Jaroslav Pawlas, ELCOM, a.s. - Divize realizace a inženýrink
Měření v distribučních trafostanicích a zpracování naměřených dat v podmínkách
PREdistribuce, a.s.
Richard Jelínek, ELFIS, s. r. o.
Projekt WAMS - technická prezentace
Rezonance v průmyslových elektrických sítích
Tomáš Sýkora, Jiří Kodad, Zdeněk Reimar, PREdistribuce, a.s.
Pasívní filtry harmonických pro speciální aplikace na hladině nízkého napětí
Jan Šíma, ELCOM, a.s.
Zkušenosti s použitím vysokonapěťového měniče s proudovým meziobvodem
pro pohon odparky
Vyhodnocení dlouhodobého monitorování poklesů napětí v distribuční síti
Miloslava Tesařová, ZČU v Plzni, Martin Kašpírek, E.ON Česká republika, s.r.o.
Lukáš Drottner, Rockwell Automation, s. r. o.
Vliv volby referenčního napětí na hodnocení kvality napětí v sítích vn a 110 kV
Zkušenosti s použitím vysokonapěťového měniče s napěťovým meziobvodem
pro pohon čerpadel
Naděžda Pavelková, ABB, s. r. o.
Numerická simulace parazitní indukčnosti výkonových kondenzátorů
Z. Bachorec, Z. Rozbal, T. Kříž, M. Prokopec, ZEZ - Silko Žamberk, s. r. o.
Karel Procházka, EGC-EnerGoConsult ČB
12:30
Závěr konference a oběd
Download

Program - Konference ERU