KEMER KOLEJİ
SINIF
9. sınıf
A
BBS-2014 KONU DAĞILIM ANALİZLERİ VE KAZANIMLAR
DERS
1 Türk Dili
ÜNİTE
İnsan, İletişim ve Dil
3. Dilin işlevlerini açıklar.
9. sınıf
2 Türk Dili
İnsan, İletişim ve Dil
3. Dilin işlevlerini açıklar.
9. sınıf
3 Türk Dili
Dil-Kültür İlişkisi
9. sınıf
4 Türk Dili
Dil-Kültür İlişkisi
2. Coğrafi ve siyasi ayrımdan kaynaklanan farklılıkları
belirler.
3. Kullanımdan kaynaklanan dil farklılıklarını açıklar.
9. sınıf
5 Türk Dili
Dillerin Sınıflandırılması
1. Dil ailelerinin oluşumunu açıklar.
9. sınıf
6 Türk Dili
Dillerin Sınıflandırılması
2. Dillerin sınıflandırılmasında esas alınan ölçütleri kavrar.
9. sınıf
7 Türk Dili
Dillerin Sınıflandırılması
3. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirtir.
9. sınıf
8 Türk Dili
Türk Dilinin Tarihî Gelişimi
1. Türk dilinin tarihî gelişimini dönemlere ayırır.
9. sınıf
9 Türk Dili
Türk Dilinin Tarihî Gelişimi
2. Anadolu’da Türkçenin yazı dili olarak gelişimini açıklar.
9. sınıf
10 Türk Dili
Türkçenin Ses Özellikleri
1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.
9. sınıf
11 Türk Dili
Türkçenin Ses Özellikleri
1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.
9. sınıf
12 Türk Dili
Türkçenin Ses Özellikleri
2. Türkçedeki ses uyumlarının oluşumunu kavrar.
9. sınıf
13 Türk Dili
Türkçenin Ses Özellikleri
2. Türkçedeki ses uyumlarının oluşumunu kavrar.
9. sınıf
14 Türk Dili
Türkçenin Ses Özellikleri
3. Ses olaylarının oluşumunu kavrar.
9. sınıf
15 Türk Dili
Türkçenin Ses Özellikleri
3. Ses olaylarının oluşumunu kavrar.
9. sınıf
16 Türk Edebiyatı Metin
4. Metinleri gruplandırır.
9. sınıf
17 Türk Edebiyatı Edebî Metin
8. Edebî metinlerde dilin hangi işlevde kullanıldığını açıklar.
9. sınıf
18 Türk Edebiyatı Edebî Metin
9. sınıf
19 Türk Edebiyatı Edebî Metin
9. Edebî metnin yan anlam değeri bakımından zengin
olduğunu açıklar.
11. Edebî metinde anlamın bağlamla ilişkisini açıklar.
9. sınıf
20 Türk Edebiyatı Şiir İnceleme Yöntemi
2. Şiirde yapının nasıl oluştuğunu belirler.
9. sınıf
1 Matematik
Üstlü İfade ve Denklemler
9. sınıf
2 Matematik
Denklem ve Eşitsizliklerle ilgili
Uygulamalar
9. sınıf
3 Matematik
9. sınıf
4 Matematik
9. sınıf
5 Matematik
9. sınıf
6 Matematik
Birinci Dereceden Denklem ve
Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklem ve
Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklem ve
Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklem ve
Eşitsizlikler
9. sınıf
7 Matematik
9. sınıf
8 Matematik
Birinci Dereceden Denklem ve
Eşitsizlikler
Üstlü İfade ve Denklemler
9. sınıf
9 Matematik
Üstlü İfade ve Denklemler
9. sınıf
10 Matematik
Denklem ve Eşitsizliklerle ilgili
Uygulamalar
9. sınıf
11 Matematik
9. sınıf
12 Matematik
9. sınıf
13 Matematik
9. sınıf
14 Matematik
Birinci Dereceden Denklem ve
Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklem ve
Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklem ve
Eşitsizlikler
Birinci Dereceden Denklem ve
Eşitsizlikler
9. sınıf
15 Matematik
9. sınıf
16 Matematik
Birinci Dereceden Denklem ve
Eşitsizlikler
Üstlü İfade ve Denklemler
KAZANIM
9.2.3.2. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının
rasyonel sayı kuvveti ile ilişkilendirerek açıklar.
9.2.4.1. Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat
durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır.
9.2.2.1. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden
eşitsizliğin özelliklerini açıklar.
9.2.2.2. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
9.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
9.2.2.4. Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri
gösterir ve mutlak değerli ifade içeren birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini
bulur.
9.2.2.5. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve
eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.
9.2.3.1. Üstlü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
9.2.3.2. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının
rasyonel sayı kuvveti ile ilişkilendirerek açıklar.
9.2.4.1. Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat
durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır.
9.2.2.1. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden
eşitsizliğin özelliklerini açıklar.
9.2.2.2. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
9.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
9.2.2.4. Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri
gösterir ve mutlak değerli ifade içeren birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini
bulur.
9.2.2.5. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve
eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.
9.2.3.1. Üstlü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
9. sınıf
17 Matematik
Üstlü İfade ve Denklemler
9. sınıf
18 Matematik
Denklem ve Eşitsizliklerle ilgili
Uygulamalar
9. sınıf
19 Matematik
Üstlü İfade ve Denklemler
9. sınıf
20 Matematik
Denklem ve Eşitsizliklerle ilgili
Uygulamalar
9.2.3.2. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının
rasyonel sayı kuvveti ile ilişkilendirerek açıklar.
9.2.4.1. Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat
durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır.
9.2.3.2. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının
rasyonel sayı kuvveti ile ilişkilendirerek açıklar.
9.2.4.1. Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat
durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır.
9. sınıf
1 Fizik
Plazmalar
9. sınıf
2 Fizik
Bir Boyutta Hareket
9. sınıf
3 Fizik
Bir Boyutta Hareket
9. sınıf
4 Fizik
Bir Boyutta Hareket
9. sınıf
5 Fizik
Bir Boyutta Hareket
9. sınıf
6 Fizik
Bir Boyutta Hareket
9. sınıf
7 Fizik
Bir Boyutta Hareket
9. sınıf
8 Fizik
Kuvvet
9. sınıf
9 Kimya
Kimya Bilimi
9. sınıf
10 Kimya
Kimya Bilimi
9. sınıf
11 Kimya
Atom ve Periyodik Sistem
9. sınıf
12 Kimya
Atom ve Periyodik Sistem
9. sınıf
13 Kimya
Atom ve Periyodik Sistem
9. sınıf
14 Kimya
Atom ve Periyodik Sistem
9. sınıf
15 Biyoloji
9. sınıf
16 Biyoloji
Canlıların Yapısında Bulunan
Temel Bileşikler
Canlıların Yapısında Bulunan
Temel Bileşikler
9. sınıf
17 Biyoloji
Canlılığın Temel Birimi Hücre
9. sınıf
18 Biyoloji
Canlılığın Temel Birimi Hücre
9. sınıf
19 Biyoloji
9. sınıf
20 Biyoloji
Canlıların Yapısında Bulunan
Temel Bileşikler
Canlıların Yapısında Bulunan
Temel Bileşikler
9. sınıf
1 Tarih
9. sınıf
2 Tarih
9. sınıf
3 Tarih
9. sınıf
4 Tarih
9. sınıf
5 Tarih
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
3. Mezopotamya, Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz’de
kurulan ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
yapıları ile bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimini kavrar.
9. sınıf
6 Tarih
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
9. sınıf
7 Tarih
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
4. Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların siyasi, sosyal,
kültürel, ekonomik yapılarını ve çevre uygarlıklarla
etkileşimini açıklar.
4. Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların siyasi, sosyal,
kültürel, ekonomik yapılarını ve çevre uygarlıklarla
etkileşimini açıklar.
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
9.2.4.1. Plazmaların genel özelliklerini örnekler vererek
açıklar.
9.3.1.1. Hareketin göreceli bir olgu olduğu çıkarımını yapar.
9.3.1.2. Günlük hayatta karşılaşılan cisimlerin hareketlerini
sınıflandırır.
9.3.1.3. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız
kavramlarını açıklayarak birbirleri ile ilişkilendirir.
9.3.1.4. Anlık hız ve ortalama hız kavramlarını açıklar ve
örnekler verir.
9.3.1.5. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman
kavramlarını ilişkilendirir.
9.3.1.6. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile
ilişkilendirerek açıklar.
9.3.2.1. Kuvvet kavramını örneklerle açıklar.
9.1.5. Element ve bileşik kavramlarının örnekler kullanarak
ilişkilendirir.
9.1.6. Kimyada kullanılan güvenlik amaçlı temel uyarı
işaretlerini tanır.
9.2.1. Atomun yekpare/bölünmez olmadığına işaret eden
bulguları değerlendirir.
9.2.2. Atom altı taneciklerin temel özelliklerini karşılaştırır.
9.2.3. Atom spektrumları ile atomun yapısı arasında ilişki
kurar.
9.2.4. Bilimsel bilgi birikimine paralel olarak atomla ilgili
kavram, model ve teorilerin değişimini/gelişimini irdeler.
9.1.3.1. Canlıların yapısını oluşturan başlıca kimyasal
maddeleri tanır ve sınıflandırır.
9.1.3.2. Yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin
yaşam için önemini kavrar, sağlıklı beslenme ile ilişkisini
kurar.
9.2.1.1. Canlıların temel yapısal biriminin hücre olduğunu
kavrar.
9.2.1.2. Hücre ve hücre teorisine ilişkin çalışmaları tarihsel
süreç içerisinde analiz eder.
9.1.3.1. Canlıların yapısını oluşturan başlıca kimyasal
maddeleri tanır ve sınıflandırır.
9.1.3.2. Yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin
yaşam için önemini kavrar, sağlıklı beslenme ile ilişkisini
kurar.
1. Tarih öncesi çağlar ve tarih çağları ile bu dönemlerde
meydana gelen gelişmeleri değerlendirir.
2. İlk Çağ uygarlıklarının oluşumuna ve yayılışına etki eden
faktörleri açıklar.
2. İlk Çağ uygarlıklarının oluşumuna ve yayılışına etki eden
faktörleri açıklar.
3. Mezopotamya, Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz’de
kurulan ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
yapıları ile bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimini kavrar.
12 Tarih
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR
İLK TÜRK DEVLETLERİ
5. Ege ve Eski Yunan uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik yapılarını kavrar.
5. Ege ve Eski Yunan uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik yapılarını kavrar.
6. Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
yapılarını kavrar.
6. Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
yapılarını kavrar.
1. Türk adının anlamını ve kökenini kavrar.
9. sınıf
13 Tarih
İLK TÜRK DEVLETLERİ
2. Orta Asya’nın coğrafi özelliklerini tanır.
9. sınıf
14 Coğrafya
HARİTA BİLGİSİ
9. sınıf
15 Coğrafya
HARİTA BİLGİSİ
9. sınıf
16 Coğrafya
HARİTA BİLGİSİ
A.9.7. Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar.
9. sınıf
17 Coğrafya
HARİTA BİLGİSİ
A.9.5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan
yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında
çıkarımlarda bulunur.
9. sınıf
8 Tarih
9. sınıf
9 Tarih
9. sınıf
10 Tarih
9. sınıf
11 Tarih
9. sınıf
9. sınıf
18 Coğrafya
9. sınıf
19 Coğrafya
9. sınıf
20 Coğrafya
DÜNYANIN ŞEKLİ VE
HAREKETLERİ
DÜNYANIN ŞEKLİ VE
HAREKETLERİ
DÜNYANIN ŞEKLİ VE
HAREKETLERİ
A.9.4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve
teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır.
A.9.4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve
teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır.
A.9.7. Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar.
A.9.7. Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar.
A.9.7. Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar.
Download

9.Sınıf - Kemer Koleji