DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Genel Denge Modelleri
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora (İktisat)
Dersin AKTS Kredisi
7
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof. Dr. Metin Karadağ
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; kısmi-genel denge ayrımını yapabilmelerini, ülke
ekonomisi için gerekli modeli oluşturabilmelerini, bu modelleri
uygulayabilmelerini ve iktisat politikası önerilerinde bulunabilmelerini
sağlamaktır. Ayrıca GAMS programını kullanabilmek ve genel denge
modellerinin oluşturulmasını, hesaplanmasını ve yorumlanmasını da sağlamak
diğer amacıdır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
123456-
Ekonomide denge ile ilgili temel kavramları özümseyebilmek,
Genel denge teorilerini anlayabilme,
Oluşturulmuş Genel denge modellerini yorumlayabilme,
Modeller üzerinden analiz yapabilme,
GAMS kullanabilmek
Modeller yardımı ile gerekli iktisat politikaları belirleyebilme.
Temel iktisadi kavramlar, tüketim-üretim, genel denge-kısmi denge, genel
dengenin kararlılığı, Edgeworth Kutu Diyagramı, Walras yasası, Pareto
optimumu, üretimde genel denge, üretim imkanları eğrisi, marjinal dönüşüm
oranı, dağılımda genel denge, birinci en iyi teorisi, ikinci en iyi teorisi,genel
denge modelleri, güçlü ve zayıf yanları, sosyal hesaplar matrisi, girdi-çıktı
tabloları, genel denge modellerinin tasarlanması, GAMS programında dizilim,
modelin kalibre edilmesi ve kapanması, Türkiye Ekonomisi ve diğer ülkelerin
ekonomileri için oluşturulan genel denge modellerinin incelenmesi. Çok
sektörlü hesaplanabilir genel denge modellerinin oluşturulması ve GAMS paket
programı yardımı ile analiz edilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Temel iktisadi kavramlar,
Genel denge teorisine giriş
2
Genel Denge Teorisi, kısmi denge modeli
Etkinlik ve genel denge
3
Genel denge teorisi
Edgeworth kutu diyagramı
Genel denge-Walras Yasası
Pareto optimumu
Okuma
4
Genel denge teorisi
Üretimde etkinlik ve genel denge
Üretim imkanları eğrisi
Marjinal dönüşüm oranı
Okuma
5
Genel denge teorisi
Dağılımda ve üretimde denge
Ekonominin genel dengesi
Birinci en iyi ve ikinci en iyi teoremi
Araştırma Ödevi
6
Genel denge modellerinin ilkeleri
Hesaplanabilir genel denge modellerinin
üstünlükleri ve zayıf noktaları
Araştırma Ödevi
7
Girdi-çıktı tabloları
Sosyal Hesaplar Matrisi
Araştırma Ödevi
ve uygulama
Ara Sınav
GAMS programı
Tanımı ve Problemler
Araştırma Ödevi
ve uygulama
10
GAMS programında dizilim, modelin kalibre
edilmesi ve kapanması
Araştırma Ödevi
ve uygulama
11
Türkiye Ekonomisi ve diğer ülkelerin
ekonomileri için oluşturulan genel denge
modellerinin incelenmesi
Araştırma Ödevi
ve uygulama
12
Türkiye Ekonomisi ve diğer ülkelerin
ekonomileri için oluşturulan genel denge
modellerinin incelenmesi
Araştırma Ödevi
13
Çok sektörlü hesaplanabilir genel denge
modellerinin oluşturulması ve GAMS paket
programı yardımı ile analiz edilmesi.
Araştırma Ödevi
14
Çok sektörlü hesaplanabilir genel denge
modellerinin oluşturulması ve GAMS paket
programı yardımı ile analiz edilmesi.
Araştırma Ödevi
15
Genel denge modellerinin günlük hayat ile
bağlantısının yapılabilmesi, iktisat politikası
oluşturabilmede oynadığı rol
Uygulama ve
sınıf içi tartışma
8
9
Okuma
16
Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi/ Brooke A., D. Kendrick, A. Meeraus (1988), GAMS: a User's Guide, Scientific
Önerilen Kaynaklar
Press.
Çağatay Telli (2004), “Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yöntemi ve Türkiye
Uygulaması”, DPT
Dixon, P. B., B. R. Parmenter, A. A. Powell and P. J. Wilcoxen (1992) Notes
and Problems in Applied General Equilibrium Economics, North Hollan
Ellickson, B., Competitive Equilibrium, 1993, Cambridge University Press
Greenaway,D., Leybourne, S.J, Reed, G.V. and Whalley, J. (1993). “ Applied
General Equilibrium Modelling: Applications, Limitations and Future
Development (HMSO) ”
John B.Shoven ve John Whalley ; Applying General Equilibrium, Cambridge
University Press.
Kemal Derviş 1982. General Equilibrium Models Dor Development Policy
Lars Bergman (2003), “An Introduction to Computable General Equilibrium
Modeling”, http://www.ictp.trieste.it/ ~eee/workshops/smr1533/smr1533.htm
Mas-Colell, A., The Theory of General economic equilibrium, Cambridge
University Press.
Ross M. Starr (1997). General Equilibrium Theory: An Introduction
Shoven, J. and Whalley, J. (1992). “ Applying General Equilibrium (Cambridge
University Press)
Starr, R., General Equilibrium Theory : An Introduction, 1997, Cambridge
University Press
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Derse Katılım
Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav
70
30
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
4
64
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
1
2
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
210
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
210/30=7 ECTS
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
PÇ2
ÖÇ1
5
3
ÖÇ2
5
ÖÇ3
5
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ
10
3
3
4
4
4
PÇ
11
PÇ
12
PÇ
13
4
4
4
4
4
4
4
ÖÇ4
5
5
5
5
5
4
4
4
ÖÇ5
5
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
4
5
4
ÖÇ6
4
PÇ6
PÇ
14
Download

Genel Denge Modelleri