TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Dersin Adı
Toplam Kalite Yönetimi
Dersin Kodu
6309211
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin AKTS Kredisi
4 AKTS
Haftalık Ders Saati
2
(Kuramsal)
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
1. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Bahar
Dersin Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi Meltem DİKTAŞ
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Toplam kalite yönetimi anlayışı ve Kalite Yönetim Sistemleri ile
ilgili konuları kavratmak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimi
uygulayacak ve kalite yönetim sistemi kuracak donanıma sahip
kılmak.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1.Kalite ve toplam kalitenin tarihsel gelişimini öğrenmek.
2.Kaliteyi etkileyen etmenler bilinecek.
3.Kalite gruplarını ve kaliteye katkılarını öğrenilecek.
4.Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri irdelenecek.
5.Organizasyondaki departmanların ve çeşitli kademede yer
alanların kalite sorumluluklarının farkında olmak.
6.Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını bilmek Standart
tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt edebilmek
Kalite ve toplam kalitenin tarihsel gelişimi ve toplam kalite yönetimi
konularına değinilecektir.
Haftalık Ayrıntılı
Ders İçeriği
(15 haftalık)
KONULAR
HAFTA
Kapsam
Ders
Kitabı/Malzemesi
/Önerilen
Kaynaklar
Uygulama Süreci
1
Kalite ve genel terimler
Ders Kitabı
2
Toplam kalite yönetiminin tarihsel
gelişimi
Ders Kitabı
3
Kalite kontrol, kalite güvencesi,
toplam kalite yönetimi (TKY)
Ders Kitabı
4
Müşteri Odaklılık
Ders Kitabı
5
Katılımcılık, Liderlik
Ders Kitabı
6
Kaliteyi etkileyen etmenler
Ders Kitabı
7
Kaliteyi etkileyen etmenler
Ders Kitabı
8
Proses Yönetimi
Ders Kitabı
9
Sürekli İyileştirme
Ders Kitabı
10
Takım Çalışması
Ders Kitabı
11
Toplam kalite yönetiminin uygulama
süreci: Planlama sürei
Ders Kitabı
12
Toplam kalite yönetiminin uygulama
süreci: Kalite planlama tekniği
Ders Kitabı
13
Toplam kalite yönetiminin uygulama
süreci: Kalite planlama tekniği
Ders Kitabı
14
Türkiye’de TKY Uygulamaları
Ders Kitabı
15
Türkiye’de TKY Uygulamaları
Ders Kitabı
16
Final Sınavı
Ders Kitabı:
Özevren, M. (1997). Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Alfa Basım Yayım.
Yardımcı Kitaplar:
İsmail Şale(2005) Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.Kitabevi,
13. Basım.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi
Yarıyıl (Yıl) Ara Sınavının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün
Hesaplanması
Teorik ders
Süresi
Toplam İş Yükü
(saat)
(saat)
Sayısı
Etkinlikler
14
3
42
Okuma (derse hazırlık)
7
3
21
Kütüphane veya Internet araştırması
10
2
20
a)Sınav
1
1
1
b)Sınav için bireysel çalışma
1
17
17
a)Sınav
1
1
1
b)Sınav için bireysel çalışma
1
18
18
Uygulamalı ders
Laboratuar çalışması
Ara Sınav
Final Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) /( 30 saat/AKTS)= 120/30=4
120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğrenme
Çıktıları
PÇ
1
PÇ
2
PÇ
3
ÖÇ1
PÇ
4
PÇ
5
PÇ
6
3
ÖÇ2
PÇ
8
PÇ
9
PÇ
10
PÇ
11
3
3
PÇ
12
PÇ
13
4
3
3
ÖÇ3
3
ÖÇ4
4
ÖÇ5
4
ÖÇ6
PÇ
7
3
3
4
3
*Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
Download

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dersin Adı Toplam Kalite Yönetimi