DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Çevre İktisadı
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans (İktisat)
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Bahar
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin ders alanına giren kavram ve konuları tanımalarını
sağlamak ve öğrencilerin çevre konularındaki analiz yeteneklerini ekonomik
metotlarla ve araçlarla geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1- Alternatif çevre politikası araçlarını belirleyebilme ve eleştirel bakış
açısıyla değerlendirebilme
2- Çevre iktisadına ilişkin konularda yaratıcı ve bağımsız düşünme yeteneği
elde edebilme
3- Çevre politikalarında emisyon yükü, transfer edilebilen izinler ve yasal
yükümlülükler gibi çeşitli piyasa tabanlı konuları açıklayabilme
4- Ulusal ve uluslar arası çevre sorunlarına ilişkin politika çıkarımlarında
bulunabilme
5- Çevre sorunlarını bölgesel ölçekte analiz edebilme ve konuya ilişkin ödev
ve sunum hazırlayabilme
Çevre İktisadına Giriş, Çevre İktisadında Piyasalar, Çevresel Riskler,
Çevre ve Doğal Kaynakların Değeri, Maliyet-Fayda Analizi ve Çevre, İktisadi
Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma, Stratejik Etkileşim, Ticaret ve Çevre,
Ulaşım ve Çevre, Su Kirliliği, İklim Değişikliğinin İktisadı,
Bio-Çeşitlilik, Kaynaklar ve Enerji Kullanımı, Türkiye ve Dünya’daki Çevre
Sorunları Örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
1
Çevre İktisadına Giriş
Okuma
2
Çevre İktisadında Piyasalar
Okuma
3
Çevre ve Doğal Kaynakların Değeri
Araştırma ödevi
hazırlanması
4
Maliyet-Fayda Analizi ve Çevre
Okuma
5
Çevresel Riskler
Araştırma ödevi
hazırlanması
6
İktisadi Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma
Okuma
7
Stratejik Etkileşim
Okuma
8
Ara Sınav
9
Ticaret ve Çevre
Okuma
10
Ulaşım ve Çevre
Araştırma ödevi
hazırlanması
11
Su Kirliliği
Araştırma ödevi
hazırlanması
12
İklim Değişikliğinin İktisadı
Araştırma ödevi
hazırlanması
13
Bio-Çeşitlilik
Okuma
14
Kaynaklar ve Enerji Kullanımı
Araştırma ödevi
hazırlanması
15
Türkiye ve Dünya’daki Çevre Sorunları
Örnekleri
Sınıf tartışması
16
Final Sınavı
Atkinson, G. ve diğerleri (1999). Measuring Sustainable Development. Edward
Elgar Publishing:UK.
Field, B. C. ve Field, M. K.(2008). Environmental Economics. Mc-Graw Hill:
USA.
Garrod, G. ve Willis, K. G. (1999). Economic Valuation of the Environment.
Edward Elgar Publishing: UK.
Hanley, N. ve diğerleri (2001).
Introduction to Environmental Economics.
Oxford University Press: Great Britain.
Karacan, A. R. ( 2007). Çevre Ekonomisi ve Politikası. Ege Üniversitesi
Yayınları: İzmir
Thampapilla, D. (2002). Environmental Economics. Oxford University Press:
New York.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Derse Katılım
Katkı Yüzdesi (%)
10
Yarıyıl Ara Sınavı
90
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
4
1
4
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
180
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğre
nme
P
Çıktıl Ç
arı
1
ÖÇ1 4
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
P
Ç
2
180/30=6 ECTS
P
Ç
3
3
4
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
P P P P P P PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
Ç Ç Ç Ç Ç Ç 10 11 12 13 14
4
5
6
7
8
9
2
3
3
4
4
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2
PÇ
15
PÇ
16
Download

Çevre İktisadı - Ege Üniversitesi