EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Program Geliştirme ve Öğretim Dersi Yarıyıl Planı
Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Dr. Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU
İletişim: [email protected]
Dersin Tanımı: Bu dersin temel amacı; öğrencilerin program geliştirme sürecini ve öğelerini kavrayarak,
öğretim hizmetinin niteliğini artırabilecek öğretim becerileri için gerekli altyapıyı kazanmalarıdır.
Dersin Hedefleri:
1. Program geliştirme ve öğretim dersinde geçen temel kavramları hatırlayabilme.
2. Eğitim programının öğeleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
3. Program geliştirmenin aşamalarını kavrayabilme.
4. Eğitimde hedef belirleme kurallarını hatırlayabilme.
5. Hedef belirlemede yararlanılan aşamalı sınıflamaları hatırlayabilme.
6. Belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini hatırlayabilme.
7. Öğretimde plan hazırlama ilkelerini hatırlayabilme.
8. Alanı ile ilgili ders planı hazırlayabilme.
9. Dersin gerektirdiği öğrenme etkinliklerine dönük oluş.
10. Öğretimi planlı yürütmeye isteklilik.
11. Öğretim hizmetini zenginleştirmeye yönelik oluş.
Dersin İşlenişi: Ders öğretim elemanı ve öğrencilerin işbirliği ile uygun yöntem ve teknikler seçilerek
işlenecektir. Öğretim elemanı ile öğrenciler yarıyıl içerik-zaman çizelgesini izleyerek derslere önceden
hazırlanarak gelmelidir. Öğrencilerin her hafta işlenecek konuları önceden okumaları öğrenmelerini
kolaylaştıracaktır. Aşağıda bu ders için hazırlanmış bir içerik-zaman çizelgesi sunulmaktadır.
Değerlendirme:
Ara sınav: %40
Final sınavı + Ödev puanı: %60
Kullanılabilecek Kaynaklar:
DEMİREL, Özcan. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık,
2002.
DEMİREL, Özcan. Planlamadan Uygulamaya Öğretme Sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2000.
ERDEN, Münire. Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık, 1995.
ERTÜRK, Selahattin. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş., 1997.
SENEMOĞLU, Nuray. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Gönül Yayıncılık, 2007.
SÖNMEZ, Veysel. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2003.
ŞEKER, Hasan. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık, 2012.
Zaman-İçerik Çizelgesi
Tarih
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
Konular
Tanışma-Dersin Yapılandırılması - Eğitim Programı ve Öğeleri
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
Program tasarım yaklaşımları ve program geliştirme modelleri
Program geliştirmeyi planlama: çalışma grupları, çalışma planları, gereksinim
çözümlemesi ve değerlendirmesi - Hedefler ve Hedeflerin Belirlenmesi
Hedefler ve Hedeflerin Belirlenmesi
V. Hafta
İçerik Düzenleme, Hedef-İçerik Çizelgesi (Belirtke Tablosu)
VI.
VII.-VIII. – Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi
IX.-X. Hafta 1. Öğretim Hizmetinin Niteliğini Arttıran Değişkenler
2. Eğitim Durumunun Düzenlenmesi
3. Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri
4. Öğretmen nitelikleri ve etkili öğretim
XI.-XII.
Eğitim Programı Tasarısının Denenmesi ve Değerlendirilmesi
Hafta
Programın uygulama süreçlerine Aktarımı: Öğretim sürecini planlama
XIII. Hafta
Dersin değerlendirilmesi
XIV. Hafta
Verimli ve keyifli bir öğrenme-öğretme süreci dileği ile…
Download

EGE ÜNİVERSİTESİ