Sanat ve Sanatçılar
UNESCO, yaratıcılığı ekonomik fayda yaratabilecek ve aynı zamanda genel refahımızı
artırabilecek değerli bir kaynak olarak tanımaktadır.
Sürdürülebilir kalkınmanın temel faktörleri olarak yaratıcılığı güçlendirerek sanat ve
sanatçıları ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde teşvik etmek için UNESCO bir dizi faaliyeti
uygulamaktadır. Bu faaliyetler UNESCO’nun kültür sözleşmeleri ile bağlantılı inisiyatiflerle
sinerji hâlinde düşünülmüştür. Faaliyetler öncelikli olarak özellikle de gelişmekte olan
ülkelerdeki genç sanatçıları hedeflemekte; politika yönelimi, değişim programları, eğitim,
tavsiye ve kapasite geliştirme konularına odaklanmaktadır.
Bu faaliyetler arasında öne çıkanlardan bazıları şunlardır: Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu,
Yaratıcı Şehirler Ağı, Aschberg ve Kültür ve Çeşitlilik burs programları, Seramik Sanatları
değişim girişimiyle sanat eğitiminin teşvikidir.
Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://en.unesco.org/themes/arts-and-artists#sthash.z0jydlDN.dpuf
Download

Sanat ve Sanatçılar UNESCO, yaratıcılığı ekonomik fayda