DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Endüstrilerarası İktisat
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans (İktisat)
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya
Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Dersin amacı; öğrencilerin sektörler arası karşılıklı ilişkileri anlamalarını
sağlamak ve çok sektörlü ekonomik yapının işleyişini değerlendirebilme
becerisini kazanmalarıdır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1- Endüstrilerarası iktisadı tarihsel bir perspektif içerisinde
yorumlayabilme.
2- Piyasaların işleyişini karşılaştırabilme.
3- Devletin piyasaya müdahalesini yorumlayabilme.
4- Basit girdi çıktı modellerini analiz edebilme.
5- Endüstrilerarası İşlemler tablosunu kullanabilme ve yorumlayabilme.
6- İleri ve geri bağlantı etkilerini analiz edebilme ve yorumlayabilme.
7- Endüstrilerarası iktisat ve büyüme ilişkisini değerlendirebilme ve grup
tartışması yapabilme.
Endüstriler arası iktisadın gelişiminin tarihsel süreç içerisinde anlatılması.
Piyasaya giriş engellerinin açıklanması. Tam rekabet, Monopol, Monopolcü
rekabet ve oligopol piyasalarının özelliklerinin anlatılması. Monopolcü
rekabette reklamın öneminin belirtilmesi. Piyasaya devlet müdahalesinin
açıklanması. Basit girdi-çıktı modellerinin incelenmesi. Endüstrilerarası
işlemler tablosunun yorumlanması. İleri ve geri bağlantı etkilerinin
değerlendirilmesi. Endüstrilerarası iktisat ve büyüme ilişkisinin sentezinin
yapılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Endüstrilerarası İktisadın Tarihsel Gelişimi
Okuma
2
Piyasaya Giriş Engelleri
Okuma
Tam Rekabet Piyasası
Okuma ve ödev
sunumu
Monopol Piyasası
Okuma ve ödev
sunumu
3
4
5
Monopolcü Rekabet
Okuma ve ödev
sunumu
6
Monopolcü Rekabet ve Reklam
Okuma ve Sınıf
tartışması
Oligopol
Okuma ve Sınıf
tartışması
7
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
8
Ara Sınav
9
Devletin Piyasalara Müdahalesi
Okuma
10
Devletin Piyasalara Müdahalesi
Sınıf tartışması
11
Basit Girdi Çıktı Modelleri
Okuma
12
Endüstriler arası İşlemler Tablosu
Okuma
13
İleri ve Geri Bağlantı Etkileri
Okuma
14
İleri ve Geri Bağlantı Etkileri
Okuma ve ödev
sunumu
15
Endüstrilerarası İktisat ve Büyüme İlişkisi
Sınıf tartışması
16
Final Sınavı
Aydoğuş, O.(2000) ,Girdi-Çıktı Modellerine Giriş, Gazi Üniv. Ankara.
Chenery, H.B. and P.G. Clark (1969),Interindustrial Economics, Wiley.
R. Bon (ed.), (2000) Economic structure and maturity: Collected Papers in input-output modelling and
applications, Ashgate
Ünsal, Erdal. (2005). Mikro İktisat. İmaj Yayıncılık. Ankara.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Derse Katılım
Katkı Yüzdesi (%)
20
Ders içi Sunum
10
Yarıyıl ara Sınavı
70
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
4
1
4
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
180
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
180/30=6 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
ÖÇ1
ÖÇ2
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
5
4
ÖÇ3
3
ÖÇ4
5
ÖÇ5
3
5
ÖÇ6
ÖÇ7
PÇ6
4
5
2
4
3
4
4
4
3
4
PÇ15
PÇ16
Download

Endüstriler arası İktisat