DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Nicel İktisadi Analiz
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu,
Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans,
Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora)
Doktora
Dersin AKTS Kredisi
7
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
(Ders her iki yarıyıl
veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
Bahar
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof. Dr. Osman Aydoğuş
Öğretim Sistemi (Örgün
Eğitim, Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe,
İngilizce, Almanca)
Türkçe
YOK
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler) (Ön Koşul olan
dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış
olması önerilen dersler
varsa yazılması gerekir. Ön
koşul dersi yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar (Ders için
önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
YOK
Staj Durumu (Bu dersle
ilgili herhangi bir staj
uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
YOK
Dersin Amacı
Bu ders statik ve dinamik iktisadi analizde kullanılan teknik becerileri
geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları
1. İktisadi analizde çoklukla kullanılan genel nicel teknikleri anlayabilme
2. Statik ve dinamik iktisadi analizde kullanılan teknik becerileri
geliştirebilme
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği (yarıyıllık dersler
için arasınav ve final
sınavları dahil edilerek 16
haftalık, yıllık dersler için
arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 30 haftalık)
Doğrusal cebir, çok değişkenli hesap, optimizasyon, entegral, diferansiyel
denklemler, kontrol teorsi
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Doğrusal cebir
Sydsaeter v.d.
(Chapter 1)
2
Çok değişkenli hesap
Sydsaeter v.d.
(Chapter 2)
3
Statik optimizasyon
Sydsaeter v.d.
(Chapter 3)
4
Entegral
Sydsaeter v.d.
(Chapter 4)
5
Birinci dereceden diferansiyel denklemler
Sydsaeter v.d.
(Chapter 5) ve
uygulama
6
İkinci dereceden diferansiyel denklemler
Sydsaeter v.d.
(Chapter 6) ve
uygulama
Üçüncü dereceden diferansiyel denklemler
Sydsaeter v.d.
(Chapter 7) ve
uygulama
7
Ara Sınav
8
9
Değişkenler hesabı
Sydsaeter v.d.
(Chapter 8) ve
araştırma ödevi
10
Kontrol teorisi: temel teknikler
Sydsaeter v.d.
(Chapter 9) ve
araştırma ödevi
11
Çok değişkenli kontrol teorisi
Sydsaeter v.d.
(Chapter 10) ve
araştırma ödevi
12
Fark denklemleri
Sydsaeter v.d.
(Chapter 11) ve
araştırma ödevi
13
Kesikli zaman optimizasyonu
Sydsaeter v.d.
(Chapter 12) ve
araştırma ödevi
14
Topoloji
Sydsaeter v.d.
(Chapter 13) ve
araştırma ödevi
15
Sabit noktalar
Sydsaeter v.d.
(Chapter 14) ve
araştırma ödevi
16
Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Sydsaeter, K., P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom (2008), Further Mathematics for
Economic Analysis, Pearson Education.
de la Fuente (2000), Mathematical Methods and Models for Economists,Cambridge
University Press, Cambridge.
Hoy, M., J. Livernois, C. McKenna, R. Rees, T. Stengos (2001), Mathematics for
Economists, 2nd edition, Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
Avinash K Dixit (1990), Optimization in Economic Theory. Oxford University Press.
Chiang, A. (1990), Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw
Chiang, A. (1992), Elements of Dynamic Optimization Waveland Press.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Ödevler
Katkı Yüzdesi (%)
10
Ara Sınav
90
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
4
64
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
1
2
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
210
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
ÖÇ2
210/30=7 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
5
PÇ4
5
5
PÇ5
5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
4
5
5
PÇ12
PÇ13
PÇ14
Download

Nicel İktisadi Analiz