DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
BİLGİ EKONOMİSİ
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans ( İktisat )
Dersin AKTS Kredisi
10
Haftalık Ders Saati
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof. Dr. A. Ayşen KAYA
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı Türkiye’de bilgi teknolojilerinin kullanımını ve bilginin
teknoloji yardımıyla yayılımını tartışmaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1- Temel bilimsel araştırma, teknoloji ve yenilik konseptlerini
kavrayabilme
2- Teknoekonomik paradigmadaki değişmeye bağlı olarak sosyo-kurumsal
alandaki değişimi analiz edebilme
3- Bilgiye dayalı ekonomi ve bilgi toplumu kavramlarını tanımlayabilme
4- Bilgi toplumunda uygulanan ve uygulanması tavsiye edilen kalkınma
stratejilerinin analizini ve sentezini yapabilme
Temel bilimsel araştırma, teknoloji ve yenilik, teknolojik değişim, tekno-ekonomik
paradigmalar, tekno-ekonomik paradigmadaki değişmeye bağlı olarak sosyo-kurumsal
alandaki değişim, Fordist tekno-ekonomik paradigmanın değişimi, bilgiye dayalı
ekonomi ve bilgi toplumu, bilgi toplumunda kalkınma stratejileri
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Temel bilimsel araştırma
Okuma
2
Temel bilimsel araştırma
Okuma
3
teknoloji ve yenilik
Okuma
4
teknoloji ve yenilik
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
5
teknolojik değişim
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
tekno-ekonomik paradigmalar
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
6
tekno-ekonomik paradigmalar
7
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
8
Ara Sınav
9
tekno-ekonomik paradigmadaki değişmeye bağlı
olarak sosyo-kurumsal alandaki değişim
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
10
tekno-ekonomik paradigmadaki değişmeye bağlı
olarak sosyo-kurumsal alandaki değişim
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
11
Fordist tekno-ekonomik paradigmanın değişimi
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
12
Fordist tekno-ekonomik paradigmanın değişimi
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
13
bilgiye dayalı ekonomi ve bilgi toplumu
Sınıf tartışması
14
bilgiye dayalı ekonomi ve bilgi toplumu
Sınıf tartışması
15
bilgi toplumunda kalkınma stratejileri
Sınıf tartışması
16
Final Sınavı
•
•
•
Freeman C. and Luc S., Yenilik İktisatı, Tübitak Yayınları, Ankara, 2003.
Erkan H., Bilgi Toplumu, Türkiye İş Bankası Yayınlar, İstanbul, 1994.
Freeman C. and F. Louca, As Times Go By, Oxford University Pres, New
York, 2002.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Derse katılım
25
Dönem içi çalışma
10
Sunum
15
Yarı Yıl Sınavı
50
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
5
80
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
300
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
ÖÇ1
5
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
PÇ2
PÇ3
300/30=10 ECTS
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
5
3
5
5
5
5
5
5
Download

Bilgi Ekonomisi