DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
ÇEVRE İKTİSADI
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
10
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Doç. Dr. MENEVİŞ UZBAY PİRİLİ
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin çevre konularındaki analiz yeteneklerini ekonomik
metotlarla ve araçlarla geliştirmektir.
1-Çevre ekonomisindeki piyasaların anlaşılması
2-sürdürülebilir kalkınma konseptinin incelenmesi
3-Türkiye ve dünyadaki çevre sorunlarını iktisadi bağlamda analiz
edebilmek
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Çevre iktisadına giriş, çevre iktisadında piyasalar, çevresel riskler, çevre ve doğal
kaynakların değeri, maliyet-fayda analizi ve çevre, iktisadi büyüme ve sürdürülebilir
kalkınma, stratejik etkileşim, ticaret ve çevre, ulaşım ve çevre, su kirliliği, iklim
değişikliğinin iktisadı, bio-çeşitlilik, kaynaklar ve enerji kullanımı, Türkiye ve
dünya’daki çevre sorunları örnekleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Çevre iktisadına giriş
Okuma
2
Çevre iktisadında piyasalar
Okuma
3
Çevresel riskler, çevre ve doğal kaynakların değeri
Okuma
4
Maliyet-fayda analizi ve çevre
Okuma
5
İktisadi büyüme ve sürdürülebilir kalkınma
Okuma
6
Stratejik etkileşim
Okuma
7
Ticaret ve çevre
Okuma
8
Ara Sınav
9
Ulaşım ve çevre
Okuma
10
Su kirliliği, iklim değişikliğinin iktisadı
Okuma
11
Bio-çeşitlilik
Okuma
12
Kaynaklar ve enerji kullanımı
Okuma
13
Türkiye ve dünya’daki çevre sorunları örnekleri
Okuma
14
Türkiye ve dünya’daki çevre sorunları örnekleri
Okuma
15
Türkiye ve dünya’daki çevre sorunları örnekleri
Okuma
16
Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
1. ATKINSON, G. ve diğerleri, “Measuring Sustainable Development”, Edward
Elgar Publishing, UK, 1999
2. FIELD, B. C. ve FIELD, M. K., “Environmental Economics”, Mc-Graw Hill:
USA, 2008
3. GARROD, G. ve WILLIS, K. G., “Economic Valuation of the Environment”,
Edward Elgar Publishing: UK, 1999
4. HANLEY, N. ve diğerleri, “Introduction to Environmental Economics”,
Oxford University Press: Great Britain, 2001
5. KARACAN, A. R., “Çevre Ekonomisi ve Politikası”, Ege Üniversitesi
Yayınları: İzmir, 2007
6. THAMPAPILLA, D., “Environmental Economics“, Oxford University Press:
New York, 2002
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Yarıyıl Ara Sınavı
100
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
16
5
80
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Proje
TOPLAM
300
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
300/30=10 ECTS
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
PÇ2
ÖÇ1
5
3
ÖÇ2
5
3
5
ÖÇ3
5
3
2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
Download

Çevre İktisadı - Ege Üniversitesi