DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
YENİ TİCARET TEORİSİ
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
10
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
DOÇ. DR. R. FATİH SAYGILI
Öğretim Sistemi
UZAKTAN ÖĞRETİM İKTİSAT TEZSİZ E-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Dersin amacı; öğrencilerin yeni ticaret teorilerinin önemini ve yeni ticaret teorilerinin
uluslararası ticaret politikaları üzerindeki etkisini anlamalarını sağlamaktır.
1- Yeni ticaret teorisi ile ilgili temel kavramların incelenmesi
2- Yeni ticaret teorilerinin uluslar arası ticaret politikaları üzerine
etkisinin iktisadi göstergeler ile analiz edilebilmesi
3- Ekonomik entegrasyonların uluslar arası ticaret üzerindeki etkilerin
vurgulanması
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Yeni ticaret teorisinin tanımlanması ve kapsamının açıklanması. Bölgesel iktisat teorileri
içerisinde yeni ticaret teorilerinin rolünün ve öneminin belirtilmesi. Yeni ticaret teorisinin temel
özelliklerinin açıklanması. Monopolcü rekabet ve uluslararası ticaret arasındaki ilişkinin ortaya
koyulması. Ölçeğe göre getiriler, endüstri içi ticaret, ekonomik coğrafya, faktör mobilitesi ve
ulaşım maliyetlerinin uluslararası ticaret üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Çok taraflı
ticaret anlaşmalarının ve stratejik ticaret politikalarının etkilerinin belirtilmesi. Küreselleşme
kavramının ve etkilerinin tartışılması. İktisadi birlikler arası ticaretin yapısının incelenmesi.
Ekonomik entegrasyonların ticaret yaratıcı ve saptırıcı etkilerinin değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Yeni ticaret teorisinin tanımlanması ve kapsamının
açıklanması
Okuma
2
Bölgesel iktisat teorileri içerisinde yeni ticaret teorilerinin
rolünün ve öneminin belirtilmesi
Okuma
3
Yeni ticaret teorisinin temel özelliklerinin açıklanması
Okuma
4
Monopolcü rekabet ve uluslararası ticaret arasındaki
ilişkinin ortaya koyulması
Okuma
5
Monopolcü rekabet ve uluslararası ticaret arasındaki
ilişkinin ortaya koyulması
Okuma
6
Ölçeğe göre getiriler, endüstri içi ticaret, ekonomik
coğrafya, faktör mobilitesi ve ulaşım maliyetlerinin
uluslararası ticaret üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
Okuma
7
Ölçeğe göre getiriler, endüstri içi ticaret, ekonomik
coğrafya, faktör mobilitesi ve ulaşım maliyetlerinin
uluslararası ticaret üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
Okuma
8
Ara Sınav
9
Çok taraflı ticaret anlaşmalarının ve stratejik ticaret
politikalarının etkilerinin belirtilmesi
Okuma
10
Çok taraflı ticaret anlaşmalarının ve stratejik ticaret
politikalarının etkilerinin belirtilmesi
Okuma
11
Küreselleşme kavramının ve etkilerinin tartışılması
Okuma
12
İktisadi birlikler arası ticaretin yapısının incelenmesi
Okuma
13
İktisadi birlikler arası ticaretin yapısının incelenmesi
Okuma
14
Ekonomik entegrasyonların ticaret yaratıcı ve saptırıcı
etkilerinin değerlendirilmesi
Okuma
15
Ekonomik entegrasyonların ticaret yaratıcı ve saptırıcı
etkilerinin değerlendirilmesi
Okuma
16
Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
GREENWAY, D., New Trade Theories and Developing Countries, in Balasubramanyam, V.N. and Lall, S. (eds), Current Issues in Development Economics,
London, Macmillan, 1991.
KRUGMAN, P.R., A Model of Innovation, Technology Transfer and the World
Distribution of Income, Journal of Political Economy, 87, 1979.
KRUGMAN, P., Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of
Trade, American Economic Review, 70, 1980.
KRUGMAN, P.R., Import Protection as Export Promotion, in Kierzkowski, 1984.
KRUGMAN, P.R. (ed.), Strategic Trade Policy and the New International
Economics, Cambridge, Mass., MIT Press, 1986.
KRUGMAN, P.R., Increasing Returns and the Theory of International Trade. In
Bewley, T. (ed.), Advances in Economic Theory, Cambridge, 1987.
KRUGMAN, P.R., New Trade Theory and the Less Developed Countries, in
Calvo, C., Findlay, R., Kowi, P. and Braga de Macedo, J., (eds.), Debt
Stabilization and Development: Essays in Memory of Carlos Alejandro, Oxford,
Blackwell, 1989
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl Ara Sınavı
Katkı Yüzdesi (%)
100
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
(saat)
(saat)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
5
80
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
300
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
ÖÇ1
5
ÖÇ2
ÖÇ3
PÇ2
PÇ3
300/30=10 ECTS
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
5
4
5
5
4
4
5
4
5
5
4
4
PÇ9
PÇ10
PÇ11
Download

Yeni Ticaret Teorisi