DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
BİLİŞİM ENDÜSTRİLERİ
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans ( İktisat )
Dersin AKTS Kredisi
10
Haftalık Ders Saati
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAÇUKA
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencileri, medya, yazılım ve donanım, telekomünikasyon, ulaşım ve
taşımacılık gibi şebeke (network) endüstrilerini analiz edebilecek ve politika
üretebilecek teori ve uygulamaya dair bilgi ile donatmaktır.
1- Bilişim endüstrileri ile ilgili temel kavramların kavranabilmesi
2- Şebeke endüstrilerini analiz ederek politika önerileri sunabilme
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Giriş ve genel kavramlar (şebekeler (networks), şebeke endüstrileri, yüksek riskli
yatırımlar ve batık maliyetler, ölçek ekonomileri, şebeke dışsallıkları, tamamlayıcılık,
uyumluluk ve standartlaşma), oyun teorisi araçları ve denge kavramları, uyumluluk ve
şebeke dışsallıkları: donanım endüstrisi, ürün çeşitliliği, korsan ürünler, piyasa
ayrıştırması: yazılım endüstrisi, teknoloji tercihi ve standartlaşma, şebeke büyüklüğü ve
yeni firmaların piyasaya girişi, telekomünikasyon piyasalarında piyasa gücü ve rekabet,
yayın ve medya endüstrisi, bankacılık ve para, havayolu endüstrisi, stratejik ortaklıklar,
birleşmeler ve şirket devirleri, iki yanlı piyasalar, sosyal şebeke formasyonu ve sosyal
etkileşim, sosyal şebekeler ve dışsallıklar.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Giriş ve genel kavramlar (şebekeler (networks),
şebeke endüstrileri, yüksek riskli yatırımlar ve batık
maliyetler, ölçek ekonomileri, şebeke dışsallıkları,
tamamlayıcılık, uyumluluk ve standartlaşma)
Okuma
2
oyun teorisi araçları ve denge kavramları
Okuma
3
uyumluluk ve şebeke dışsallıkları: donanım
endüstrisi, ürün çeşitliliği, korsan ürünler
Okuma
4
piyasa ayrıştırması: yazılım endüstrisi, teknoloji
tercihi ve standartlaşma, şebeke büyüklüğü ve yeni
firmaların piyasaya girişi
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
5
telekomünikasyon piyasalarında piyasa gücü ve
rekabet
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
yayın ve medya endüstrisi
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
6
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
bankacılık ve para
7
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
8
Ara Sınav
9
havayolu endüstrisi
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
10
stratejik ortaklıklar, birleşmeler ve şirket devirleri
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
11
iki yanlı piyasalar
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
12
iki yanlı piyasalar
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
13
sosyal şebeke formasyonu ve sosyal etkileşim
Sınıf tartışması
14
sosyal şebekeler ve dışsallıklar.
Sınıf tartışması
15
sosyal şebekeler ve dışsallıklar.
Sınıf tartışması
16
Final Sınavı
•
•
•
SHY O., “Analysis of Network Industries”, Cambridge University Press, 2001
GOTTINGER H.W., “Economies of Network Industries”, Routledge, London,
2003
EVANS, D. S. & HAGIU A. & SCHMALENSEE R., “Invisible
Engines”, MIT Press, 2006
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Derse katılım
25
Dönem içi çalışma
10
Sunum
15
Yarı Yıl Sınavı
50
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
5
80
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
300
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
ÖÇ1
5
ÖÇ2
5
PÇ2
PÇ3
5
300/30=10 ECTS
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ10
PÇ11
3
PÇ9
4
5
3
4
5
Download

Bilişim Endüstrileri