DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
KAMU EKONOMİSİ
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
UZAKTAN ÖĞRETİM İKTİSAT TEZSİZ E-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Dersin AKTS Kredisi
10
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
3. yarıyıl / Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
PROF. DR. METİN KARADAĞ
Öğretim Sistemi
Uzaktan
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, devletin ekonomide bulunduğu konumun mikro iktisat teorisi
çerçevesinde anlaşılmasının sağlanmasıdır. Ayrıca dersin diğer bir hedefi,
devletin yapmış olduğu ekonomik faaliyetlerin özellikle kamu harcamalarının
etkilerini teorik ve uygulamalı olarak incelemek ve analiz etmektir.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1. Hükümete gereksinimin nedenlerini ve devletin ekonomiye
müdahalelerinin gerekçelerini anlamak
2. Etkinlik ve eşitlik kavramlarını anlamak
3. Refah ekonomisi ile ilgili teorik konuları analiz etmek
4. Kamu mallarının özelliklerini anlamak ve hükümetin neden kamu malı
ürettiğini anlamak
Kamu kesiminin önemi ve devletin ekonomiye müdahalesinin gerekçeleri, refah
ekonomisi, refahın çeşitli yaklaşımlar ile ölçülmesi, tam ve yarı kamusal mallar,
kamu tercihleri, bürokrasi, dışsallıklar, kamu harcamalarının analizi, fayda
maliyet analizi, Türkiye’de kamu harcamaları, piyasa mekanizmasının
başarısızlığı, kamusal malların üretiminin genel denge ve kısmi denge analizi,
kamu gelirleri, vergilerin sınıflandırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
1
Kamu kesiminin önemi ve devletin ekonomiye
müdahalesinin gerekçeleri
Uygulama
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
2
Kamu kesiminin önemi ve devletin ekonomiye
müdahalesinin gerekçeleri
3
refah ekonomisi
4
refahın çeşitli yaklaşımlar ile ölçülmesi
5
tam ve yarı kamusal mallar
6
kamu tercihleri
7
bürokrasi
8
dışsallıklar
9
kamu harcamalarının analizi
10
fayda maliyet analizi
11
Türkiye’de kamu harcamaları
12
piyasa mekanizmasının başarısızlığı
13
kamusal malların üretiminin genel denge ve
kısmi denge analizi
14
kamusal malların üretiminin genel denge ve
kısmi denge analizi
15
kamu gelirleri
16
kamu gelirleri
• C.V. Brown and P.M. Jackson, “Public Sector Economics” Fourth
Edition, Blackwell, Oxford, 1990
• Joseph E. Stiglitz, “Public Sector Economics”, Third Edition, W.W.
Norton, London, 1999
• Jha, Raghbendra, “Modern Public Economics”, London: Routledge,
1998
• Laffont, Jean-Jacques, “Fundamentals of Public Economics”, Boston:
MIT, 1989
• Myles, Gareth, “Public Economics”, Cambridge: Cambridge University,
1999
• Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, “Public Finance in
Theory and Practice”, ,Fifth edition, McGraw-Hill, London, 1989
• Şener O., “Kamu Ekonomisi” Alkım Yayınları, 1998
•
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Derse katılım
Katkı Yüzdesi (%)
25
Dönem içi çalışma
10
Sunum
15
Yarı Yıl Sınavı
50
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
5
80
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
300
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
PÇ2
ÖÇ1
3
5
ÖÇ2
5
ÖÇ3
3
ÖÇ4
5
3
PÇ3
300/30=10 ECTS
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
Download

Kamu Ekonomisi