DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
İşgücü İktisadı
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora (İktisat)
Dersin AKTS Kredisi
7
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; işgücü piyasalarını analiz edebilmelerini ve
istihdam politikaları oluşturabilmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1- Modern emek piyasası teorilerini kavrayabilme.
2- İşgücü piyasalarını düzenleyen uluslararası kurumları analiz edebilme.
3- Düzenleyici kurumların emek piyasasını düzenlemedeki rolünü analiz
edebilme.
Modern emek piyasası teorileri. İstihdam politikaları ve uygulamaları. Emek
piyasasındaki düzenleyici kurumlar ve rolleri. İşgücü planlaması. İşsizlik
sigortası. İşgücü piyasasında denetim.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
1
2
3
Uygulama
Emek piyasası ile ilgili kavramlar
Okuma
Emek piyasası türleri
Okuma
Modern emek piyasası teorileri
Araştırma Ödevi
Hazırlama
4
Modern emek piyasası teorileri
5
Modern emek piyasası teorileri
Araştırma Ödevi
Hazırlama
6
İstihdam politikaları ve uygulamaları
Araştırma Ödevi
Hazırlama
7
İstihdam politikaları ve uygulamaları
Araştırma Ödevi
Hazırlama
Ara Sınav
Emek piyasasındaki düzenleyici kurumlar ve
rolleri, Resmi istihdam kurumları
Araştırma Ödevi
Hazırlama
10
Emek piyasasındaki düzenleyici kurumlar ve
rolleri, Özel istihdam büroları
Araştırma Ödevi
Hazırlama
11
Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün (ILO)
fonksiyonları
Araştırma Ödevi
Hazırlama
12
İşgücü piyasası ile ilgili Türkiye’nin katıldığı
uluslar arası sözleşmeler
Araştırma Ödevi
Hazırlama
13
İşgücü planlaması yapma
Araştırma Ödevi
Hazırlama
14
İşsizlik sigortasının kurulumu ve yönetimi
Araştırma Ödevi
Hazırlama
15
İşgücü piyasasında denetim
Araştırma Ödevi
Hazırlama
8
9
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Araştırma Ödevi
Hazırlama
16
Final Sınavı
Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S. Modern labor economics (7th ed.)
2000.Reading, MA: Addison-Wesley, pp. 318-327.
Ehrenberg, R. G. e Smith, R. S. Modern Labor Economics: Theory and Public
Policy, 5a ed., Harper Collins College Publishers, 1994
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Derse Katılım
20
Haftalık Ödevler
20
Yarı Yıl Sınavı
60
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
4
64
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
1
2
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
210
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
210/30=7 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
PÇ2
5
5
ÖÇ2
ÖÇ3
4
4
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4
4
4
5
5
5
4
3
3
PÇ8
4
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
Download

İşgücü İktisadı