GENERAL TEST SPECIFICATIONS FOR FLAT
TEST NAME
FLAT
LANGUAGE LEVEL
Intermediate
PURPOSE
To measure students’ proficiency in English and determine whether
or not they are competent enough in order to continue their studies
in their respective departments.
STRUCTURE OF THE TEST
The test consists of 5 sections which are Listening, Reading, Writing,
Use of English-Vocabulary and Speaking.
Each section tests
students’ knowledge and performance in each skill and area.
TIME ALLOCATED
180 minutes
DESCRIPTION OF TEST TAKERS
Test takers are non-native speakers of English Language at the Yaşar
University Prep Class Intensive English Program with /without
prior knowledge of English.
GRADING
Listening, Reading and Use of English-Vocabulary sections of the
test are graded by optical readers and each correct answer gets 1
point. Writing and Speaking sections are graded by respective
instructors in accordance with pre-determined evaluation criteria.
OVERALL DESIGN
SECTION
SKILL
PERCENTAGE
TIME
ALLOCATED
NO. OF
QUESTIONS
PART A
Listening
10 %
20 min.
10
PART B
Reading
20 %
30 min.
20
TYPES OF QUESTIONS
Multiple Choice
Multiple Choice
15 %
60 min.
1 essay
1 paragraph
PART C
Writing
PART D
Use of
English
and
Vocabulary
50 %
70 min.
50
PART E
Speaking
5%
3-5 min.
2-3
-1 opinion essay question of
300-500 words
-1 paragraph writing task
describing a graph, diagram,
etc.
Multiple Choice
Open-ended questions
FLAT BELİRTKE TABLOSU
SINAV ADI
FLAT
DİL SEVİYESİ
Orta Seviye
AMAÇ
Öğrencilerin bölümlerine devam etmeleri için gerekli olan
yabancı dil seviyesine sahip olup olmadıklarını ölçmek.
SINAVIN YAPISI
FLAT, dinleme, okuma, yazma, dilbilgisi ile kelime kullanımı ve
konuşma becerilerini ölçmeyi amaçlar. Her bölüm öğrencinin
ilgili alandaki bilgi ve becerisini ölçer.
SINAV SÜRESİ
180 dakika
SINAVA GİREN ÖĞRENCİ TANIMI
Ana dili İngilizce olmayıp, daha önce İngilizce bilgisi
olan/olmayan Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
öğrencileridir.
PUANLAMA
Dinleme, okuma, dilbilgisi ve kelime kullanımı optik okuyucu
tarafından notlandırılıp öğrenciler her doğru cevap karşılığında
1 puan alırlar. Yazma ve konuşma bölümleri okutmanlar
tarafından önceden belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirilir.
İÇERİK DAĞILIMI
BÖLÜM
BECERİ
YÜZDE
SÜRE
SORU SAYISI
BÖLÜM
A
Dinleme
10 %
20 dk.
10
Çoktan seçmeli
BÖLÜM B
Okuma
20 %
30 dk.
20
Çoktan seçmeli
BÖLÜM
C
Yazma
15 %
60 dk.
1 kompozisyon
1 paragraf
BÖLÜM
D
Dilbilgisi ve
Kelime
kullanımı
50 %
70 dk.
50
BÖLÜM E
Konuşma
5%
3-5 dk.
2-3
SORU TİPİ
-Verilen
konu
üzerinde
öğrencilerin kendi fikirlerini
belirttikleri 300-500 kelimeden
oluşan kompozisyon yazımı
-Öğrencilerin verilen grafiği
75-100 kelime ile açıkladıkları
paragraf yazımı
Çoktan seçmeli
Açık uçlu soru tipi
Download

GENERAL TEST SPECIFICATIONS FOR FLAT