KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI
ÜNVANI/ GÖREVİ
SORUMLULUK ALANI
ORGANİZASYONDAKİ YERİ
VEKİLİ
Doküman No
Yayın Tarihi
Rev. No/Tarih
GT -…
…
…
Sayfa No
1
: Bilgisayar İşletmeni
(Yasemin ARSLAN)
: Tesisler ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)
: Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel
Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı ve Şube Müdürüne
karşı sorumludur.
: Bilgisayar İşletmeni (Selma KARABAŞ)
GÖREV VE YETKİLERİ:


Başkanlığımız diğer birimleri ile koordineli çalışarak ihtiyaçların zamanında ve verimli olacak
şekilde karşılanması.
Başkanlığımızın temel fonksiyonlarını yerine getirmesi için bütçesi dahilinde ilgili kanun,
yönetmelik ve tebliğler gereğince ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.
Öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma
alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek,
boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere
spor faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri temin etmek. Bütçe imkanları
çerçevesinde spor takımlarının geliş gidişlerinin sağlanması.
Tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılması işlemleri.
Başkanlığımız bünyesinde öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre oluşturulan öğrenci
topluluklarının il içi ve il dışı faaliyetlerinde her türlü mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılamak.
Fakülte ve yüksekokul öğrencilerimizin eğitim öğretim hizmetlerine yönelik olarak talep edilen
malzeme ve hizmetlerin bütçe imkanları çerçevesinde destek olmak.
Görev alanı ile ilgili evrakların dosyalama, arşivleme ve raporlama işlerini yapmak.


Personel maaş işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
İmzaya sunulan evrakların takibini yapmak.

Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar destek unsuru olarak üst yönetimi bilgilendirme,
görüş ve önerilerde bulunmak.

Öğrencilerin yıl içerisindeki fotoğraf ve resim çalışmalarında ve sergilerinde ihtiyaç duydukları
malzemeleri temin etmek.

Bağlı olduğu proses ile yöneticileri tarafından verilen yazılı ve sözlü iş ve işlemleri yapmak.





Hazırlayan
: Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı
Onay
:
Üst Yönetici :
Birim Yöneticisi :
Özcan BÜYÜKGENÇ
Daire Başkanı
Rektörlük Makamı
Prof. Dr. Burhanettin UYSAL
Rektör
KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI
Doküman No
Yayın Tarihi
Rev. No/Tarih
GT -…
…
…
Sayfa No
2
KRİTERLER:
 KPSS’ den başarılı olmak.
 Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince genel şartları taşımak.
Hazırlayan
: Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı
Onay
:
Üst Yönetici :
Birim Yöneticisi :
Özcan BÜYÜKGENÇ
Daire Başkanı
Rektörlük Makamı
Prof. Dr. Burhanettin UYSAL
Rektör
Download

Yasemin ARSLAN - Karabük Üniversitesi