ÖZGEÇMİŞ
I. Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı (Unvanı)
Murat Aslan (Doç.Dr.)
E-posta:(kurum/özel)
[email protected]
0312- 466 75 33
Santral No:
Dâhili No:
Faks:
3567
İş Adresi:
0312 - 466 73 84
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye
Bölümü Cinnah Cad. No:16
06690 Çankaya/ANKARA
Bölümü/Anabilim Dalı:
Maliye Bölümü
II. Eğitim Bilgileri
Doktora
George Mason University (Ekonomi, 2004)
Yüksek Lisans
Lisans
The American University (Ekonomi, 1997)
Hacettepe Universitesi (Maliye, 1993)
Kamu Ekonomisi, Makroekonomi, Uygulamalı Ekonomik Modelleme,
Ekonometri
Araştırma Alanları
Akademik İş
Mart-2014-
Doç.Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, SBF, Ankara
Eylül 2011-Mart 2014
Doç.Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Eskişehir.
Kasım 2005-Eylül 2011
Yrd. Doç.Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Aralık 2004-Kasım 2005
Arş.Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Ağustos 2001-Mayıs 2004
Arş Gör-Öğr. Gör., George Mason University.
Akademik Ödüller
2004
ICES Doktora Tez Ödülü, George Mason University.
1999-2000
İktisat Bölümü Başkanı Araştırma Bursu: George Mason University.
1996-2002
Milli Eğitim Bakanlığı: 1416 sayılı Kanun kapsamında Yurtdışı YüksekLisans ve Doktora Bursu. Maliye disiplininde 236 adayın katıldığı sınavda,
sınav birinciliği.
1993
İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü. Bölüm Birinciliği.
Bilimsel Makaleler
Aslan, M., Öz E.,
Buyrukoğlu S., and
Nazlıoğlu Ş.,
Kabul
Aslan, M., and
Yıldırım Z.,
(2010).
İktisat ve Hukuk Disiplini Çerçevesinde Vergi Suçlarının
İtirafını Teşvik Eden Düzenlemeler, Legal Mali Hukuk Dergisi
, (63), 553-570.
Aslan, M., and
Taşdemir M.,
(2009).
Is Fiscal Synchronization Hypothesis Relevant for Turkey?
Evidence from Cointegration and Causality Tests with
Endogenous Structural Breaks, Journal of Money, Investment
and Banking , (12), 14-25.
Aslan, M., and Bilge (2009).
S.,
Aslan, M. ve S. Bilge, "Türkiye'de 1950-2006 Döneminde
Bütçe Gelir-Gider Yönetimi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Tek
Parti ve Koalisyon Hükümetlerinin Karşılaştırması", Süleyman
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi , (14-3), 265-288.
Nazlıoğlu, Ş.,
Yalama, A., and M.
Aslan,
(2009).
Financial Development and Investment: Cointegration and
Causality Analysis for the Case of Turkey, International
Journal of Economic Perspectives, (3-2), 107-119.
Aslan, M. , H. K.
Aslan and A.
Yalama,
(2009).
The Dynamics of Real Wages and Productivity in Public and
Private Sectors: An Empirical Investigation for 1963-2007
Period in Turkey, Investment Management and Financial
Innovations , (6-3), 179-185.
Aslan, M., and Öz
G.,
(2008).
Mükelleflerin ve Vergi Dairesi Personelinin Vergi Bilinç
Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama Çalışması, Vergi Sorunları ,
(253), 120-129.
Aslan, M., and
Aslan H.K.,
(2008).
Türkiye’de 1963–2006 Döneminde Kamu ve Özel Sektör
Ücretleri Üzerine bir Ampirik Uygulama, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (9-2), 23-46.
Aslan, M., and
Aslan E.,
(2008).
The Regulation of Large Retail Firms in Turkey: A Game
Theory Based Analytical Model, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (8), 89-106.
edil
di
Does Fiscal Policy Matter for Trade Balance in the OECD
Countries? Panel Vector Error Correction Estimation,
International Journal of Trade and Global Markets.
Aslan, M., and
Aslan H.K.,
(2008).
Maliyet Hastalığı Hipotezi: Türkiye’de Kamu ve Özel Sektör
Ücretleri Üzerine bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Dergisi , (22), 93-111.
Aslan, M.
(2007).
Türkiye’de 1987–2006 Döneminde Maliye ve Para
Politikalarının İktisadi Büyümeye Etkileri Üzerine Ampirik bir
Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi , (8-2), 1-24.
Aslan, M.
(2007).
The Construction of a Financial Social Accounting Matrix for
the Turkish Economy with 1996 Data, Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi , (7-1), 287-306.
Aslan, M.
(2005).
An Analytical Survey on Regulation Theories, E-akademi, June
2005, No:40.
Aslan, M.
(2005).
Construction of Turkish Social Accounting Matrix with 1996
Data, Dumplupınar U. Social Science Journal, (13), 221-244.
Aslan, M.
(2005).
Political Economic Analysis of Turkish Economy: Structural
Problems and the Role of the State, Osmangazi U. Social
Science Journal, (6-2), 15-25.
Aslan, M.
(2005).
Non-Keynesian Effects of Fiscal Discipline: A Computable
General Equilibrium Analysis for Turkey , Selcuk University
Social Science Journal, (9),1-30.
Konferanslar
Aslan, M.,
(2013).
“Turkish Liberal Economic Path from 1980 to 2013, “ Invited
Lecture: University of Satif, Satif, Algeria. June 12 2013.
Aslan, M., and
Aslan, H.K.,
(2009).
“An Empirical Investigation of Long and Short-Run Relations
between Private Savings and Other Macroeconomic Variables
in Turkey for 1975-2007 Period”, IJAS, Gottenheim, Germany,
November 9-13.
Taşdemir, M., ve
M. Aslan,
(2009).
“Uncertainty Spillovers between Exchange Rates and Inflation:
Evidence from Turkey”,Econ-Anadolu Conference: Eskişehir,
Turkey, June 17-19.
Aslan, M., ve M.
Taşdemir,
(2009).
“Synchronization Hypothesis Relevant for Turkey? Evidence
from Cointegration and Causality Tests with Endogenous
Structural Breaks”, Econ-Anadolu Conference: Eskişehir,
Turkey, June 17-19.
Aslan, M.,
(2005).
“A Financial CGE Model for Turkish Economy with 1996
Data”, EcoMod2005 International Conference for Policy
Modeling, İstanbul, June 29 - July 1.
Aslan, M.,
(2004).
“Constructing and Applied CGE Model: Turkish Example”,
Invited Lectures, Hacettepe University, Ankara, Turkey, Nov
16.
Kitaplar/Kitap Bölümleri
Sayım, I., M. Aslan, (2010). Mikro İktisat, (Microeconomics), Krugman, P. ve R. Wells,
C. Dişbudak, A.
Palme Yayıncılık.
Ateş, ve K.
[ÇEVİRİ KİTAP]
Türkcan
Aslan, H.K. and M.
Aslan,
(2014)
Dünya Siyaseti: Yeni Eğilimler ve Dönüşümler, (World Politics
Trend and Transformation), Charles W. Kegley, JR and Shannon
L. Blanton,
[ÇEVİRİ KİTAP]
Dersler
Fiscal Policy
Public Economics
Macroeconomics
Mathematical Economics
Constitutional Economics (Graduate)
Microeconomics (Graduate)
Econometrics (Graduate)
Monetary Economics
Download

Murat Aslan - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi