ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
AÇIKLAMALAR
Dersin Adı
Mesleki İngilizce V
Dersin Kodu
ENG 411
Dersin Türü
(Zorunlu,
Seçmeli)
Dersin Düzeyi
(Önlisans,
Lisans, Yüksek
Lisans
Doktora)
Zorunlu
Lisans
Dersin Yılı
4
Dersin Yarıyılı
1
AKTS Kredisi
4
Dersin
Öğretim
Elemanı
Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü
ÖÇ1. Okuma becerilerini geliştirme
ÖÇ2. yeni kelime grupları öğrenme
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ3. akademik paragraflar ve makaleler yazma
ÖÇ4. hedef dilde temel edebi analizler yapma
ÖÇ5. dil bilgisini geliştirme
Dersin Veriliş
Biçimi (Yüz
yüze, Uzaktan
Eğitim, vb.)
Dersin
Önkoşulları ya
da Eş Koşulları
Yüzyüze
Yok
Önerilen
Dersler
Yok
HAFTA
Dersin İçeriği
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
KONULAR
Johanna
Johanna
Eleven
The Fun They Had
The Fun They Had
Two Thanksgiving Day Gentlemen
Two Thanksgiving Day Gentlemen
The Mirror
You Go Your Way, I’ll Go Mine
You Go Your Way, I’ll Go Mine
Home
Home
The Woman
Tigress & Her Mate
Kay, J and Gelshenen, R (2001). Discovering Fiction 1. New York: Cambridge
University Press
Zorunlu ya da
Önerilen
Kaynaklar
Öğretim
Yöntem ve
Teknikleri
Değerlendirm
e Yöntemi ve
Kriterler
Dersin
Öğretim Dili
Writing Booklet (ELDBU-CDU) (2008)
Tüm dil becerileri eklektik (derleme) metot ile geliştirilir
1 Arasınav, 1 Son Sınav, Derse katılım ve ödevler
İngilizce
Staj/Uygulama
Yok
Program Çıktısı\Öğrenme Çıktısı
ÖÇ1
ÖÇ3
X
Dil yapı ve işlevlerinin anlamını kavrama ve doğru ve uygun bir şekilde
kullanma becerisi.
Genel İngilizce iletişiminde kullanılan okuma, dinleme, yazma ve
konuşma alt-becerilerini geliştirme becerisi
ÖÇ2
X
X
ÖÇ4
ÖÇ5
X
Akademik İngilizce iletişiminde kullanılan okuma, dinleme, yazma ve
konuşma alt-becerilerini geliştirme becerisi
X
Akıcı ve tutarlı akademik paragraflar ve makaleler yazma becerisi
X
Kelime yapıları, ilgili kelimeler, kelime kökleri, türev ve ödünç kelime
bilgilerini kullanarak akademik İngilizce iletişiminde yer alan kelimeleri
tanıma ve anlama becerisi
Kelime yapıları, ilgili kelimeler, kelime kökleri, türev ve ödünç kelime
bilgilerini kullanarak genel İngilizce iletişiminde yer alan kelimeleri
tanıma ve anlama becerisi
Türkçe ve İngilizce çeviri tekniklerini ve stratejilerini öğrenme ve
uygulama becerisi
Lisans bölümü eğitim alanına yönelik ve özgü metinleri anlama ve kendi
alanı ile ilgili kelime bilgilerini genişletme becerisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOEFL IBT sınavında yer alan soru tiplerini tanımak ve okuma, dinleme,
konuşma ve yazma becerilerini geliştirme
Etkili sunum yapabilmek için gerekli dil ve becerileri geliştirme
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI / PROGRAM YETERLİLİKLERİ MATRİSİ
PY1
PY2
PY3
PY4
PY5
PY6
PY7
X
Ö.Ç. 1
PY8
PY9
PY10
PY11
PY12
PY13
PY14
x
X
Ö.Ç. 2
X
Ö.Ç. 3
X
x
Download

ENG411 - Başkent Üniversitesi