HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ
LİSANS BÜTÜNLEME PROGRAMI
İNGİLİZCE PROGRAMI
Dersin Kodu- Dersin Adı
ECO 129 Introduction to Management (01)
ECO 129 Introduction to Management (02)
ECO 131 Accounting I
ECO 135 Introduction to Economics I (01)
ECO 135 Introduction to Economics I (02)
ECO 135 Introduction to Economics I (03)
ECO 135 Introduction to Economics I (04)
ECO 135 Introduction to Economics I (05)
ECO 135 Introduction to Economics I (06)
ECO 137 Mathematics for Economists I (01)
ECO 137 Mathematics for Economists I (02)
INR 121 Fundamental Concepts of Law
TKD 103 Turkish Language I (65) -(66)
ING 111 Integrated Skills I
ECO 143 Introduction to Philosophy
ECO 147 History of Civilization
ECO 149 Computer Skills for Economists I
ECO 235 Microeconomic Theory I (01)
ECO 237 Macroeconomic Theory I (01)
ECO 237 Macroeconomic Theory I (02)
ECO 239 Statistics I
ECO 241 Mathematical Economics I
ECO 227 Economic History I
ECO 231 Computer Applications I (01)-(02)
AİT 203 Atatürks Prin. And Hist. of His Ref. I (60)
ING 211 Academic Writing Skills I (06)
ECO 321 Monetary Economics I
ECO 323 Econometrics I
ECO 325 Public Finance
ECO 327 International Economics I
ECO 329 Industrial Organization
ECO 333 Agricultural Economics
ECO 337 Game Theory
ECO 339 Methodology of Science
ECO 343 Marxian Economic Theory
ECO 415 Development and Growth I
ECO 421 History of Economic Analysis I
ECO 425 Structure of Turkish Economy I
ECO 419 Computable General Equilibrium Models
ECO 427 Financial Markets
ECO 429 World Economy
ECO 443 Turkish Tax System
ECO 449 Health Economics
ECO 453 International Finance
Dersin Sorumlusu
Günü
Saati
Yeri
Selin Camgöz
Pınar Karapınar
Koray Tiritoğlu
Gökçer Özgür
Arzu Wigley
Nasip Bolatoğlu
Sevinç Mıhcı
Meral Özhan
Dilek Kılıç
Özge Kocaaslan
Selcen Öztürk
Erdem Mutlu
Asuman Bayram
27.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
28.01.2014
27.01.2014
29.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
29.01.2014
28.01.2014
27.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
31.01.2014
30.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
31.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
12:20-13:50
12:20-13:50
12:20-13:50
09:00-10:30
09:00-10:30
09:00-10:30
09:00-10:30
09:00-10:30
09:00-10:30
12:20-13:50
12:20-13:50
14:00-15:30
09:00-10:30
YDYO
09:00-10:30
17:20-18:50
13:00-14:00
14:00-15:30
14:00-15:30
14:00-15:30
10:40-12:10
17:20-18:50
17:20-18:50
13:00-14:00
10:40-12:10
YDYO
17:20-18:50
12:20-13:50
14:00-15:30
09:00-10:30
17:20-18:50
15:40-17:10
09:00-10:30
17:20-18:50
17:20-18:50
09:00-10:30
12:20-13:50
15:40-17:10
12:20-13:50
15:40-17:10
17:20-18:50
12:20-13:50
15:40-17:10
15:40-17:10
D10
D9
D9
A3
D10
D9
D10
A3
D9
D9
D10
DZ11
D9
Derya Aydın
Muammer Kaymak
Nilgün Çokça
Bahar Sağlam
Sevinç Mıhcı
M. Aykut Attar
Nasip Bolatoğlu
M. Aykut Attar
Muammer Kaymak
Nilgün Çokça
Yonca Anzerlioğlu
Timur Han Gür
Lütfi Erden
Sevinç Mıhcı
Naci Canpolat
Selcen Öztürk
Özgür Teoman
Naci Canpolat
Derya Aydın
Hakan Aslan
Timur Han Gür
Muammer Kaymak
Hakan Mıhcı
M. Aykut Attar
İbrahim Özkan
Özge Kocaaslan
Ertuğrul Akçaoğlu
Dilek Kılıç
Lütfi Erden
D9
D10
DB2
A3
D10
A3
A3
A3
D10
DB2
A3
D10
A3
A3
A3
D9
D9
D10
D10
D9
A3
D10
D9
D4
A3
D9
D4
D4
D4
TÜRKÇE PROGRAMI
Dersin Kodu- Dersin Adı
EKO 113 İşletmeye Giriş (01)
EKO 113 İşletmeye Giriş (02)
EKO 123 İktisada Giriş I (01)
EKO 123 İktisada Giriş I (02)
EKO 161 İktisatçılar İçin Matematik I (01)
EKO 161 İktisatçılar İçin Matematik I (02)
EKO 163 Genel Muhasebe I
KAY 153 Hukuka Giriş
ING 127 Temel İngilizce I
TKD 103 Türk Dili I (63)-(64)
EKO 147 Uygarlık Tarihi
EKO 149 İktisatçılar İçin Bilgisayar Becerileri I
EKO 211 İktisat Tarihi I (01)
EKO 211 İktisat Tarihi I (02)
EKO 219 Makroiktisat I (01)
EKO 219 Makroiktisat I (02)
EKO 219 Makroiktisat I (03)
EKO 223 Mikroiktisat I (02)
EKO 223 Mikroiktisat I (01)
EKO 225 İstatistik I (01)
EKO 225 İstatistik I (02)
EKO 227 Matematiksel İktisat I (01)
EKO 227 Matematiksel İktisat I (02)
EKO 241 İktisatçılar için Özel Hukuk I
AİT 203 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi (61-1/2)
EKO 301 Para Teorisi ve Politikası I (01)
EKO 301 Para Teorisi ve Politikası I (02)
EKO 303 Ekonometri I
EKO 307 Uluslararası İktisat I (01)
EKO 307 Uluslararası İktisat I (02)
EKO 325 Kamu Maliyesi (01)- (02)
EKO 313 Endüstriyel Organizasyon
EKO 315 İşletme Hukuku
EKO 337 Oyun Teorisi
EKO 341 Marksist İktisat Teorisi
EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I (01)
EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I (02)
EKO 405 Türkiye Ekonomisi I (01)
EKO 405 Türkiye Ekonomisi I (02)
EKO 425 Kalkınma ve Büyüme I
EKO 407 Türk Vergi Hukuku Sistemi
EKO 411 Para ve Sermaye Piyasaları
EKO 453 Uluslararası Finans
Dersin Sorumlusu
Günü
Saati
Yeri
Pınar Karapınar
Selin Camgöz
Zafer Çalışkan
Hüseyin Özel
Bülent Saraç
Ahmet Irkad
Tugay Yücel
Dağlar Ekşi
27.01.2014
27.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
29.01.2014
27.01.2014
31.01.2014
27.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
29.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
29.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
27.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
30.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
27.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
15:40-17:10
15:40-17:10
10:40-12:10
10:40-12:10
15:40-17:10
15:40-17:10
12:20-13:50
12:20-13:50
YDYO
09:00-10:30
14:00-15:30
13:00-14:00
15:40-17:10
15:40-17:10
14:00-15:30
14:00-15:30
14:00-15:30
10:40-12:10
10:40-12:10
14:00-15:30
14:00-15:30
09:00-10:30
09:00-10:30
15:40-17:10
09:00-10:30
12:20-13:50
12:20-13:50
17:20-18:50
10:40-12:10
10:40-12:10
14:00-15:30
17:20-18:50
15:40-17:10
12:20-13:50
17:20-18:50
17:20-18:50
17:20-18:50
15:40-17:10
15:40-17:10
15:40-17:10
14:00-15:30
17:20-18:50
10:40-12:10
D9
D10
D9
D10
D9
D10
A3
A3
Asuman Bayram
Hüseyin Özel
Nilgün Çokça
Özgür Teoman
Muammer Kaymak
Özgür Teoman
Gökçer Özgür
Ayşen Araç
Arzu Wigley
Zafer Çalışkan
Yasemin Kayhan
Ayten Yiğiter
Ayşen Araç
Selcen Öztürk
Dağlar Ekşi
Yonca Anzerlioğlu
Pelin Öge Güney
Özge Kocaaslan
Lütfi Erden
Hatice Çakmak
Yasemin Yalta
İnci Kuzgun
Bahar Sağlam
Dağlar Ekşi
Bahar Sağlam
Hakan Aslan
Hüseyin Özel
Derya Aydın
Hakan Mıhcı
Timoçin Sanalan
Hatice Çakmak
Sinan Aydın
Erdal Arslan
İbrahim Özkan
D10
D9
DB2
D9
D10
A3
D9
D10
D10
D9
D9
D10
D9
D10
D10
A3
D9
D10
A3
D9
D10
D10
D9
A3
A3
A3
A3
D10
A3
D10
A3
D9
A3
A3
SUNY PROGRAMI
Dersin Kodu- Dersin Adı
SNY 121 Introduction to Economics I
SNY 123 Mathematics for Economists I
SNY 125 Introduction to Law
SNY 127 Sociology
SNY 129 Introduction to Management
SNY 131 Accounting I
SNY 321 Monetary Economics I
SNY 323 Econometrics I
SNY 325 Public Finance
SNY 327 International Economics I
SNY 421 History of Economic Analysis I
SNY 425 Structure of Turkish Economy I
Dersin Sorumlusu
Günü
Saati
Yeri
Burak Günalp
Nasip Bolatoglu
Çağlar Özel
Hüseyin Ozel
Timur Han Gür
Soner Ülgen
Gökçer Özgür
Lütfi Erden
Sevinç Mıhcı
Hatice Çakmak
Muammer Kaymak
Hakan Mıhcı
27.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
31.01.2014
28.01.2014
27.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
10:40-12:10
14:00-15:30
10:40-12:10
17:20-18:50
14:00-15:30
09:00-10:30
09:00-10:30
12:20-13:50
14:00-15:30
09:00-10:30
12:20-13:50
15:40-17:10
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
A3
A3
D4
D10
D9
Download

ingilizce programı - Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü