Dersin Adı
Dersin Kodu
LOGI 208-T
Dersin Kategorisi:
Dersin Düzeyi:
Dersin Dili:
Dersin Veriliş Şekli:
Ön Koşul Dersleri:
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
Ders Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Amacı:
Ders İçeriği:
Dersin Öğrenme
Çıktıları:
ULAŞTIRMA YÖNETİMİ
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
Teorik
Pratik
4
Bahar
3
0
Program Zorunlu Ders
Lisans(Orta Düzey)
İngilizce
Yüz Yüze
-
GÜ Kredi
AKTS
3
5
E-Mail
E-Mail
Dünya ticaretinde ulaştırmanın rolünü belirtmek. Dünya ticaretindeki ve
ulaştırmadaki gelişmeleri takip etmek. Ulaştırma modlarını açıklamak.
İntermodal ve multimodal taşımacılığı incelemek.
Bu derste ulaştırmaya genel bakış yapılmakta ve şu konular
incelenmektedir: dünya ticaretindeki ve ulaştırmadaki gelişmeler,
ulaştırma modları, intermodal ve multimodal taşımacılık.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-Dünya ticaretindeki ve ulaştırmadaki gelişmeleri takip edebilmek.
-Uluslararası taşımacılık, transport modları, intermodal ve multimodal
taşımacılığı incelemek.
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
Lowe, D. (2013), Lowe’s, Transport Manager’s and Operator’s Handbook,
Materyalleri:
43rd edition, Kogan Page, London.
Önerilen Diğer
Coyle, J. J., Bardi, E. J. and Novack, R. A. (2006), Transportation, 6th ed.,
Okumalar/ Materyaller: Thomson-South Western Publishing, Ohio. Web Sites Academic Journals
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Aktivite ve Ders İşleniş Metotları
Lowe, D. (2013), Transport
Managers and Operators
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
1
Giriş
Handbook, 43rd edition,
edilecektir), sınıf içi tartışma
Kogan Page, London. Bölüm 1
Lowe, D. (2013), Transport
Ulaştırmanın
Managers and Operators
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
2
bileşenleri
Handbook, 43rd edition,
edilecektir), sınıf içi tartışma
Kogan Page, London. Bölüm 1
Lowe, D. (2013), Transport
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
Kargo
Managers and Operators
3
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
taşımacılığı
Handbook, 43rd edition,
olay tartışmaları
Kogan Page, London. Bölüm 2
Yolcu
Lowe, D. (2013), Transport
taşımacılığı,
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
Managers and Operators
4
Terminallerde
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
Handbook, 43rd edition,
emniyet ve
olay tartışmaları
Kogan Page, London. Bölüm 3
güvenlik
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ulaştırmanın
modları, Kara
taşımacılığı,
Boru hatları
Lowe, D. (2013), Transport
Managers and Operators
Handbook, 43rd edition,
Kogan Page, London. Bölüm 4
Lowe, D. (2013), Transport
Demiryolları, Managers and Operators
Hava
Handbook, 43rd edition,
ulaştırması
Kogan Page, London.
Bölümler 5, 6
Lowe, D. (2013), Transport
İç su yolları,
Managers and Operators
Uluslararası
Handbook, 43rd edition,
denizcilik
Kogan Page, London. Bölüm 7
Ara sınav
Sınav hazırlığı
Lowe, D. (2013), Transport
Multimodal ve
Managers and Operators
intermodal
Handbook, 43rd edition,
taşımacılık
Kogan Page, London. Bölüm 8
Lowe, D. (2013), Transport
Trafik yönetimi,
Managers and Operators
şehiriçi
Handbook, 43rd edition,
ulaştırma
Kogan Page, London. Bölüm 9
Lowe, D. (2013), Transport
Ulaştırma ağları, Managers and Operators
Avrupa Brliği
Handbook, 43rd edition,
ulaştırma ağları Kogan Page, London. Bölüm
10
Lowe, D. (2013), Transport
Managers and Operators
Ulaştırma
Handbook, 43rd edition,
maliyetleri
Kogan Page, London. Bölüm
11
Lowe, D. (2013), Transport
Ulaştırmada
Managers and Operators
bilişim
Handbook, 43rd edition,
sistemleri, akıllı
Kogan Page, London. Bölüm
sistemler
12
Lowe, D. (2013), Transport
Ulaştırmada
Managers and Operators
sürdürülebilirlik,
Handbook, 43rd edition,
çevreci
Kogan Page, London. Bölüm
ulaştırma
13
15
Dersin tekrarı
ders hazırlığı
16
Final sınavı
Sınav hazırlığı
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
olay tartışmaları
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
olay tartışmaları
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
olay tartışmaları
Sınav
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
olay tartışmaları
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
olay tartışmaları
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
olay tartışmaları
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
olay tartışmaları
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
olay tartışmaları
Ders (ilgili ppt sunumu ders öncesinde temin
edilecektir), sınıf içi tartışma, öğrenci örnek
olay tartışmaları
Sınıf içi tartışmalar, öğrenci örnek olay
tartışmaları
Sınav
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda
ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Ağırlık
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Oranı %
Devam (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta)
Ödev(ler)
10
10
Vize Sınavı
1
30
Final
1
50
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
50
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
50
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Toplam (İş Yükü
Saati)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
14
3
42
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
14
2
28
Ödev(ler)
10
2
20
Vize Sınavı
1
21
21
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
1
39
39
Toplam (İş Yükü Saati)
150
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
5
AKTS
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
1
2
3
4
5
6
Program Çıktıları
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri
yönetimi kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
X
X
X
X
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
Kopya ve intihal yasaktır.
Download

Ulaştırma Yönetimi - Gediz Üniversitesi