Lefkoşa,KKTC
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu
31 Aralık 2014, Çarşamba
[email protected]
[email protected]
Cumhurbaşkanı Mesajı
Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu’nun yeni yıl mesajı aşağıdaki gibidir:
“Sevgili Kıbrıs Türk Halkı, değerli kardeşlerim; Zaman su gibi akıp geçiyor.
Yaşam yolculuğumuz kah sevinçleri, kah hüzünleri ile devam ediyor.
İnsanı yaşatan umut ve sağlıktır. Sağlığımıza çok önem vermeli, umutlarımızı hep
yüksek tutmalıyız Yılgınlığa, umutsuzluğa düşmek doğru değildir Hayata , gereksiz bir
umursamazlık içine girmeden, gerçekçilikten uzaklaşmadan olumlu yönlerini ön plana
çıkararak bakmak bize güç katacaktır. Sevgili kardeşlerim, 2015 yılına girilirken,
öncelikle siz değerli vatandaşlarıma, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimize ve
insanlığa felaketlerden, kazalardan uzak, sağlıklı, umut dolu güzel günler, nice yıllar
diliyorum. Birçok önemli iç ve dış gelişmeyi geride bırakarak 2014 yılını
tamamlıyoruz.Kıbrıs konusunda, Rum komşularımızı yaklaşık bir yıllık bir uğraştan
sonra Şubat ayı içinde masaya oturtmayı başardık.
Benimle, Rum lider Nikos Anastasiades’in onayladığımız ‘Ortak Açıklama’ metni 11
Şubat 2014’te Birleşmiş Milletler tarafından açıklandı.
Sayın Anastasiades, 7 Ekim 2014’te, Türkiye’nin bizim adımıza Barbaros araştırma
gemisini Doğu Akdeniz’e göndermesiyle onun korunması için 31 Aralık tarihine kadar
sürecek bir “NAVTEX” yayınlamasının egemenlik haklarının ihlal edildiği anlamına
geldiğini ileri sürerek masadan kaçtı.
Tüm Rum siyasi partileri Anastasiades’in söz konusu gerekçelerle masadan kaçmasına
ve bu tutumunu sürdürmesine onay verdi.
Biz bu durumun çözümden kaçmak olduğunu tüm ilgili çevrelere anlattık ve önemli
bir anlayış gördük.
Bize göre, eğer, Birleşmiş Milletler, Avrupa Brliği ve diğer Kıbrıs konusu ile yakından
ilgilenen ülkeler bir çözüm konusunda samimiyseler Rum tarafının 11 Şubat 2014
Ortak Açıklaması’na aykırı bu tutumu sürdürmesine izin vermemelidirler.
Rum tarafı ön koşulsuz masaya dönmelidir. Bizim Rum tarafı masaya dönsün diye
haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu olamaz. Biz samimi bir şekilde masada
olmaya devam ediyoruz.
1
Hedefimiz en kısa sürede bir çözüme ulaşılması ve bize yapılan haksızlıkların sona
ermesidir. Ancak şunu da belirtmek lazım ki, Rum tarafının bizim gibi olumlu ve
sonuç almaya dönük bir anlayışı içinde olduğunu söylemek mümkün değildir.
Anavatan Türkiye ile izlenen politikalarda tam bir uyum içinde yiz.
Bize göre Rum tarafının bu olumsuz tutumunu uzun süre daha sürdürmesi mümkün
değildir. Değerli vatandaşlarım, sizlerin Kıbrıs konusunun devamından, sonuçsuz
görüşmelerin sürdürülmesinden bıkıp usandığınızı çok iyi biliyorum.
“Böyle sürüp gitmemeli” diyorsunuz ve haklısınız.
Nasıl bir çözüm istediğimizi, yaptırdığımız kamuoyu yoklamaları, sizlerle
temaslarımız sonucu saptamış durumdayız.
Dolayısı ile sizlerin beklentileriniz doğrultusunda, Anavatan Türkiye ile istişare içinde
alacağımız kararlar, atacağımız adımlar elbette olacaktır.
Bu nedenledir ki, “Kıbrıs konusunda ne olacaksa önümüzdeki dönemde olacaktır, bizi
kritik günler bekliyor “ diyorum.
Tekrar ediyorum, bizim samimi dileğimiz, Rum komşularımız olumsuz tutumlarını
olumluya çevirmeleridir.
Bizim çabamız Rum tarafının 2015 yılının başında ön koşulsuz görüşme masasına
dönmesi ve bir antlaşma için gereğini yapmasıdır.
Pek çok kez ifade ettiğim üzere biz haklarımızı gözeten bir antlaşma için gereken
iradeye sahibiz.
Kıbrıs konusunun çözümünün iki halkın kalkınma çabalarına, Ada’nın refahına katkı
sağlayacağına, Anavatan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da
gelişmesine neden olacağına biz de inanıyoruz.
İnandığımız için de Rum tarafına makul önerilerde bulunduk.
Rum komşularımız ise hala aşırı taleplerde bulunarak bize karşı olumsuz tavırlar
sergiliyor.
Kimse beni yanlış anlamasın, olayı başka noktalara çekmeye çalışmasın.
Siz değerli halkımıza görüşmelere zarar vermeyecek şekilde masada konuşulanları
anlatmak benim ödevimdir.
Halktan bir şeyler gizlemekle bir yere varılamaz, varılırsa da başarılı olunamaz.
Sevgili kardeşlerim içerdeki bazı sorunların sizleri oldukça düşündürdüğünün ve
üzdüğünün bilincindeyim.
Özellikle refah seviyenizden, yaşam kalitenizin istenilen seviyeye ulaşmamasından,
istikrarlı kalkınmanın başarılamamasından , gençlerimizin istihdam koşullarının
gerektiği gibi düzenlenememesinden duyduğunuz üzüntüyü yakinen biliyorum.
Haklısınız.
Bunların tümünün çaresi vardır.
Etkin ve düzgün çalışan sistemler, hükümetler, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde
doğru icraatlar yapmakla bu sorunlarımız geride kalır.
Benim asla benimsemediğim doğru bulmadığım konu her şeyin Kıbrıs konusunun
çözümüne bağlanmasıdır.
Bu bizi kolaycılığa ve yanlışa iter.
Çözüm vardır ve siz değerli halkımız atılımdan, çağdaş gelişmelerden yana kararlarla
çözüme çok ciddi katkı sağlayabilirsiniz.
Sevgili kardeşlerim 2015 yılı içinde Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Bu seçimlerin
birlik-beraberlik içinde kardeşçe geçmesini diliyorum.
2
Siz değerli halkımız ne eylerseniz güzel eylersiniz.
Karar, takdir sizindir. Bu yılbaşı mesajı dolayısı ile bir kez daha toplumun temelini
oluşturan ailemize önem verelim diyorum. Aile içi şiddet, kadın ve çocuk istismarının
önlenmesi konusunda kime hangi görev düşerse bir an önce yapılmalıdır.
Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Bu konuda bizler,
Meclis, hükümet, polisimiz, yargımız ivedi olarak üzerimize düşenleri yerine
getirmeliyiz.
Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi spora, sanat ve kültürel etkinliklere
yöneltecek politikaları mazeretler arkasına sığınmadan bir an önce yürürlüğe
koymalıyız.
Trafik kazalarının önlenmesi için belediyelerimize, hükümetimize, polisimize büyük
ödevler düşmektedir.
Ülkemizde 60 bini aşkın KKTC yurttaşı olmayan üniversite öğrencisi olduğunu,
alkollü ve hızlı araç kullanmanın, yetersiz yol koşulları ve düzenlemelerin trafik
kazalarının başlıca nedeni olduğunu unutmayalım.
Sevgili kardeşlerim, sözlerimin sonuna gelirken hepinizin yeni yılını bir kez daha
candan kutluyor, sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
3
Download

Cumhurbaşkanı Mesajı - KKTC Cumhurbaşkanlığı