YGS ÖNCESİ NE
YAPMALI
ÜNİVERSİTE
SINAVI İÇİN BİR
STRATEJİNİZ
VAR MI?

Katsayı farkı ortadan kalktı, rekabet de arttı. Hazırlık
aşamasında alanlara yönelik küçük stratejiler artı
puan sağlıyor. Sayısalda YGS Türkçe soruları
getirisi fen bilimleri soruları getirisine yakın değerde.
Tercihlerinde hukuk olacak adaylar, LYS Türk Dili
ve Edebiyatı testine önem vermeli. Dil alanında ise
dil alan bilgisi ve Türkçe daha avantajlı.

Üniversite hazırlık sürecinde olan öğrenciler için
girecekleri sınavlar aynı zamanda bir taktik
sınavıdır. Her öğrencinin özel sınav stratejileri
olabileceği gibi bazı ortak stratejiler de
bulunmaktadır
Sayısal alan stratejisi;

Sayısaldan hazırlanan öğrenciler için en çok getirisi
olan ders, YGS ve LYS'de toplam 90 soru ile
matematiktir. Matematik testinin soru sayısı 120
olup tüm gelen sorular arasında % 36 orana
sahiptir. Matematik dersine dair eksik bir konu,
sonraya bırakılmamalıdır.

Sayısal alandan hazırlanan öğrenciler için
bilinmeyen diğer nokta ise YGS Türkçe soruları
getirisinin YGS Fen bilimlerinde soruların getirisine
yakın bir değerde olmasıdır. Bu bakımdan sayısalcı
öğrencilerin mutlaka Türkçe dersine ağırlık
vermeleri avantajlarına olacaktır

Mimarlık ve mühendislik gibi bölümleri
düşünen yani MF4 puanı ile tercih yapacak
öğrencilerin YGS de %11 Türkçe, %14
Matematik %6 Sosyal %9 Fen Bilimlerinin
etkisi olduğunu bilmesi gerekmektedir.
Burada da Türkçe dersi YGS de büyük
katkısı olan derslerden biridir.

LYS ye baktığımızda Matematik %22
,Geometri %11, Fizik %13 en yüksek etkiye
sahip derslerdir.

Tercihlerinde tıp, diş hekimliği, eczacılık,
moleküler biyoloji, beslenme ve diyetetik
gibi sağlık bölümlerine yer verecek adaylar
için MF-3 puanına Türkçe dersinin % 11,
sosyal bilimlerin % 7, geometri testinin % 5,
biyoloji testinin % 15 ağırlığı vardır.

Bu durumun puan getirisine de etkisi
gözlenmektedir. Örneğin MF-3 puan
türünde YGS Sosyal Bilimler testinde 40
soruda getirisi ortalama 36 puan iken, LYS
Geometri testinde 30 sorudaki getirisi
ortalama 18 puan olmaktadır.

Tercihlerinde YGS-2 puanıyla hemşirelik,
ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, kimya
öğretmenliğine yer verecek adaylar için 1
Fen sorusunun getirisi, 1,5 matematik
sorusunun getirisine eşdeğer.

Bu alanda adaylar Türkçe ve sosyal
bilimler testini matematik ve fen
bilimlerindeki yapamadıkları soruların
telafisi için kullanabilir.
Eşit ağırlık alan stratejisi;

Katsayı eşitlenmesi ve hukuk fakültelerinin
çok talep edilmesinden dolayı Eşit
Ağırlıktan hazırlanan gruba bir miktar daha
önceden alanı sayısal olan öğrencilerin
yönelmesi bekleniyor.Buna Psikoloji ve
PDR gibi gözde bölümleri de ekleyebiliriz.

Bu alandaki öğrenciler için favori dersler
matematik ve Türk dili ve edebiyatıdır.
Sınava hazırlanırken matematik ağırlıklı
konu tekrarı yapmaları ve en azından bir
tane Türk dili ve edebiyatına yönelik bir
kaynak bitirmelerinde fayda vardır.

Tercihlerinde hukuk olacak adaylar için,
LYS Türk dili ve edebiyatı testinin getirisi
en fazla.

YGS ve LYS soru sayıları göz önünde
bulundurulduğunda TM-2'de, 160 puan
Türkçe ve Türk dili testinden gelirken,
matematik testlerindeki soruların toplam
getirisi 115 puan olmaktadır.
Fen bilimlerinden 6-7 konu belirlenerek
uzmanlaşılabilir.

Sözel ve dil alan stratejisi;

Sınava giren adayların yaklaşık üçte ikisi
sözelden olmasına rağmen, üniversite
kontenjanlarının üçte ikisi sayısal alandaki
öğrencilere yöneliktir. Bu sene özellikle
matematikten sıkıntısı olanın eşit ağırlıktan
sözel alana geçeceği düşünülürse sözel
tercihi yapacak adayların daha stratejik
çalışmaları, zamanı daha verimli
değerlendirmeleri gerekmektedir.

Dil alanından hazırlanan adaylar için dil
puan türüne göre, öncelikle dil alan bilgisi
ve sonra da Türkçe dersi önemli
olmaktadır.
LYS’
NİN
ETKİSİ

YGS sonuçları ortalama değerlendirmenin
%28-32 sine karşılık gelmektedir. Bundan
dolayı YGS öncesi çalışmalarınıza mutlaka
LYS konularının da ekleyin. Çünkü genel
puanınızın büyük bir bölümünü LYS
sonuçları oluşturacaktır.
NASIL
SORU
ÇÖZELİM?

1. Geçmiş yıllarda çıkmış olan soruları mutlaka
elden geçirmeli soru tarzlarını kavramalı ve buradan
hareketle eksik noktaları yakalamış olmalıdır.

2. Çokça soru çözerek soru çözme tarzımızı
oluşturmuş olmalısınız. Soru çözerken kullandığınız
kısa yollar veya formüller artık tam anlamıyla
kavranmış olmalıdır.

3. Bazen doğru cevabı bulurken bazen de yanlışları
eleyerek doğruya ulaşma tekniğini kullanmayı
kavramış olmalısınız.

4. Konulara göre soru dağılımları hakkında
bilgiler oturaklaşmış olmalı, fazla soru
çıktığı bilinen konularak mutlaka daha
ağırlık verilmeli. Bunun yanı sırada az soru
çıkmış buna çalışmayayım mantığının
çokta sağlıklı olmadığı bilinmelidir.

5. Test çözme hızınızı en iyi kontrol
edeceğiniz yer denemelerdir. Eğer
denemelerde soruları yetiştiremiyorsanız
yavaşsınız demektir.(Bu ifadem sen
sonuna doğru konuların tamamı
işlendiğinde daha önem kazanmaktadır.)
Bu hızlandırmamın çok fazla yolu yok,
sizde bilirsiniz ki bunu tek yolu konu
eksiklerini bilerek bolca soru çözmektir.

6. Eksik olduğunuz konu ile alakalı olarak
konuları tespit etmek ve onların üzerine
odaklanmak sınavlara hazırlanan
öğrenciler için en önemli net arttırma
tekniğidir.

7. Bunların yanı sıra nerelerde yanlış
yapıldığının ve bu yanlışın neden
yapıldığının çabucak kavranması
gerekmektedir


Yanlış yapılmasının birkaç sebebi vardır.
Bunu maddeler halinde açacak olursak;
a. Konu eksiği
b. İşlem hatası ve dikkatsizlik
c. Okuduğunu iyi anlayamama
d. Konuyu hiç bilmeme
e. Konuyu birbirine karıştırma

Yukarıdaki bu maddeler göz önünde
bulundurulduğunda tespit net olarak yapılmış.
Teşhis aşaması sonuçlanmış ve tedaviye geçilmiş
olacaktır.
Buradan hareketler konu ise probleminiz konuya
odaklanılmalı soru ise bolca soru çözülmesi
dikkatsizlik ise dikkati arttırmak için egzersiz
yapılmalı yani bolca benzer soru çözülmelidir.
Çözülmesi gereken soru sayısı sabit değildir. Kişinin
hızı ve konu eksiğine göre değişir. Kendi
seviyenizden başlayarak her hafta soru sayınızı
arttırmaya çalışın.
Deneme
Sınavına
Girdim, Nasıl
Analiz Etmem
Gerekir?

Deneme sınavları hazırlık sürecinde bir boy
aynası hükmünde olacaktır. Yapılan her
deneme sınavı, işlenen konular ve yapılan
çalışmaların yeterliliği veya yetersizliği
konusunda önemli ipuçları sağlayacaktır.
Deneme sınavlarından daha çok verim
elde edilmesi için kurallara uyulması
gerekir.

Nitelikli deneme sınavları olun Yalnızca
konu bağlantılı uygulanan sınavlar,
yalnızca işlenen konuların öğrenme
derecesini vereceğinden dolayı adayın
gerçek seviyesini yansıtmayabilir. Bundan
dolayı tüm YGS konularını içeren, ölçme ve
değerlendirme kriterlerine uygun olarak
hazırlanmış denemeler tercih edilmelidir.

Sınav uygulama sıklığı ne olmalı?
Sınava 1 aylık zaman dilimi kaldığında; İlk
iki hafta 2 günde bir sınav, sınava 2 hafta
kala ise günde bir deneme sınavı olmak
daha uygundur. Sınavın uygulamasının
sabah saat 10.00'da olması, sınav süresine
dikkat edilmesi, mümkünse sonuçların
cevap kâğıdına kodlanması, sınav süresine
uyulması, sınava ara verilmemesine dikkat
edilmelidir. Sınav bittikten sonra bir müddet
dinlendikten sonra telafi çalışmalarına
başlanmalıdır.

Deneme sınavları gerçekçi analiz edilmeli
Yanlış cevaplandırılan sorulara yönelik
eksiklikler sınavdan sonra tekrar edilmeli,
hata ve eksiklerini giderme yoluna
gidilmelidir. Bu konuda pratik olarak
önerilen telafi yöntemi şöyle olabilir:
Örneğin, adaylar işledikleri halde
yapamadıkları veya yanlış yaptıkları her
soru için deneme sonrasında bir dahaki
deneme sınavına kadar 10 soru çözmeli
veya konu tekrarı yapmalıdır.


Bu şekilde nokta çalışmalarla az zamanda
eksiklikler telafi edilecektir. Ancak deneme
sınavı sonuçları iyi bir şekilde
değerlendirildiğinde bir anlam kazanır.
Eğer böyle bir gayret içerisine girilmezse,
belli bir süre sonra aynı deneme sınavını
çözdüğünüzde yine benzer hataları
tekrarlamak sürpriz olmayacaktır.
Her derse ayıracağınız süre belirlenmeli.
Sınav süresinden 10-15 dakika önce
bitirilecek şekilde hazırlanılmalı.
YGS'de
En Çok
Soru Gelen
Konular

Gerçekleşen YGS'lerde testlere yönelik şu
konu analizleri yapılabilir. Sınavlarında tüm
adaylara puan getirisi yüksek olan
matematik testinde sorulan 40 sorunun 20
tanesi rasyonel sayılar, üstlü-köklü ifadeler,
çarpanlara ayırma ve problemlerden
gelmiştir. Geometri dersinde ise en çok
soru getirisi olan konular açı-kenar
bağıntıları, çember ve analitik geometri
olmuştur.

Fen bilimlerinde madde ve özellikleri, ısı ve
sıcaklık, optik, atomun yapısı, periyodik
tablo, kimyasal denklemler, kalıtım ve
evrim en çok soru getirisi olan
konulardandır.

Sosyal bilimler testinde ise soru dağılımı
farklı olmakla birlikte son iki yılda en çok
soru gelen konular tarih bilimine giriş, İslam
tarihi, Kurtuluş Savaşı, Atatürk ilke ve
inkılapları, iklim bilgisi, yerin şekillenmesi,
nüfus ve yerleşme, doğal afetler konuları
olmuştur. Bu yıl Din Kült. Ve Ahlak Bilg.
den de soru gelecektir.
Unutmayı
Engellemek İçin
Neler Yapmalı



1. Planlı ve programlı olmayı alışkanlık
haline getiriniz, sıradan ve kendiliğinden
gelişen ve şekillenen bir hayatınız olmasın.
2. Bir hedef belirlemenin yanı sıra gerçekçi
hedef olmasına dikkat ediniz.
3. Yeterli ve dizenli bir dinlenme planınız
olsun ve bunun en önemli kısmında uykuyu
planlamayı unutmayınız

4. Sadece sınavlara hazırlık sürecinde
değil, hayatın kendisinin de bir anlamı
olduğunu unutmayın ve hayata dair
amacınız ve hedefiniz kendi değerlerinizle
uyum içerisinde olsun.

5. Mutlaka öğrenmenin hemen sonrasında
ve uzun bir süre devam edecek şekilde
öğrendiğiniz tüm konulara için bir tekrar
planlaması yapın. Tekrar unutmayı en aza
indirir


.
6.
Uyku öncesinde yapılan ve uyanınca
tekrar edilen konu en iyi öğrenilen konudur.
Öğrenme tamamlandıktan sonra ikinci
eşref vaktinden (17.00-22.00) sonra bir
başka faaliyete girmeden hemen uykuya
veya dinlenmeye çekilin. Uyku unutmayı
azattır.
7. Öğrenilen her konu sonrasında, bilgilerin
pekişmesini sağlamak için bolca soru
çözerek konunun pekişmesini sağlayın.


8. Konu tekrarlarında, altı çizme renkli
kalem kullanma tekniklerinden yararlanınız.
Çalıştığınız kitabın içine veya not
defterinize gerekli notlar almayı ihmal
etmeyin.
Grafikler hakkındaki açıklayıcı bilgileri veya
anlama gayretinizi tekrar çalışırken faydalı
olması için mutlaka kenarına not alınız.
Kitap sayfalarındaki boşluklara da not
alabileceğinizi unutmayınız. Bu teknikleri
unutmanın önündeki önemli engelleridir.
“Unutmayı istemiyorsanız sağ
elinizde(yazarak çalışma) yardım isteyin.”

9. Tekrar edilmeyen veya kullanılmayan
tüm bilgiler unutmaya mahkûmdur.
Çalışmanın bitimine doğru öğrendiğiniz
konulara ayırmanız dinlenme öncesinde
yapılacak en son çalışmadır. Öğrendiğiniz
konuları tekrar edip çalışmayı sonlandırınız


10. Öğrenilen konuların
hatırlanamamasının sebeplerinden beklide
en önemlisi, çoğu zaman ara vermeden
çalışmaya çalışmaktır. Ara vermemenin
sebeplerinden biride çalışmayı çabuk
sonlandırıp kalmak düşüncesi en üzücü
düşüncedir.
Çalışma esnasında verilen anlamlı aralar,
öğrenmeyi daha verimli hale getirmektedir.
İnsan zihni dinlenme esnasında öğrendiği
yeni bilgiler arasında bağ kurma işlemiyle
uğraşmaktadır. Buda bilgilerin daha fazlaca
pekişmesi sonucunu doğurmaktadır. 45+15
Olumluyu
Görme Algısı


“Çalışıyorum ama olmuyor.”
Şu sıralarda sınavlara hazırlanan
öğrencilerin en çok yakındığı durum, çok
çalıştıkları halde sınavlarında istedikleri
başarıyı yakalayamamalarıdır. Önce şu
bilinmelidir ki, öğrenme göreceli bir
kavramdır. Bazıları için bir kez okuma,
öğrenme için yeterli iken bazıları için bu
okuma birden fazla olabilmektedir. Bu tür
yakınmaların temel nedeni, konuya ilişkin
ön bilgilerin yetersizliği kaynaklanabilir. Bu
durumda yapılması gereken ise, öncelikle
konuya ilişkin temel bilgilerin
öğrenilmesidir.


Bilginin kazanılması belli basamakları izler
Eğitim psikologları insanların bir şeyler
öğrenebilmesi, hatırlaması, bilgiler
arasında transferi sağlayabilmesi için
zihinsel bazı basamaklardan geçilmesi
gerektiğini ifade etmektedirler. Bunun ilk
basağı “bilgi” olmaktadır. Öğrencilerin en
çok zorlandı da bilgi basamağıdır. Çünkü
bilgi basamağı hatırlamaya dayalı
olduğundan unutulması en kolay bu
basamaktır. Öğrenilen bilgilerin
unutulmaması için tekrar çok önemlidir.

Bilgi basamağını “kavrama” basamağı izler.
Bir dersin kavranması, konunun
anlamlandırılmasını anlamasını ifade eder.
Bunun için öğrencilerin gördüğü konuları
evde özetleyerek yazması veya tekrar
etmesi en akıllıca yoldu. Kavrama
basamağından sonra “uygulama” yani
problem çözme basamağı takip eder.
Bütün bunlardan sonra ancak konuya
ilişkin gerekli bilgiye sahip olup, konu
kavrandığında problem çözümüne
geçilmelidir.


Kendinizi, başkalarıyla kıyaslamaktan uzak durun,
Her öğrenci gelişim özellikleri aynı düzeyde değildir.
Bunun doğal sonucu olarak çevredeki bazı
öğrenciler daha başarılı, bazıları da düşük puanlar
alacaktır. Budan dolayı “ben neden şu öğrencinin
başarısına ulaşamıyorum?” türünden yaklaşımlar
yersizdir. Burada öğrencilerden beklenen kendi
potansiyellerin farkında olup bunları geliştirme
yönünde çaba içersinde olmalarıdır. Öğrencilerin
hedefe yönelik gösterilecek her gayret, onları
hedefe adım adım yaklaştıracaktır. Yeter ki, bu
konuda gerekli sabır gösterilebilsin.

Çalışmada devamlılık önemlidir.
Öğrencilerin çoğu, ilk başlarda yoğun ve
ağır bir çalışma temposuna girmektedirler.
İlk zamanlar motivasyon çokluğundan
dolayı bu ağırlık pek hissedilmez; fakat
zamanla ilk istekliliğin doğal olarak
kaybolmasıyla birlikte bu yoğunluk
dayanılmaz hale gelir ve çalışma adına geri
adımlar atılmaya başlanır.

Bu durum öğrencilerde öz güvenlerinin
olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden
olur. Bir süre sonra çok çalışan öğrenci, hiç
çalışmayan öğrenciye döner. Bu
durumunda farkında olan öğrenciler
danışman öğretmenlerinden yardım
almasında fayda vardır. Unutmamak
gerekir ki, sınav uzun süreçli bir maraton
gibidir. Sınavda başarı, kısa süreli çok
çalışmayla değil, devamlılık gösteren
çalışmayla sağlanabilir.


Çalışma alışkanlığı kazanmak için program
şarttır.
Çabanın ve zamanın en ekonomik biçimde
kullanılmasının ön şartı çalışma saatlerinin
bir programa bağlanmasıdır. Düzenli bir
çalışma programı yapmak ve uygulamak
başlangıçta kişiye zor gelebilir. Ancak
böyle bir uygulamanın devamı, belli
saatlerde belli işlerin yapılması ders
çalışma alışkanlığının kazanılmasını
sağlar. Çalışma zamanı gibi çalışma
yerinin de belli olması, verimli çalışma için
gerekli koşullardan biridir

Yeterince çalışıyorsanız, yeterince de
dinlenmelisiniz.
Başarılı olmak için, çalışmak tek başına
yeterli değildir. Yorgunluk halinde,
dinlenerek bedensel ve ruhsal enerji
toplanılmalıdır. Dinlenmek demek hiçbir
şey yapmıyor olmak değildir.

Dinlenme sürecinde sosyal
aktivitelerde bulunmak en akıllıca bir
yaklaşımdır. Ders çalışma alanlarını
değiştirmek, arkadaşlarla sohbet
etmek, fazla yorucu olmayan spor
yapma türü faaliyetlerde bulunmak
yorulmuş insanın nefes aldığı
etkinliklerdendir. Zaman sıkıntısı
yaşansa dahi, haftada en az bir iki
kez, bu tür faaliyetlerde bulunmak
dinlenmek için yeterli olacaktır.
TEST ÇÖZME
TEKNİKLERİ
Test çözmede
3 unsur
önemlidir.
Bilgi
Yorum
Hız
Bilgi öğrenmeyle kazanılır.
Tekrar ile pekiştirilir.
Test çözme tekniğini
kullanmanın temelini teşkil eder.

Yorum ,öğrenilen ve tekrar ile pekiştirilen bilgi ile ilgili
düşünce geliştirme veya bilgiye farklı açılardan
bakabilme gücünü ifade eder.Test çözme tekniğinin
geliştirilmesini sağlar.

Hız , kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum
gücüne ait problemlerin zaman kısıtlaması
içinde çözülmesidir.Hız test çözerken
zaman etkin bir biçimde kullanılmanıza
yardım eder.
Test çözerken Dikkat
Edilecek Hususlar

Sorunun Soruluş Tarzına Dikkat Edin

Sebep sonuç ilişkisi arayan sorular:
Özellikle yorum gerektiren sorularda neden
sonuç ilişkisine doğru ulaşmak önemlidir.
Bunun için öncelikle soruda verilen bilgileri
kullanmak gerekir.
Bu tür sorularda dikkate alınacak ara
sözcükler şunlardır: "Bundan dolayı, bu
nedenle, bu yüzden, bunun için, için,
çünkü, ...den, ...dan.“

İki olay, durum, arasındaki ortak noktayı
soran sorular: İki durum arasında farklılıklar
sorulabileceği gibi benzerlikler de
adaylardan istenebilir. Bu tür sorularda
dikkate alınacak ara sözcükler, "Ali gibi
Mehmet ve, gibi, ve, ile, de, ...da, benzer
bir şekilde." türü sözcükleridir.

Anlatılmak istenen (vurgu) düşünceyi
isteyen sorular: Özellikle Türkçe
testinde mutlak suretle sorulan ana
düşünce, yan düşünce sorularında
sözel ağırlıklı sorularda dikkate
alınacak ara sözcükler, "Örneğin,
çünkü." diye başlayan cümlelerden
öncesi; "O halde, böylelikle, böylece,
kısaca." diye başlayan cümlelerden
sonrası genelde vurgunun yapıldığı
yerlerdir.


Soru kökünde ulaşılabilir, ulaşılamaz türü
yargılar bulunan sorular: Bu tip sorularda
ulaşılabilir olan seçenekler elenerek cevap
bulunabilir.
Paragrafı anlamadaki ara sözcükleri içeren
sorular: Bu tür sorularda dikkate alınacak
sözcükler, yani, kısacası, özetle, buna
bağlı olarak, buna paralel olarak, zira, veya
gibi sözcüklerdir. Uzun metinlerden
şikâyetçi öğrencilerin sınava kadar buna
yönelik uygulama yapmalarında fayda
vardır.

Paragrafın anlam akışını tersine
çeviren ara sözcükleri içeren
sorular: "Ama, lakin, fakat,
ancak, oysa, tersine, aksine,
türü." sözcükleri, doğru ve iyi bir
şekilde değerlendirildiğinde
paragraftaki anlam bütünlüğünü
bulmaya yarayan
sözcüklerdendir.
Dikkatli Olan Kazanacak

Dikkat sorununu önlemek için bazı
durumlara önem verilmeli.

Soruları tam ve dikkatli okuyun: Soruda
neyin sorulduğu iyi anlaşıldığında cevaba
ulaşmak daha kolaydır. Zaman kazanma
endişesiyle hızlı ve dikkatsizce okunan
sorular başlangıçta zaman kazandırırmış
gibi görünse de yanlış anlamaya;
dolayısıyla sınavda hem zaman hem de
puan kaybına neden olabilir. Bu nedenle
soruyu okumak zaman kaybı olarak
görülmemeli.

Sınavın ilk 15 dakikası önemli: Sınavın en
çok yanlış yapılan zaman dilimlerinden biri
sınavın ilk 15 dakikasıdır. Çünkü bu
zamanlar ısınma süresidir ve genelde en
heyecanlı olunan zamanlardır. Bu nedenle
ilk 15 dakikada en iyi bilinen, yorumdan çok
bilgiye dayanan ve mümkünse puanı çok
fazla olmayan derslerin testini çözmeye
başlanmalıdır.

Moralsizlik hata yapma riskini artırır:
Sınavda üst üste yapılamayan
sorular moral bozabilir. Bu da
dikkatsizliğe ve sonucunda hata
yapmaya neden olabilir. Böyle
durumlarda sınavda soruların, kolay,
zor ve karışık olarak dizildiğinin,
stratejik davranarak soruyla
inatlaşmadan bir sonraki soruya
geçilmesi gerektiğinin farkında
olunmalıdır.

KODLAMA HATALARI

Her sorunun kendine has bir mantığı
vardır.Test çözerken kendi mantığınızla
değil sorunun mantığına göre hareket
etmelisiniz.

Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra
cevabın düşünülmesi gerekir.Soru kökü anlaşılmadan
cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür.Zaman
kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına
koşmak sizi yanıltır.

Soruda sizden ne isteniyorsa , ne eksik ,
ne de fazla isteneni düşünmelisiniz.Bazı
sorular sizin için çok kolay gelir ve cevabın
böyle kolay bir şık olamayacağını
düşünürsünüz; oysa bazen böyle kolay
sorular sormak da işin tekniğinin bir
parçasıdır.

Her testte bilgi düzeyinizin altında ve
üstünde sorularla karşılaşırsınız;ancak
testin geneline standart bilgi birikimi ve
yorum gücü ile çözülebilecek sorular
oluşturur.

Sorulara önyargılı yaklaşmamalısınız.’Bu soru zor,
yapamam ; bu soru kolay ,cevap x şıkı .’gibi zaman
kazanmaya yönelik aceleci davranışlar , kazanmak
yerine kaybettirir
.

Türlü soru çözme Yöntemi ‘ testteki her soruyu
incelemenize yardımcı olur. Cevaplandırılmayan soruları
soru kitapçığında bi işaret veya simge ile
simgelendirmek soruların ikinci turda daha kolay
bulunmasını sağlar.

Hatalı okuma alışkanlıkları da önemli
sorunlar yaşamamıza sebep
olabilir.Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak
okumak soruyu veya cevabı hatalı
düşünmemize sebebiyet verebilir

İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri
olumlu yönde algılamaya eğilimlidir.Bu
nedenle soru formlarında altı çizili veya
kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli
okumalısınız

Soru kökünün veya soru metninin uzun
oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına
gelir.Bu nedenle uzun metinli sorular daha
kolay çözülebilen sorular olarak
algılanmalıdır.

Cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmek de test
tekniğinde önemli bir yoldur.Yüzde yüz emin olmadığınız
sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşabilirsiniz.

Test çözerken sorunun doğru cevabını bulmak kadar
önemli bir diğer olay da cevap olamayacak şıkların tespit
edilmesidir.Böylece çözüm alternatiflerini daha netleştirir
ve doğru şıkka ulaşabilme hızınızı daha arttırırsınız

Her derse ait test içeriği o dersin özelliklerini taşır .Bu
nedenle her ders için aynı test çözme mantığını
kullanmak hatalıdır.her ders için farklı test çözme
mantığı geliştirmeniz test tekniğinizin gelişmesine yardım
eder.

Cevap şıklarında cevaba benzeyecek bazen
2 bazen 3 şık bulunur.Bunlara (çeldirici) adı
verilir çeldiriciler ilk bakışta cevap gibi
algılanabilir; ama ufak bir zihin egzersizi ile
doğru cevabı bulmanız mümkündür.Bu tip
sorularda cevap genellikle soru metninde
saklıdır

REHBERLİK SERVİSİ
Download

YGS Öncesi Ne Yapılmalı