Yayın Listesi (2013-2014)
Tulek, B., Atalay, N.B., Yildirim, G., Kanat, F., and Suerdem, M. (in press). Cognitive Function
in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Relationship to Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease 2011 Categories, Respirology.
Özen, A., & Uz. I. (in press). Attachment theory. In C. Shehan (Ed.), The Encyclopedia of
Family Studies. Wiley-Blackwell.
Uz, I. (in press). Monogamy. In C. Shehan (Ed.), The Encyclopedia of Family Studies. WileyBlackwell.
Özen, A. (in press), “Love and Conflict” The World Book of Love (Editör: Leo Bormans).
Proscal, A. D., Demir, M., Doğan, A., Özen, A., & Sümer, N. (in press) “Cross-sex Friendship
and Happiness” Friendship and Happiness.
Uz, I., & Kemmelmeier, M. (2014). Islamist terrorism as identity threat: The case of
ambivalent identification and self-stereotyping among Turkish Muslims. Journal of Applied
Social Psychology. Advance online publication. doi: 10.1111/jasp.12257
Sarıtaş D., Gençöz T., & Özen, A. (2014) Confirmatory Factor Analyses of the Difficulties in
Emotion Regulation Scale (DERS) in a Turkish Adolescent Sample, European Journal of
Psychological Assessment. doi: 10.1027/1015-5759/a000199.
Uz, I. (2014, July). Language and culture: Obligatory pronouns vs. relative frequency of
singular and plural personal pronouns across languages. Paper to be presented at
the International Association for Cross-Cultural Psychology Congress, Reims, France.
Uz, I. & Kemmelmeier, M. (2014, July). Syntax and individualism: Language family, obligatory
personal pronouns, position of the pronouns. In Y. Koc & H. Dobewall (Chairs), IACCP Next
Generation Special Interest Group Symposium I: Research Incubator Symposium, paper to be
presented at the International Association for Cross-Cultural Psychology Congress, Reims,
France.
Demir, M., Özen, A., & Procsal, A. D. (2014). Friendship and Happiness. In A. Michalos (Ed.),
Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dorfrecht,
Netherlands:Springer, 2359-2364. ISBN: 978-94-007-0752-8.
Sümer, H. C., Er, N., Erol-Korkmaz, T., Özen, A., Yazar, Yağızhan (2014). Personel Tepki Hızı
Testi, Hız-Mesafe Testi, Görsel Dikkat Testi ve İşitsel Dikkat Testi, Kullanıcı El Kitabı. Bursa:
Adım Ofset. ISBN: 978-605-86728-1-9.
Uz, I., Kemmelmeier, M., Krumov, K., Kühnen, U., Volkova, E., & Gluzdova, O. (2014,
April). Başarı motivasyonunda bireyci ve toplulukçu kültürler arası cinsiyet farkları (Sex
differences in achievement motivation across individualist and collectivist cultures). Poster
presented at the annual congress of the Turkish Psychologists Association, Bursa, Turkey.
Atalay, N.B. ve İnan, A. (2014, Nisan). Çatışmaya Adaptasyon Hazırlama Etkisi Değildir. Ulusal
Psikoloji Kongresi, Bursa.
Mısırlısoy, M., ve Atalay, N.B. (2014). Hayatta Kalma Bağlamı Kaynak Belleğini Etkiler mi?
Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa.
Ceylan, S., Mısırlısoy, M., ve Atalay, N.B. (2014). Hayatta Kalma Bağlamı Olay Sonrası Yanlış
Bilgiyi Etkiler mi? Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa.
Sümer, C., Er, N., Özen, A., Erol-Korkmaz, H. T., Yazar, Y., Eriş, A., & Aydoğan, G. (2014).
Durumsal Muhakeme Testlerinin personel seçmede kullanımı. Poster presented at the 18.th
Turkish Congress of Psychology, Bursa, Turkey.
Sümer, C., Er, N., Özen, A., Erol-Korkmaz, H. T., Yazar, Y., Eriş, A., & Aydoğan, G. (2014). Bir
personel seçme aracı olarak Hız-Mesafe Tahmini Testi ve iş kazaları ile ilişkisi. Poster
presented at the 18.th Turkish Congress of Psychology, Bursa, Turkey.
Yarar, N.P. & Sümer, N. (2014, July). Attachment insecurity moderates the effects of global
socio-cultural indicators on propensity to trust. International Society of Political Psychology
(ISPP) Annual Scientific Meeting in July 4-7, 2014 at Rome, Italy.
Uz, I. (2013). Decision making: the nexus of cultural cognitions and motivational
orientations. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing. (ISBN 978-3-659-374814).
Atalay, N.B., Ceylan, S., ve Misirlisoy, M. (2013). Dil Değişimlemesinin Uyarıcı Tepki
İzlerliğinin Öğrenilmesi Üzerindeki Etkisi, Türk Psikoloji Dergisi, 28, 73-83.
Özen, A., & Sümer, N. (2013). Evlilikte kızgınlık, üzüntü ve suçluluk duygularının ifade
biçimlerinin ölçümü ve evlilik uyumu ile ilişkileri. Türk Psikoloji Yazıları.16(31), 36-55.
Büyükşahin-Sunal, A., Akbalık-Doğan, Ö., & Özen, A. (2013). Ayrılık nedenleri ölçeği: Geçerlik
ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 50-63.
Akdemir, A., Atalay, N.B., Akbaba, N., Annagür, B.B., Uygur, Ö.F., Kırcalı, G.D., İlgün, E.
(2013). Dikkatsizliğe Bağlı Körlük Performansının OKB, Şizofreni ve Duygudurum Bozukluğu
Hastalarında İncelenmesi. Ön Bulgular. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
Atalay, N.B., Akdemir, A, Uygur, Ö.F., Kırcalı, G.D., İlgün, E. (2013). OKB Hastalarında
Dikkatsizliğe Bağlı Körlük ve Çalışan Bellek Performansının OKB Türü Arasındaki İlişkisi. Ön
Bulgular. III Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Kongresi.
Atalay, N.B. ve Misirlisoy, M. (2013). Does the ISPC Effect Interact with the SOA between
Relevant and Irrelevant Stroop Dimensions? 18th Conference of the European Society for
Cognitive Psychology.
Özen, A., & Sümer, N. (2013). Interplay between attachment anxiety, avoidance, and
emotional experience on marital satisfaction: A dyadic perspective. Paper presented at the
3rd Brazilian Conference on Interpersonal Relationship Research 1st Latin American Meeting
on Family and Interpersonal Relationships, Vitoria, Brazil.
Özen, A., & Sakallı-Uğurlu, N. (2013). The effects of values, ambivalent sexism, and conflict
resolution styles on marital relationships: A couple data analysis. Poster presented at the 3rd
Brazilian Conference on Interpersonal Relationship Research 1st Latin American Meeting on
Family and Interpersonal Relationships, Vitoria, Brazil.
Demir, M., & Özen, A. (2013). The effects of parental attachment, social skills, and friendship
quality on happiness. Poster presented at the 3rd Brazilian Conference on Interpersonal
Relationship Research 1st Latin American Meeting on Family and Interpersonal
Relationships, Vitoria, Brazil.
Download

Yayın Listesi (2013