ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Tayfun Yeşilşerit
Doğum Tarihi: 1957
Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
Derece
Üniversite
Alan
Yıl
Lisans
Siyaset Bilimi
İstanbul
Üniversitesi 1981
Siyasal Bilimler Fakültesi
Lisansüstü
Felsefe, Psikoloji ve İnsan Bilimleri
Maltepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2005
Sosyal Antropoloji
Yeditepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2012
Doktora
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Terör ve Küreselleşme
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Betül Çotuksöken
Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Türkiye’de Medya-Sağlık-Kültür İilişkileri
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Prof. Dr. Belma T. Akşit
Görevler:
Görev Ünvanı
Öğretim Görevlisi
Görev Yeri
Yıl
Marmara
Üniversitesi 2006 - 2014
Güzel sanatlar Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sosyal Gelişim Üniversitesi
2012 – 2014
Hizmet Bölüm Başkanı
Verilen Dersler:
Akademik Dönem
Yıl
2006’dan
Güz
devam
Bahar
2012-2013 Bahar
2012-2013 Bahar
2012-2013 Bahar
2012-2013 Bahar
2012-2013
Bahar
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2013-2014
2013-2014
2013-2014
Bahar
Bahar
Bahar
Güz
Güz
Güz
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
Güz
Güz
Güz
Güz
Güz
2013-2014
Bahar
2013-2014
Bahar
2013-2014
2013- 2014
2013-2014
2013-2014
Bahar
Bahar
Bahar
Bahar
Dersin Adı
Felsefe 1
Halkbilim
Felsefe 2
Felsefeye Giriş
Felsefeye Giriş
Hemşirelik Tarihi
Rapor Yazma ve
Sunum Beceri.
Sağlık
Antropolojisi
Sosyal Antropol.
Sosyal Antropol.
Türk. Topl. Yap.
Felsefeye Giriş
Felsefeye Giriş
İnsan Dav. Ve
Sosyal Çevre 1
Sosyal Antrop.
Sos. Hiz. Araş: 1
Sos. Hiz. Mevz.
Sos. Hiz. Giriş
Psikoloji Tarihi
Kültürlerarası
Psikoloji
İnsan Dav. Ve
Sosyal Çev. 2
Sos. Hiz. Araş. 2
Sos. Hiz. Kur. 1
Felsefeye Giriş
Sosyal Antrop.
Haftalık Saati
Teorik Uyg.
2
2
2
3
3
3
3
Öğrenci
Sayısı
51
38
24
39
61
38
39
Üniversite
3
50
3
3
3
3
3
4
26
39
39
74
20
34
Geliş. Ün. Tıbbi
Gör. Tek.
Geliş. Ün. Çoc. Gel.
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
Geliş. Ün. Psikoloji
Geliş. Ün. Sosyoloji
Geiş. Ün. Sos. Hiz.
4
4
3
4
3
52
34
34
47
13
3
25
4
34
Geliş. Ün. Psikoloji
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
Gel. Ün. Sos. Bil.
Ens. Psk. Yük. Lis.
Geliş. Ün. Sos. Bil.
Ens. Psk. Yük. Lis.
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
4
4
3
3
34
34
47
45
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
Geliş. Ün. Çoc. Gel.
Marmara Ün. Güzel
Sanatlar Fakültesi
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
Geliş. Ün. Psikoloji
Geliş. Ün. Hemşir.
Geliş. Ün. Sos. Hiz.
Çalışma Alanları:
Felsefe ve İnsan Bilimleri yönleri ile KÜLTÜR, BİYOLOJİ, SAĞLIK, PSİKOLOJİ,
SOSYAL HİZMET, İLETİŞİM, SANAT
İLETİŞİM:
GSM: 0532 567 72 25
E-mail : [email protected]
Hasırcıbaşı Cad. Tevfik Gelenbe Sok. Girne Apt. No: 1 D:7 Moda-Kadıköy
Download

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Yeşilşerit Doğum Tarihi: 1957