DERS BİLGİLERİ
Ders
Çalışma Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TBY409
4
2+0
2
3
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Handan BOYALI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çalışma psikolojisi alanında kullanılabilecek olmasını
dikkate alarak, katılımcıların sosyal bilimlerde araştırma yapma, analiz
etme ve yapılmış araştırmalardan yararlanmaya temel olacak kavram ve
teknikler ile raporlaştırma konularında bilgi ve beceri kazanmalarını
sağlamaktır
Dersin İçeriği
Çalışma yaşamında araştırmanın rolü hakkındaki anlayışlarını
geliştirmek; Çalışma psikolojisi alanında araştırma süreci ve yöntemleri
hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak; Çalışma psikolojisi
alanındaki araştırmaları ciddi bir biçimde analiz etme ve değerlendirme
yetisi edinmelerini sağlamak; Çalışma psikolojisi alanındaki sorunların
çözümünde sistemli düşünmelerini ve analitik yöntemleri uygulamalarını
sağlamak; Veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini
öğrenmek; Araştırma raporu hazırlamalarını sağlamaktır
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Bilim, Bilim ve Araştırma, Toplum ve Sosyal Araştırma/Sosyal
Araştırma Süreç ve Teknikleri; Sorunlar
2
Nedenselligin Dogasi; Tümevarım/Tümdengelim Yöntemleri
3
Çalışma psikolojisinde Araştırma Türleri.
4
Bilimsel Araştırma Konusu ve Probleminin Seçimi
5
Endeksler, Ölçekler, Tipolojiler
6
Örneklem mantığı
7
Araştırma Tasarımı; SPSS'e giris
8
SPSS veri girişi
9
basit tablolaştırma
10
ARA SINAV
11
Güvenilirlik analizi
12
Çok değişkenli İstatistiksel analizler ve çalışma psikolojisinde kullanımı
13
Araştırma Etiği
14
Raporlaştırma
KAYNAKLAR
Ders Notu
Engin Yıldırım ve diğerleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS
Diğer Kaynaklar Uygulamalı. Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2001. (ISBN 9758644009)
Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler.
bs. Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995.
Saim Kaptan, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. 10. bs. Ankara:
Tekışık, 1995.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
Kısa Sınav
2
30
Ödev
1
10
Toplam
100
Yıl İçi Değerlendirmelerin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Temel Mesleki Dersler
DERS KATEGORİSİ
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda
1
X
yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kazanmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri
2
X
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme,
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim
teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
X
X
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm
5
X
üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme
becerisini kazanmak.
6
7
8
9
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek
düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik
bilincine sahip olmak.
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını
kullanabilme becerisi kazanmak.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek
11 uygulama becerisi kazandırmak.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
16
Ara Sınav
1
10
10
Ödev
1
10
10
Final
1
20
20
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
88
2.93
3
Download

Çalışma Psikolojisi