DERS BİLGİLERİ
Ders
Reasürans Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TPB 216
4
2+0
2
4
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe a
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin Türü
Mecburi
Dersin Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Serkan GÜNDOĞDU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sigortacının üzerine aldığı rizikoların reasürörlerce de nasıl bölüşüleceği ile
de temel bilgiler
Dersin İçeriği
Genel Olarak Reasürans, İhtiyari Reasürans, Bölüşmeli - Otomatik
Reasürans Anlaşmaları; Kotpar Anlaşmaları, Eksedan Anlaşmaları, İhtiyari
Anlaşmalar, Kotpar - Eksedan Karışımı Anlaşmalar, Bölüşmeli - Eksedan
Karışımı Anlaşmalar, Bölüşmeli - Otomatik Reasürans Anlaşmasının Ortak
Hükümleri. Bölüşmesiz Reasürans Anlaşmaları; Hasar Fazlası Reasürans,
Hasar Oranı Reasürans. Pool Anlaşmaları, Reasürans Uygulamaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Reasürans anlaşmalarına dair hesaplamaları uygular.
Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Reasürans anlaşma çeşitlerini karşılaştırır.
1,2,3,14
A,C
Reasüransa olan ihtiyacı ve reasürans terimlerini açıklar.
1,2,3,14
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3,14
A,C
Reasürans anlaşmasının esaslarını söyler.
Reasürans kavramının tarihi gelişimini açıklar.
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Reasüransın tarihi gelişimi
Ön Hazırlık
2
Reasürans anlaşmalarının esasları
3
Reasüransa olan ihtiyaç, reasürans terimleri
4
İhtiyari reasürans
5
Kot-par anlaşmaları
6
Kot-par anlaşmalarının özellikleri ve olumsuz yönleri
7
Eksedan anlaşmaları
8
Eksedan anlaşmalarının özellikleri, saklama payının saptanması
9
İhtiyari zorunlu anlaşmalar
10
ARA SINAV
11
Ortak hükümler
12
Resürans primleri, komisyonlar ve hasarlar
13
Hasar fazlası anlaşmaları
14
Hasar oranı fazlası
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
Kısa Sınav
2
30
Ödev
1
10
Toplam
100
Yıl İçi Değerlendirmelerin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Temel Mesleki Dersler
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda
1
X
yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kazanmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri
2
X
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme,
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim
X
teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve
X
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm
5
X
üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme
becerisini kazanmak.
6
7
8
9
10
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek
düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik
bilincine sahip olmak.
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını
kullanabilme becerisi kazanmak.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek
uygulama becerisi kazandırmak.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Ara Sınav
1
10
10
Ödev
1
10
10
Final
1
10
10
Etkinlik
Toplam İş Yükü
126
Toplam İş Yükü / 30 (s)
4,2
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

Reasürans Teknikleri