DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Mühendislik ve Mimarlık için İngilizce II
AFE 158
Yarıyıl
2
T+U Saat
2+2
Kredi
AKTS
3
4
Ön Koşul Dersleri
AFE 157
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Emilyn Aguana
Dersi Verenler
Yeliz Keleş, Seçil Erciyes, H.Ibrahim Gündüz, Christopher Borhani
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Öğrencilerin, yabancı dili kullanarak akademik araştırma, yazma ve
sözlü olarak kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Rapor, Rapor Türleri, Raporun Bölümleri, Rapor Yazma Teknikleri,
Sentezleme Tekniği, Durum İncelemesi, Mühendislik ve Mimarlık
üzerine Okuma Parçaları, Grafik ve Bilgi Yorumlama,Kelime Ek ve
Kök Bilgisi, Kipler, Akademik Yazmada Dikkat Edilmesi Gereken
Kurallar ve Yapılar, Sunum Becerileri Temelleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kaynakları değerlendirebilir ve varsayımlarda
bulunabilir
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
2,3,4,5
1,2,3
A,C
1,3,4,5,6,7
1,2,3
A,C
3) Bilgi ve Grafikleri analiz edebilir ve yorumlayabilir
4
1,2,3
A,C
4) Bilimsel ve akademik bilgileri yazı ve sözel şekilde
mantıklı bir şekilde ifade edebilir
9,10
1,2,3
A,C
2) Fikirlerini farklı yazma tekniklerini bir arada
kullanarak sentezleyebilir.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Derse giriş; sınıf ilke ve kuralları
1
Okuma Metinleri
Sözel sunuma genel bakış; Mesleki ve akademik amaçlı sözel
sunum temelleri; Sözel sunumda görsellerin kullanımı; Sözel
2
sunumun planlanması ve hazırlanması
Durum çalışması(case study) incleme
Rapor yazımına genel bakış; Rapor yazma amacı; Rapor çeşitleri;
Makale ve rapor karşılaştırılması; Rapor yazmanın dilbilgisi
3
özellikleri; Akademik raporun yapısı ve bölümleri
Akademik rapor inceleme
4
5
6
7
8
Araştırma tekniklerini gözden geçirme: rapor için konuların
daraltılması (özele indirgenmesi)
Dilbilgisi: Akademik sözcük bilgisi: Kelime ek ve kökleri
İkili Sunum Çalışması
Rapor üst ve alt başlıklarının genel açıklaması
Dilbilgisi: Akademik sözcük bilgisi: Kelime ek ve kökleri
Akademik rapor için konu belirlenmesi ve bildirimi
İkili Sunum Çalışması
Kaynak bilgisi ve metodolojisi
Okuma metni
Dilbilgisi: Akademik sözcük bilgisi: Kelime ek ve kökleri
Ödev 1: Akademik rapor giriş taslağının hazırlanması
İkili Sunum Çalışması
Akademik rapor için bulgular
Alıntılama, yorum yapma ve sentezleme tekniklerini gözden
geçirme
Grafik ve veri yorumlama
Dilbilgisi: Akademik yazılarda kesin ifadelerden kaçınma
İkili Sunum Çalışması
Akademik rapor için bulgular
Alıntılama, yorum yapma ve sentezleme tekniklerini gözden
geçirme
Okutma metni
Ön Hazırlık
Grafik ve veri yorumlama
Dilbilgisi: Kipler (Subjuntive)
İkili Sunum Çalışması
9
10
11
Akademik rapor için bulgular
Alıntılama, yorum yapma ve sentezleme tekniklerini gözden
geçirme
Grafik ve veri yorumlama
Ödev 2: Grafik ve veri yorumlama taslağının hazırlanması
İkili Sunum Çalışması
Akademik raporun sonuç bölümü; Tavsiyeler
Akademik raporun referans bölümünün hazırlanması
İkili Sunum Çalışması
Akademik raporun özet ve içerik bölümlerinin hazırlanması
Okutma metni
Akademik raporun yapısını ve bölümlerini gözden geçirme
İkili Sunum Çalışması
12
Ödev 3: Akademik raporun özet ve içerik bölümlerinin
hazırlanması
İkili Sunum Çalışması
13
Final sınavı için konuların gözden geçirilmesi
İkili Sunum Çalışması
Rapor Teslimi
14
Sözel Sunum
15
Sözel Sunum
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
AFE 158 Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar -
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Powerpoint sunumları
Ödevler
Rapor yazma, Bireysel sunum, İkili sunum çalışması
Sınavlar
Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Akademik Makale
1
45
Kısa Sınav
-
-
Ödev - Sözlü Sunum
1
15
Toplam
60
Finalin Başarıya Oranı
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu Bölüm Dersi
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Mesleki ve akademik amaçlı konuşma yapılarının öğrenir
2
Bilimsel araştırma yöntemleri becerisi kazanır
3
Kaynak ve bilgileri analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanır
4
Grafik ve diğer görselleri yorumlayabilme becerisi kazanır
5
6
Akademik yazma tekniklerini (Özetleme, yeniden yazma, alıntılama)
uygulayabilit
Çeşitli yazma teknikleri kullanarak bilgileri sentezleyebilme becerisi
edinir
X
X
X
X
X
X
7
Durum İnceleme Çalışmaları ile etik bilgisi edinir
X
8
Durum İnceleme Çalışmaları ile görüşleri tartışabilme becerisi kazanır
X
9
Bilimsel ve teknik bilgileri yazılı olarak sunabilir
X
10 Bilimsel ve teknik bilgileri sözlü olarak sunabilir
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
-
-
-
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
112
Toplam İş Yükü / 25 (s)
4,48
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

afe 158 mühendislik