DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
1
Akademik Okuma, Yazma ve Eleştirel Düşünme I AFE 155
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Rana Tubin Kılıç
2+2
3
3
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları -
Dersin amacı öğrencilere temel kompozisyon becerileri kazandırmak ve
aynı zamanda profesyonel sunum becerilerinin edindirmek.
Dersin Amacı
Temel kompozisyon yazım kurallarının öğretimi ve sözlü sunum ve ifade
tekniklerinin öğretimi ve pratiği.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kompozisyon yazabilir
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
2
1,2,3
A,C
5
1,2,3
A,C
3) Özgeçmişini oluşturabilir
4
1,2,3
C
4) Akademik kaynaklardan faydalanıp sözlü sunum
yapabilir
3
1,2,3
A,C
5) Kendini sözlü olarak çeşitli konularda rahat ifade
edebilir
1,3
1,2,3
A,C
2) İş konuları ile ilgili e-mail atabilir
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım,2:Soru-Cevap,3: Tartışma 9: Simülasyon,12:Durum Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Derse giriş; izlencenin dağıtılması ve açıklanması ve tanışma
1
2
Kompozisyonun taslağının hazırlanması ve organizasyonu, sözlü
sunum için konu seçimi
Kitap Ünite 9
3
Kompozisyon konusu seçimi ve konunun daratılması, kütüphane
çalışması
Kitap Ünite 1
Özgeçmiş hazırlama, kompozisyonun bölümleri
4
Paragraf oluşturma, konuşma aktivitesi,
5
Sözlü sunum teknikleri
6
Ara Sınav 1 – Sözlü Sunum , geri bilidirim ve değerlendirme
8
Ara Sınav 1 – Sözlü Sunum , geri bilidirim ve değerlendirme
9
10
11
12
13
14
15
16
Kitap Ünite 3
-------------
Yaygın sözlü sunum hatalarının incelenmesi, hazırlıksız konuşma
7
Kitap Ünite 2
-------------------------------------
Telefonda bilgi alıp verme şekilleri, iş ortamına uygun dilde e-mail
yazma
-------------Kompozisyonun yapısı, konuşma alıştırmaları
Kompozisyonun giriş ve sonuç bölümü
Kompozisyon yazarken alıntı yapmak, özetleme ve fikirlerin
sentezlenmesi
Kitap Ünite 8
Kitap Ünite 10
Kitap Ünite 11
Ara Sınav 2 – Sınıfta kompozisyon yazımı ve teslimi
Kompozisyonların değerlendirilmesi ve final sınavı için konu tekrarı
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Writing Essays from Paragraph to Essay, MacMillan Writing Series, 2011
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
İzlence, ek materyal
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
2
40
Katılım
10
Yazılı Ödev
2
15
Final Sınavı
1
35
Toplam
65
Finalin Başarıya Oranı
35
Yıl içinin Başarıya Oranı
65
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Bölüm Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Öğrencilerin kendilerini sözlü olarak daha rahat ifade edebilmesi
*
2
Akademik bir kompozisyon yazabilme
*
3
Akademik bir konu ile ilgili araştırma ve sözlü sunum yapabilme
*
4
Özgemiş hazırlayabilme
*
5
E-mail yazabilme
*
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
15
3
45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
15
2
30
Ara Sınav
2
2
4
Kısa Sınav
----
-----
-----
Ödev
2
3
6
Final
1
1.5
1.5
Etkinlik
Toplam İş Yükü
86.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)
3.46
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

Akademik Okuma, Yazma ve Eleştirel Düşünme I AFE 155