DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme
AFE 124
2
Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
2
3+0
3
3
Ön Koşul Dersleri
AFE 123
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Emilyn Aguana
Dersi Verenler
Tülay Tellikurşun, Arzu Dedeoğlu, Gözde Ustındağ, İzzet Akın, Saime
Özge Keskin
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Öğrencilerin araştırma , akademik yazma ve konuşma
becerilerinin geliştilmesi amaçlanmıştır. Akademik dilde alıntı
yapmak ,alıntıyı kendi ifadelerine çevirmeyle özetleme dahil
daha önce öğrendikleri temel araştırma ve yazma tekniklerini
genişletme ve destekleme amacını da taşır.
Öğrencilere resmi raporun yapısıyla başlık ve alt başlıkların
doğru kullanmı için rehberlik yapılır. Özellikle araştırma
gerektiren çaışmalar için kaynak analizi yapabilme ve bilgiyi
doğru bir şekilde yorumlama yetisi kazandırmaya çalışır. Yazı
çalışmalarının yanısıra gerek sunumlarla gerek ders içindeki
sözlü çalışmalarla konuşma becerilerini de geliştirmeyi hedefler.
Dersin sonunda öğrencilerin yazı çalışmaları ve sözlü
aktarımlarıyla araştırma yapabilmesi beklenmektedir
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Öğrenciler resmi raporun yapısıyla başlık ve alt
başlıklarını doğru kullanabilir
1,2,3
1,2,3
A,C
2) Öğrenciler çeşitli kaynaklardan okudukları kaynak
ve verileri yorumlayabilir
1,2,3
1,2,3
A,C
3) Öğrenciler yazı çalışmaları ve sözlü aktarımlarıyla
araştırma yapabilir.
1
1,2,3
A
3
1,2, 3, 9
A
1,3
1,2,3, 9
A
4) Sunum yapma tekniklerini öğrenebilir.
5) Yapılan araştırmayı sözlü olarak anlatabilir.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
3
4
Rapor yazmaya genel bakış; Raporun amacı; Rapor tipleri; Rapor ve
Essay karşılaştırması; Rapor yazımının dil kuralları; Yapı ve raporun
bölümlerı
Araştırma tekniklerinin tekrarı
Araştırma tekniklerinin tekrarı; Belirli alanlara konuyu daraltma;
Uygun başlık ve altbaşlıklarla giriş bölümü çalışması
5
Metod ve bilgi toplama kaynakları*Birinci Görev: Giriş Bölümünün
taslağını yazma
6
Raporun gelişme bölümü; Alıntı tekrarı; Düz alıntı veya öğrencinin
kendi ifadesini kullanma
7
Raporun gelişme bölümü; Alıntı tekrarı; Düz alıntı veya öğrencinin
kendi ifadesini kullanma
8
Raporun gelişme bölümü; Alıntı tekrarı; Düz alıntı veya öğrencinin
Ön Hazırlık
Derleme kitap
kendi ifadesini kullanma
Sonuç bölümünü yazma; Bibliografi yazma
9
10
*İkinci Görev: Rapor için bilginin yorumlanması
Özet ve Raporun İçindekiler Bölümü
Raporun bölümleri ve yapısını tekrarlama
11
*Üçüncü Görev: Özet ve Raporun içindekiler bölümü yazma;
Profesyönel, iş ve akademik amaçlarla konuşmanın temel yapısı ve
sözlü sunuma genel bakış;
12
Sözlü sunum dili ve ifadeleri; Dinleyiciler ile iletişim kurma teknikleri
13
Profesyönel, iş ve akademik amaçlarla konuşmanın temel yapısı ve
sözlü sunuma genel bakış;Sözlü sunum dili ve ifadeleri; Dinleyiciler ile
iletişim kurma teknikleri;
Akademik raporu teslim
14
15
16
Sözlü Sunum
Sözlü Sunum
Final sınavı
KAYNAKLAR
Afe 124 Ders Kitabı
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar Akademik makaleler
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Akademik makaleler
Ödevler
-
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Akademik rapor (araştırma)
1
40
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
20
Toplam
60
Finalin Başarıya Oranı
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu Bölüm Dersi
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Araştırma yürütebilmek ve sonuçlandırabilmek
x
2
Kendi alanlarında akademik rapor yazabilmeleri
x
3
Sunum için gerekli olan becerilerin öğrenilmesi
x
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
-
-
-
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
96
3,84
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

Afe 124