İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Web Grafik Uzmanı Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-72 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 2
Ünvanı:Web Grafik Uzmanı
Bağlı Olduğu Pozisyon:Web ve Interaktif Ara Yüzler Tasarım ve Geliştirme Şube Sorumlusu
Vekili: Web ve Interaktif Ara Yüzler Tasarım ve Geliştirme Şube Sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş bir alt
sorumlu/asistan
Nitelikler:










E-Öğrenme projelerinde çalışmış olmak,
Web tasarımı konusunda deneyimli olmak,
Tasarım konusunda yüksek beceriye sahip olan, çeşitli Web projelerinde görev almış olmak.
Ekip çalışmasında başarılı, sosyal, analitik düşünebilir ve problem çözebilir olmak,
Planlama ve organizasyon geliştirebilir olmak.
Photoshop, Freehand, Temel İllüstratör, Indesign gibi temel tasarım programlarını iyi
derecede kullanabilir olmak, görsel yönü güçlü, esnek çalışma saatleri ve yoğun tempoda
çalışabilir, tercihen Web tasarımı alanının görsel tasarım dalında yetenekli olmak.
Gün içinde hızlı ve yaratıcı görsel üretimler oluşturabilmek,
Grafik tasarımının tüm alanlarında faaliyet gösterebilmek (konsept tasarımı, reklam, poster
çalışmaları, logolar vs.) ilgili konuda tek başına bir kavram ve ana tema oluşturabilmek,
konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlayabilmek olmak,
Basılacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar tasarım sürecini
takip edebilmek, denetleyebilmek ve sonuçlandırabilmek,
Marka ile ilgili her türlü basım ve tanıtım uygulamalarını yürütebilir, broşür ve katalog
düzenleyebilir, internet teknolojileri ve araçlarına son derece hâkim, web odaklı tasarım ve
grafik geliştirebilir olmak.
Görev ve Sorumluluklar:
1.Web Grafik Uzmanı Kapsamında Görev ve Sorumluluklar




Grafik tasarımının tüm alanlarında faaliyet göstermek,
Konsept tasarımı, reklam, poster çalışmaları, logolar vb. tüm istekleri tasarlamak, istenen
konuda tek başına bir kavram ve ana tema tasarlamak, konunun gerektirdiği kavramlara uygun
görsel düzenlemeler tasarlamak,
Basılacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar tasarım sürecini
takip etmek, denetlemek ve sonuçlandırmak,
Web tasarımı, web projeleri ve internet teknolojileri alanında tasarım ve grafik geliştirmek.
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Web Grafik Uzmanı Görev Tanımı
Dök. No: AUZEF-GT-72 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 2
2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Görev ve Sorumluluklar







AUZEF in Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek
ve Sürecinde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak.
AUZEF ve KGS nin kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
KYS dokümanlarına uygun hareket edilmesini ve kayıtları eksiksiz tutulmasını sağlamak,
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak.
Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini bir üst makamıyla paylaşmak.
KYS kapsamında AUZEF Kalite Kurulu (AUZEF Fakülte Kurulu) ve Kalite Temsilcileri
tarafından talep edilen bilgileri zamanında vermek.
KYS çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere Süreci adına katkı sağlamak.
Yetkiler:
• Temsil
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTROLSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
ONAYLAYAN : Fakülte Sekreteri
Download

AUZEF-GT-72 Web Grafik Uzmanı Görev tanımı