DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Mühendislik Mimarlık için İngilizce I
AFE 157
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
2+2
3
4
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Emilyn P. Aguana
Dersi Verenler
Christopher Borhani, Halil İbrahim Gündüz, Seçil Erciyes, Yeliz Keleş
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Öğrencilere, kendilerini akademik alanda sözlü ve yazılı olarak ifade
etmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.
Okuma-anlama; Sözlü sunumlar (çiftli-bireysel); Tez cümlesi
yazma, anahat çıkarma; Özetleme; Başka sözcüklerle anlatma;
Doğrduan alıntılama; Birleştirme; Metin içi referans gösterme
referans listesi hazırlama; Araştırma makalesi yazımı; Bağlaçlar,
zarf ve sıfat cümleciklerinin kısaltılması, belirsiz niteleyen, ön ek,
son ek ve noktalama, bildirme fiilleri gibi dilbilgisi konularının
tekrarı; Kopuk cümle sorunu, Yapılar arası benzerlik.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Akademik metinleri okuyup, anlayabilir.
2) Akademik makalenin anahattını hazırlayıp, makale
yazabilir.
3) Metin içi referans göstererek başka kaynakları
özetleyebilir, başka sözcüklerle anlatabilir ve doğrudan
alıntılayabilir.
4) Bir konu ya da metni sözlü olarak sunabilir
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
8
1,2,3
A,C
2,4,9,10
1,2,3
A,C
3,4,5,6,7
1,2,3
A,C
1
1,2,3
A,C
5) Akademik yazıda uygun dilbilgisi kalıplarını kullanabilir
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
9,10
1,2,3
A,C
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
3
4


Dersin tanıtımı
Okuma


Araştırma makaleleriyle ilgili genel bilgi
Akademik makaleye uygun konu seçimi ve konunun
daraltılması
Sunum dersi




İkinci haftanın devamı
Tez cümlesi
Yapı ve dil: Caution (yazıda kesin ve katı ifadelerden
kaçınma)

Öğrencilerin bireysel olarak yazacakları araştırma makalesinin
konusunun ve tez cümlesinin sınıfta gözden geçirilip,
düzeltilmesi
Akademik makalenin anahatlarını belirleme
Metin okuma ve metnin anahattını çıkarma
Yapı ve Dil: Bağlaçlar
İkili sunum








5



6

Dış kaynakları kullanma, yazıya dahil etme (Özetlemek)
Referans gösterme, metin içi alıntılar
Metin okuma ve özetleme
Yapı ve Dil: Kısaltılmış zarf ve sıfat cümlecikleri; aykırı
niteleyen
Öğrencilerin bireysel olarak yazacakları araştırma makalesinin
anahattının teslimi
İkili sunum
Dış kaynakları kullanma, yazıya dahil etme (Paraphrasing –
başka şekilde anlatma)
Yapı ve Dil: Ön ve son ekleri değiştirme; sözcük türlerini
Ön Hazırlık
AFE 157 Ders
Kitabı

gözden geçime
Başka şekilde anlatma amaçlı okuma
İkili sunum




Dış kaynakları kullanma, yazıya dahil etme (alıntılama)
Yapı ve Dil: Noktalama; bildirme fiilleri
İkili sunum
Küçük Sınav



Akademik makalenin giriş ve sonuç bölümlerini yazma
İkili sunum
Bireysel yazılacak makalenin giriş ve sonuç bölümlerinin
sınıfta yazılması




Dış kaynakları makalede birleştirerek kullanma
İkili sunum
Makalenin gelişme bölümünün yazılması
Yapı ve Dil: Kopuk cümlelerden kaçınma (avoiding fragments)


9. Haftanın devamı
İkili sunum
11



10.Haftanın devamı
İkili sunum
Yapı ve Dil: Benzer yapılar
12



11. Haftanın devamı
İkili sunum
2. Küçük Sınav
13



Akademik makalenin teslimi
İkili sunum
Genel tekrar

Sözlü Sunumlar

Sözlü Sunumlar

Final sınavı

7
8
9
10
14
15
16
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
AFE 157 Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar -
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ders kitabı, öğrencilerin sunum metinleri, Powepoint sunumları
Ödevler
Araştırma makalesi, Çiftli sunumlar, Bireysel sunum
Sınavlar
Küçük sınav, Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara sınav
-
-
Akademik yazma
1
30
Kısa Sınav
2
20
Sözlü Sunum
2
15
Toplam
65
Finalin Başarıya Oranı
1
35
Yıl içinin Başarıya Oranı
65
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu Bölüm Dersi
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4
5
1
Öğrenciler temel sunum becerilerini kazanırlar.
x
2
Tez cümlesinin yazımı tekrar edilir ve anahat çıkarırlar.
x
3
Özet çıkarabilirler.
x
4
Bir metni başka sözcüklerle anlatabilirler.
x
5
Doğrudan alıntılama yapabilirler.
6
Dış kaynakları birleştirerek kullanabilirler.
7
Metin içi referans kullanıp, referans listesi hazırlayabilirler.
8
Akademik bir makaleyi okuyup anlayabilirler.
9
10
x
x
x
x
Yazı becerilerini geliştrimelerine yardımcı dilbilgisi kalıplarını
x
kullanabilirler.
x
Araştırma makalesi yazımının temellerini öğrenirler.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
-
-
-
Kısa Sınav
2
0,5
1
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
113
Toplam İş Yükü / 25 (s)
4,52
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

afe 157 mühendislik