Advertorial
Çalışan Araştırmaları nasıl bir evrim geçiriyor? Gelinen son noktayı özetleyebilir
misiniz?
Berna Özdemirkan: Uzun yıllar çalışan
araştırmalarında sadece memnuniyet konusu üzerine odaklanıldı. Ancak günümüzde
memnuniyet kadar, hatta daha fazla çalışanların bağlılığı ve motivasyonu, kuruluşlar için
daha büyük önem taşıyor.
Motive çalışanlar olmadan
zorlu hedefleri başarmak imkansız
Günümüzde kuruluşlar yoğun bir rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bir yandan gelirlerini
artırmaya çalışırken diğer yandan da maliyetlerini kontrol altında tutmayı amaçlıyorlar. Bu yoğun
mücadele ortamında kurum çalışanlarının da belirlenen hedefe, gönülden katılımlarını sağlamak
büyük önem taşıyor. Ancak çalışanların da beklentileri her geçen gün değişiyor. Onları anlamak, onlara
doğru yaklaşmak ve onları işe odaklamak gün be gün zorlaşıyor. İşte tam bu noktada çalışan
araştırmaları, kuruluşların yardımına yetişiyor ve onlara doğru rotayı gösteren pusula işlevi görüyor.
Ülkemizde yalnızca çalışan araştırmalarına odaklanmış sayılı araştırma şirketlerden biri olan
PiN Araştırma Yöneticisi Berna Özdemirkan ile yine bu alanda uzun zamandır danışmanlık projeleri
yapan ADİSA Danışmanlık Yöneticisi Hüseyin Adanalı çalışanların bağlılığı ve motivasyonu
konusundaki sorularımızı yanıtladı.
kanısında olduğu gibi çalışma ortamı, fiziki
koşullar ya da iş güvencesinden ibaret değildir. Şirket yönetimi ve politikaları, ilk yönetici,
çalışanlar arası ilişkiler de hijyen faktörler arasında yer alıyor.
Motivasyonel faktörler ise gelişim, işin kendisi, sorumluluk alma, başarma duygusu,
ilerleme ve takdir edilme gibi unsurlardan
oluşuyor.
Nitekim memnuniyet, çalışanlara yapılan bir
yatırımsa, bağlılık ve verimlilik ise bu yatırımın geri dönüşü olarak değerlendirilebilir.
Yalnızca araştırma mı yapıyorsunuz?
Araştırma ardından kuruluşlara nasıl bir
süreç uygulamalarını önerirsiniz?
Bu yüzden PiN
Araştırma olarak memnuniyeti oluşturan
temel faktörleri
göz ardı etmemekle birlikte
kurumları
bir
adım öteye taşıyacak bağlılık ve
motivasyon faktörlerinin analiz ve değerlendirmesine daha
fazla odaklanıyoruz.
Hüseyin Adanalı: Araştırma aslında bizim
projelerimizin sadece başlangıç noktası... Nitekim pek çok kurum bu tarz araştırmaları o
ya da bu şekilde uzun yıllardır yapıyor.
Modelinizin temel özellikleri hakkında
biraz bilgi verir misiniz?
Berna Özdemirkan: Biz model olarak ünlü
Amerikalı psikolog Frederic Herzberg’in “İki
Faktör” kuramının günümüze uyarlanmış
şeklini kullanıyoruz. Bu kuram çalışanların
memnuniyetini etkileyen faktörleri hijyen
faktörler ve motivasyonel faktörler olmak
üzere ikiye ayırıyor.
Hijyen faktörlerin yeterli olmadığı kurumlarda çalışanlar, kendilerini mutsuz hissediyor
ve o kurumdan ayrılma eğilimi içine giriyorlar. Ayrıca hijyen faktörlerde memnuniyet
sağladığınızda çalışanların şirkete olan bağlılığı artarken, daha istekli çalışması yönünde
pek bir etkisi olmuyor.
Bununla birlikte, motivasyonel faktörlerde
memnuniyeti artırdığınızda, bu durum çalışan motivasyonunu doğrudan olumlu olarak
etkiliyor. Hijyen faktörler çoğu insanın genel
Ancak pek azı
araştırma sonuçlarına göre
iyileştirme
aksiyonlarını
belirleyip önceliklendirerek
doğru adımlar
atabiliyor. Yine
deneyimlerimiz
gösteriyor
ki,
araştırma şirketi raporunu hazırlayıp sunumunu yaptıktan sonra “benim işim biter“
şeklinde konuya yaklaşırsa çoğu durumda
hazırlanan rapor, şirketin tozlu raflarında yerini almaktan öteye gidemiyor.
Bu yüzden biz kurumun iş liderlerini de yanımıza alarak mümkün olduğunca işin iyileştirme tarafına odaklanıyoruz. Üst ve orta
kademe yöneticilere araştırma sonuçlarını
benimsetip onları iyileştirme yapmak için
teşvik ediyoruz.
Aksiyonların belirlenmesi aşamasında fokus
grup çalışmaları ve çalıştaylar yaparak çalışanların sürece katılımını azami oranda artırıyoruz.
Tüm bu süreç boyunca kurumların İnsan
Kaynakları ekipleri ile tam bir iş ortağı olarak
çalışıyoruz. Eğer iş liderlerini bu sürecin içine
çekemezsek, "ihale" İnsan Kaynakları bölümüne kalıyor.
Takdir ederseniz ki, iş liderlerinin desteği olmadan tüm bu aksiyonların altından İnsan
Kaynakları ekibinin kalkması imkânsız.
Son söz olarak eklemek istediğiniz başka
hususlar var mı?
Berna Özdemirkan: Evet. Açıkçası çalışan
araştırmaları son 4-5 yıla kadar Pazar Araştırma şirketlerinin bir alt konusu olarak ele
alınıyordu.
Son yıllarda ise İnsan Kaynakları Danışmanlık şirketleri kendi alanlarının bir alt konusu
olarak bu işi ele almaya başladılar. Aslında
araştırma başlı başına bir uzmanlık işi, aynı
şekilde İnsan Kaynakları Danışmanlığı da...
Bizim farkımız; PiN Araştırma’nın tamamen
çalışan araştırmaları üzerine uzmanlaşmış
bir araştırma şirketi olması, aynı zamanda
Adisa'nın İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlık şirketi ile de stratejik işbirliği yaparak
bir kurumun ihtiyacı olan tüm başlıklarda bütünsel bir yaklaşım sergilemesi...
Bu sektörde farklı bir vizyon oluşturduğumuz
inancındayız.
Hüseyin Adanalı: İş yaşamı gittikçe komplike bir hal alıyor, daha da alacak gibi görünüyor. Bu karmaşa içinde her konuda olduğu gibi çalışanların yönetimi konusunda
da doğru analizler yapıp doğru aksiyonları
almak şirketler için hayati bir önem taşıyor.
Bu yüzden yakın gelecekte “şirketlere özel
çalışan araştırmaları”na daha çok gereksinim
duyulacak. Şimdilerde bile bu tür özel araştırmalar yapar olduk. PiN Araştırma ve Adisa
Danışmanlık olarak kendimizi çalışanları anlama konusunda, sürekli geliştirme gayreti
içindeyiz.
Bu yüzden de bizim gibi çalışanları anlamaya ve onları motive etmeye "kafasını takmış"
kurumları birlikte proje yapmak için davet
ediyoruz.
Download

Motive çalışanlar olmadan zorlu hedefleri başarmak imkansız